Teisės aktai 

UŽT > Informacija > Teisinė informacija > Teisės aktai
 

Teisės aktų sritis: Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimas ir kitos subsidijos

expand Įstatymai 
LIETUVOS RESPUBLIKOS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-10-18)1998.06.30Įstatymas Nr. VIII-822 Dokumento tekstas
LIETUVOS RESPUBLIKOS KARO PRIEVOLĖS ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-01-01) 1996.10.22Įstatymas Nr. I-1593 Dokumento tekstas
expand Nutarimai 
Dėl probleminių teritorijų (aktuali redakcija nuo 2007-02-04)2007.01.31Nutarimas Nr. 112 Dokumento tekstas
Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-10-01)2016.10.05Nutarimas Nr. 979 Dokumento tekstas
expand Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai 
Dėl 1 kilometro įkainio patvirtinimo (galiojanti redakcija nuo 2017-07-01)2017.06.21SADM įsakymas Nr. A1-311 Dokumento tekstas
Dėl teritorijų, kuriose bedarbių dalis, skaičiuojant nuo darbingo amžiaus gyventojų, yra didesnė negu vidutiniškai šalyje, nustatymo (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2013-06-02)2013.04.16SADM įsakymas Nr. A1-162 Dokumento tekstas
Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2018-10-06)2017.05.23SADM įsakymas Nr. A1-257 Dokumento tekstas
Savivaldybių ar seniūnijų teritorijų, kuriose 2019 metais bus įgyvendinami vietinių užimtumo iniciatyvų projektai, sąrašas2018.11.05SADM įsakymas Nr. A1-614 Dokumento tekstas
expand Kitų ministrų įsakymai 
Ankstesnio mokymosi pasiekimų įskaitymo tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2018-07-10)2008.01.11ŠMM įsakymas Nr. ISAK-72 Dokumento tekstas
expand Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymai 
Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atrankos ir priežiūros komisijos darbo reglamentas2017.07.10LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-398 Dokumento tekstas
Profesinio mokymo teikėjų, kurie teikia profesinio mokymo paslaugas pagal formaliojo profesinio mokymo programas, sąrašas2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-383 Dokumento tekstas
Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir teritorinių darbo biržų priežiūros veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo matavimo ir vertinimo tvarkos aprašas2018.03.16LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-113 Dokumento tekstas
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-03-01)2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-388 Dokumento tekstas
Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendinamų Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų bei programų lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo tvarkos aprašas2017.02.07LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-92 Dokumento tekstas
Prašymo dėl stipendijos dydžio pasirinkimo pavyzdinė forma (LDB direktoriaus 2018-02-28 įsakymo Nr. V-83 redakcija)2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-382 Dokumento tekstas
Trišalės sutarties standartinės sąlygos2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-382 Dokumento tekstas
Profesinio mokymo sutarties standartinės sąlygos2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-382 Dokumento tekstas
Trišalės stažuotės sutarties standartinės sąlygos2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-382 Dokumento tekstas
Pažymos apie priskaičiuotą darbo užmokestį ir dirbtą valandų skaičių pavyzdinė forma2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-382 Dokumento tekstas
Pavyzdinis priemonių patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-10-25)2017.09.07LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-497 Dokumento tekstas
Priemonių įgyvendinimo priežiūros tvarka2017.12.07LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-664 Dokumento tekstas
Trišalės sutarties su užimtu asmeniu standartinės sąlygos2017.07.05LDB direkoriaus įsakymas Nr. V-382 Dokumento tekstas
Prašymo dėl stipendijos skyrimo užimtam asmeniui, kuris profesinio mokymo metu buvo atleistas iš darbo, pavyzdinė forma2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-382 Dokumento tekstas
Dėl Trišalės tarybos prie Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudarymo2018.04.19LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-168 Dokumento tekstas

 

Visos teisės aktų sritys

Informacija atnaujinta: 2015.06.19 13:49