Teisės aktai 

 

Teisės aktų sritis: Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimas ir kitos subsidijos

expand Įstatymai 
LIETUVOS RESPUBLIKOS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-10-18)1998.06.30Įstatymas Nr. VIII-822 Dokumento tekstas
LIETUVOS RESPUBLIKOS KARO PRIEVOLĖS ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-06-06) 1996.10.22Įstatymas Nr. I-1593 Dokumento tekstas
expand Nutarimai 
Dėl probleminių teritorijų (aktuali redakcija nuo 2007-02-04)2007.01.31Nutarimas Nr. 112 Dokumento tekstas
Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-02-13 iki 2018-09-30)2016.10.05Nutarimas Nr. 979 Dokumento tekstas
expand Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai 
Užimtumo fondo lėšų sąmatos sudarymo ir naudojimo taisyklės (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-07-03)2009.08.03SADM įsakymas Nr. A1-471 Dokumento tekstas
Trišalių tarybų (komitetų, komisijų) prie užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių įstaigų nuostatai (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-02-20)2016.11.15SADM įsakymas Nr. A1-604 Dokumento tekstas
Savanoriškos praktikos atlikimo tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-07-01)2016.10.24SADM įsakymas Nr. A1-573 Dokumento tekstas
Savivaldybių ar seniūnijų teritorijos, kuriose 2018 metais bus įgyvendinami vietinių užimtumo iniciatyvų projektai, sąrašas2017.10.25SADM įsakymas Nr. A1-542 Dokumento tekstas
expand Kitų ministrų įsakymai 
expand Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymai 
Subsidijų gavėjų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklės2017.07.21LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-420 Dokumento tekstas
Profesinio mokymo teikėjų, kurie teikia profesinio mokymo paslaugas pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas, sąrašas2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-384 Dokumento tekstas
Dėl subsidijos nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių karo prievolininkų darbo užmokesčiui mokėjimo2016.10.06LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-756 Dokumento tekstas
Dėl vietinių užimtumo iniciatyvų projektų finansavimo 2018 m. (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-07-10)2018.05.21LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-227 Dokumento tekstas
Dėl reikalavimų neformaliojo suaugusiųjų švietimo programoms nustatymo, pavyzdinės neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos formos ir pažymų apie asmenims siūlomas paslaugas formų patvirtinimo (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-03-01)2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-385 Dokumento tekstas
Kelionės, apgyvendinimo, privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų išlaidų kompensavimo bedarbiams sąlygų ir tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-03-01)2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-382 Dokumento tekstas
Prašymo dėl kelionės išlaidų kompensavimo įsidarbinus pavyzdinė forma2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-382 Dokumento tekstas
Dvišalės sutarties standartinės sąlygos2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-382 Dokumento tekstas
Mokymo sutarties standartinės sąlygos2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-382 Dokumento tekstas
Dvišalės sutarties dėl neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo standartinės sąlygos2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-382 Dokumento tekstas
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių efektyvumo vertinimo rodiklių apskaičiavimo metodika2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-389 Dokumento tekstas
Veiklos ir priemonių planavimo tvarkos aprašas2017.09.26LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-529 Dokumento tekstas
Rašytinio patvirtinimo dėl profesinio mokymo paslaugų suteikimo kokybės pavyzdinė forma2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-382 Dokumento tekstas
Dvišalės sutarties su užimtu asmeniu standartinės sąlygos2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-382 Dokumento tekstas
Prioritetinių profesijų formaliojo profesinio mokymo programų, pagal kurias siunčiami mokytis užimti asmenys, sąrašas2018.04.10LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-150 Dokumento tekstas
Paklausių kompetencijų neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų, pagal kurias yra organizuojamas užimtų asmenų profesinis mokymas, sąrašas2018.05.08LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-202 Dokumento tekstas

 

Visos teisės aktų sritys

Informacija atnaujinta: 2015.06.19 13:49