Teritorinių darbo biržų svetainės

 Jaunimui

 EURES

 Europos tinklas

 Vieno langelio paslaugos

Darbo paieška Darbuotojų paieška

 Naujienos

Prognozė
Lietuvos darbo birža pristato 2017 metų darbo rinkos prognozę, kuri parengta bendradarbiaujant su šalies darbdaviais – apklausus 4,4 tūkst. įmonių, kuriose dirba 253 tūkst. dirbančiųjų. Jos tikslas – padėti darbo ieškantiems žmonėms kryptingai apsispręsti planuojant karjerą, priimant sprendimus dėl profesinio rengimo ar perkvalifikavimo ir įvertinti darbo pasiūlos ir paklausos pokyčius.
Kirpėja
Metų pradžioje savarankišką veiklą pradėjusių pagal verslo liudijimus padaugėjo 79 proc. (1,8 karto) – per 8,5 tūkst. registruotų darbo ieškančių žmonių dirbs individualiai. Ši veikla populiaresnė tarp vyresnio amžiaus žmonių: kas trečias – ketvirtas (29 proc.) ją pasirinkęs – nedirbantis, vyresnis kaip 50 metų amžiaus, o jaunimas iki 29 metų sudaro mažiau nei 15 proc. Tarp asmenų, įsigijusių lengvatinius verslo liudijimus, dominuoja kirpyklų, kosmetikos kabinetų ir salonų, soliarumų, prekybos ne maisto produktais, statybos baigimo apdailos ir valymo, variklinių transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto, specialiųjų statybos darbų, darbužių siuvimo ir taisymo veiklos.
Paroda
Tradiciškai Jaunimo darbo centro stendas veikia tarptautinėje mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodoje „Studijos 2017“, kuri vyksta vasario 2-4 dienomis. Šiais metais stendo lankytojų laukia profesionalų konsultacijos, interaktyvios veiklos, staigmenos ir žaidimai. Parodoje jaunuoliai pirmą kartą išgirs ir darbo rinkos prognozę ateinantiems metams bei pamatys įsidarbinimo galimybių barometrus.
PES
ES valstybinių užimtumo tarnybų tinklas, kuriam taip pat priklauso Norvegija ir Islandija, pristatė metinę veiklos ataskaitą, kurioje išsamiai apžvelgiamas 2016 m. veiklos programos įgyvendinimas, tinklo įvykiai ir renginiai, tarnybų veiklos vertinimas, naujų darbo grupių (dėl Socialinio ramsčio politikos įgyvendinimo) suformavimas ir ateities gairės.
Lietuvos darbo birža pristato leidinį, kuriame skelbiama statistika iliustruoja, kaip praėjusiais metais keitėsi jaunų asmenų situacija darbo rinkoje. Per vienerius metus jaunimo nedarbas Lietuvoje sumažėjo 2,9 proc. punkto. Naujausioje apžvalgoje pateikiami duomenys apie LDB registruotus absolventus, jaunus darbo ieškančius asmenis ir jų įdarbinimą, dalyvavimą aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, savarankišką užimtumą. Čia taip pat galima rasti jauno darbo ieškančio asmens portretą.
Siuvėjos
Metų pradžioje darbo ieškojo 152 tūkst. šalies gyventojų, tarp jų – vyresnių kaip 55 metai buvo 35 tūkst. Darbo rinkoje trūkstant darbo jėgos, vyresnio amžiaus žmonės nepakankamai integruojami. Atkreipiame darbdavių dėmesį, kad vyresni žmonės turi patirties, yra motyvuoti ir dažniausiai greitai mokosi. Algimantas, Uljanija, Galina, Jurij ir Antanas, iki šiol kažin ar būtų dirbę, jei ne Darbo biržos pasiūlymas įgyti naujų kompetencijų. Neturėdami paklausios profesijos, jie beveik neturėjo galimybių išlikti aktyvūs darbo rinkoje. Šiuo metu Lietuvos darbo birža įgyvendina projektą „Vyresnio amžiaus bedarbių rėmimas“ ir kviečia norinčius bei galinčius dirbti vyresnius žmones dalyvauti jo veiklose, kad galėtų būti konkurencingi atviroje rinkoje. Naujų kompetencijų įgijimas, įgūdžių atstatymas ir teritorinis mobilumas – tai priemonės, kurios 9,6 tūkst. asmenų jau padėjo sugrįžti į darbo rinką.
Apžvalga
Parengtas leidinys „2016 m. Lietuvos darbo rinkos tendencijų apžvalga ir artimiausio laikotarpio perspektyvos“ analizuojant ne tik Lietuvos darbo biržos, bet ir kitų nacionalinių bei tarptautinių informacijos šaltinių, taip pat didžiausių Lietuvos darbo skelbimų portalų duomenis, siekiant pateikti išsamų situacijos darbo rinkoje vertinimą. Apžvalgoje – duomenys apie labiausiai trūkstamus darbuotojus ir kompetencijas, ilgalaikės pasiūlos ir paklausos prognozės, pristatoma, kokie veiksniai turės įtakos Lietuvos užimtumo struktūros kaitai.Pateikiamos nedarbo tendencijos ir struktūra, užsieniečių įdarbinimo tendencijos, jaunimo nedarbas.

 Darbo rinka

Šių metų vasario 1 d. šalyje buvo 155 tūkst. darbo ieškančių žmonių – 14,2 tūkst. mažiau nei tuo pačiu metu pernai. Darbo biržoje registruoti asmenys sudarė 8,7 proc. visų šalies darbingo amžiaus gyventojų. Nedirbančio jaunimo nuo 16 iki 29 metų buvo registruota  25,5 tūkst. – tai 4,9 proc. šios amžiaus grupės šalies gyventojų.

Per sausio mėnesį į teritorines darbo biržas darbo ieškodami  atėjo 26,9 tūkst. nedirbančių žmonių, tai yra 6 tūkst. daugiau negu paskutinį praėjusių metų mėnesį.  Darbo ieškantys žmonės sausį galėjo rinktis iš daugiau nei  23,7 tūkst. įvairių siūlomų darbų. Darbdaviai įregistravo 771 daugiau darbo pasiūlymų nei prieš mėnesį.

Išsami situacijos apžvalga >

TOP 10 paklausiausių profesijų >

 

 

 

 Renginiai

Renginių nėra.