Teisės aktai 

 

Teisės aktų sritis: Darbo teisė, valstybės tarnyba, viešasis administravimas, asmens duomenų apsauga, viešieji pirkimai

expand Įstatymai 
LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-01-02)1995.12.05Įstatymas Nr. I-1113 Dokumento tekstas
LIETUVOS RESPUBLIKOS ASMENS DUOMENŲ TEISINĖS APSAUGOS ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-01-01)1996.06.11Įstatymas Nr. I-1374 Dokumento tekstas
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-01-01)1999.07.08Įstatymas Nr. VIII-1316 Dokumento tekstas
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-01-01)1991.05.21Įstatymas Nr. I-1336 Pakeitimai
LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS GAUTI INFORMACIJĄ IŠ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-11-23) 2000.01.11Įstatymas Nr. VIII-1524 Dokumento tekstas
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-01-01 iki 2019-06-30)2017.01.17Įstatymas Nr. XIII-198 Dokumento tekstas
expand Nutarimai 
Dėl Ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-10-01)2008.04.24Nutarimas Nr. 358 Dokumento tekstas
Lietuvos Respublikos darbo nuomos įstatymo koncepcija (aktuali redakcija nuo 2007-06-17)2007.06.06Nutarimas Nr. 569 Dokumento tekstas
Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-09-11)2017.06.21Nutarimas Nr. 496 Dokumento tekstas
Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-01-01 iki 2019-06-30)2003.04.18Nutarimas Nr. 480 Dokumento tekstas
Dėl Valstybės tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo taisyklių bei Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo kriterijų (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-09-11)2002.06.17Nutarimas Nr. 909 Dokumento tekstas
Valstybės tarnautojo perkėlimo tarnybinio kaitumo būdu į kitas karjeros valstybės tarnautojo pareigas taisyklės (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-09-11)2007.10.24Nutarimas Nr. 1114 Dokumento tekstas
expand Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai 
Informavimo apie komandiruotus darbuotojus tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-07-01)2005.06.16SADM įsakymas Nr. A1-169 Dokumento tekstas
Dėl metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir vidutinio mėnesio darbo valandų skaičių 2018 metais patvirtinimo2017.12.18SADM įsakymas Nr. A1-629 Dokumento tekstas
Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatai (suvestinė redakcija nuo 2019-01-01)2006.11.13SADM įsakymas Nr. A1-306 Dokumento tekstas
expand Kitų ministrų įsakymai 
Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklės (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-12-04)2013.05.21VRM įsakymas Nr. 1V-447 Dokumento tekstas
expand Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymai 
Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kovos su korupcija 2015-2018 metų programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-03-26)2015.04.02LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-202 Dokumento tekstas
Lietuvos darbo biržos informacinės sistemos nuostatai (galiojanti redakcija nuo 2015-05-07)2010.08.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-400 redakcija Dokumento tekstas
Dokumentų kopijų parengimo Lietuvos darbo biržoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išlaidų atlyginimo tvarkos aprašas2016.12.16LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-950 Dokumento tekstas
Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės2017.10.31LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-594 Dokumento tekstas
Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos darbo biržoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2018-07-31) 2016.12.27LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-969 Dokumento tekstas
Personalo valdymo informacinės sistemos nuostatai2015.09.08LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-509 Dokumento tekstas
Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus priimtų teisės aktų, kuriais vadovaujantis įgyvendinama įstaigos vidaus kontrolė, sąrašas2016.03.07LDB direktoriaus tvirtinimo žyma Dokumento tekstas
Praktikos atlikimo Lietuvos darbo biržoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkos aprašas2017.10.20LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-578 Dokumento tekstas
expand Reglamentai, rekomendacijos 

 

Visos teisės aktų sritys

Informacija atnaujinta: 2015.06.19 13:49