Teritorinių darbo biržų svetainės

 Jaunimui

 EURES

 Europos tinklas

 Vieno langelio paslaugos

Darbo paieška Darbuotojų paieška

 Naujienos

Šiandien, rugpjūčio 28 d., Lietuvos darbo biržoje lankėsi savaitę praktiką Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje atliekantys projekto „Moksleiviai – į Vyriausybę“ dalyviai Jurinta Mickaitė iš Joniškio ir Žygimantas Mitkus iš Palangos. Su moksleiviais susitikęs Lietuvos darbo biržos direktoriaus pavaduotojas, laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas, Alvydas Puodžiukas domėjosi jų ateities planais ir studijomis, diskutavo įvairiais darbo biržos veiklos klausimais.
Sprendžiant darbo jėgos trūkumo klausimą, labai svarbu kuo efektyviau panaudoti vidinius šalies žmogiškuosius išteklius ir valstybės paramą. Atokesnių vietovių gyventojų, nerandančių darbo netoli savo namų, įsidarbinimą gali paskatinti Lietuvos darbo biržos siūloma bedarbių teritorinio judumo rėmimo priemonė. Ji ne tik padeda žmonėms rasti lūkesčius atitinkantį darbą, bet ir sėkmingai integruotis į darbo rinką, nes kurį laiką nereikia investuoti savo lėšų už nuvykimą ir parvykimą iš darbo ar net apgyvendinimą – tuo pasirūpina valstybė.
Jaunimo garantijų renginių turas po Lietuvą prasidėjo – šiandien socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė lankėsi Jonavoje ir Kėdainiuose, kur vykusiuose renginiuose jaunuoliai buvo kviečiami diskutuoti apie ateities perspektyvas, skatinami išbandyti įvairius profesinius, darbo paieškos, gyvenimo aprašymo rengimo siužetus bei improvizacinius žaidimus.
Turas
2014 m. Lietuvoje pradėta įgyvendinti Jaunimo garantijų iniciatyva po truputį įsivažiuoja. Jau šį pirmadienį, rugpjūčio 24 d., prasideda Jaunimo garantijų renginių turas po Lietuvos miestus ir miestelius, kur žinomo teatro „Kitas kampas“ aktoriai kvies jaunuolius ne tik padiskutuoti apie jaunų žmonių ateities perspektyvas, bet ir skatins juos įsitraukti į improvizacinius žaidimus, išbandyti įvairius profesinius, darbo paieškos, gyvenimo aprašymo rengimo siužetus. Renginių turas prasidės rugpjūčio 24 d. Palangoje ir baigsis spalio 1 d. Ukmergėje. Per šį laikotarpį „Kito kampo“ aktoriai kartu su spalvinguoju autobusiuku aplankys net 20 Lietuvos miestų ir miestelių.
Pirmadienį socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė susitiko su projekto „Moksleiviai – į Vyriausybę“ dalyviais Jurinta Mickaite ir Žygimantu Mitkumi, kurie visą savaitę praktikuosis SADM. Ministrė džiaugėsi, kad pasitikintiems jaunuoliams puikiai žinomos ir socialinės aktualijos, ir ministerijos kuruojami projektai.
Jaunimo garantijų iniciatyva kiekvienoje šalyje nedirbančiam ir nesimokančiam jaunimui suteikia galimybes sparčiau patekti į darbo rinką ar toliau mokytis. Antrus metus Jaunimo garantijų iniciatyva įgyvendinama ir Lietuvoje. Kasdien į darbo biržas ir jų skyrius ateina dešimtys jaunuolių, išsilavinusių arba neturinčių jokios profesijos ar darbo patirties, neapsisprendusių dėl profesijos pasirinkimo ir tolesnės karjeros. Visiems jiems galioja Jaunimo garantijų iniciatyva. Taikant jos pagrindinę nuostatą – per 4 mėnesius nuo įsiregistravimo darbo biržoje šių metų pirmąjį pusmetį įdarbinta 27,9 tūkst. jaunų bedarbių iki 29 metų (65,3 proc. visų registruotų), aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse dalyvavo 11,6 tūkst.
Europos Sąjungos statistikos tarnybos Eurostat duomenimis, 2014 m. skurdą ir socialinę atskirtį rizikavo patirti 11 procentų Lietuvos gyventojų mažiau nei 2013 m. Mažėjo ir jų dalis tarp visų gyventojų (2014 m. šis rodiklis buvo 19,1 proc. Lietuvos gyventojų, kai 2013 m. šis rodiklis buvo 20,6). Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Algimantos Pabedinskienės teigimu, tokius pokyčius lėmė nuoseklus darbas skatinant socialinę atskirtį patiriančių visuomenės grupių užimtumą, didinant minimalią mėnesinę algą, sudarant galimybes savivaldybėms tikslingiau ir efektyviau skirstyti socialinę paramą.

 Darbo rinka

Į darbo rinką pasirengęs įsilieti kvalifikuotas jaunimas

Liepos mėnesį šalies teritorinės darbo biržos bedarbio statusą suteikė 24,5 tūkst. asmenų. Kaip įprastai, dėl pradėjusių registruotis ką tik mokslus baigusių jaunuolių, liepą išaugo į darbo biržą besikreipiančių jaunų bedarbių skaičius: įregistruota 10,6 tūkst. bedarbių jaunesnių kaip 30 m. amžiaus. Į darbo rinką pasirengę įsilieti virėjo, automobilių mechaniko, apdailininko technikos priežiūros darbuotojų profesijas įgiję, taip pat kinezeterapijos, medicinos, teisės, socialinio darbo, viešojo administravimo, finansų studijas baigę jaunuoliai.

Darbo jėgos paklausa išlieka aukštesnė už pasiūlą. Darbdaviai liepos mėnesį registravo 30,1 tūkst. laisvų darbo vietų.

Lietuvos darbo biržos duomenimis šių metų rugpjūčio 1 d. šalies teritorinėse darbo biržose buvo registruota 155 tūkst. bedarbių. Registruotas nedarbas - 8,6 proc. Jaunimo nedarbas rugpjūčio 1 d. siekė 5,4 proc.


Išsami situacijos apžvalga >

TOP 10 paklausiausių profesijų >

 

 Renginiai