Teritorinių darbo biržų svetainės

 Jaunimui

 EURES

 Europos tinklas

 Vieno langelio paslaugos

Darbo paieška Darbuotojų paieška

 Naujienos

Startuoja Lietuvos darbo biržos projektas „Tapk-Tavo ateities perspektyvų kūrimas“. 2018 – 2020 metais visoje šalyje bus sudarytos galimybės net 23520 darbo biržos klientų – ilgalaikių, nekvalifikuotų asmenų ir neįgaliųjų įgyti kvalifikaciją ir įsidarbinti pagal įgytą profesiją, taip pat bus sudaryta galimybė, jeigu tai yra būtina, darbdaviams, įdarbinantiems darbo biržos klientus, pasinaudoti subsidijavimo priemone. Pirmą kartą 3440 darbo ieškančių žmonių bus taikoma keletas viena kitą papildančių priemonių: po profesinio mokymo ir įdarbinimo pagal pameistrystės sutartį jie galės praktiką įtvirtinti dalyvaujant darbo įgūdžių įgijimo rėmimo arba įdarbinimo subsidijuojant priemonėse bei gauti kompensaciją kelionės išlaidoms į darbą ir atgal.
Vilniuje, parodų centre „Litexpo“ vasario 8–10 d. vyksiančioje tarptautinėje mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodoje „Studijos 2018“ veiks Jaunimo darbo centro stendas, kuris kvies jaunuolius nebijoti iššūkių, ieškoti savęs ir išnaudoti visas užimtumo galimybes.
Lietuvos darbo birža kartu su teritorinėmis darbo biržomis pradeda įgyvendinti projektą „Pasinaudok galimybe“ skirtą darbo biržos klientams vyresniems kaip 54 metai. Planuojama 2018 – 2020 metais sudaryti galimybes visoje Lietuvoje 5880 darbo biržos klientams, vyresniems kaip 54 metai, įgyti kvalifikaciją ir įsidarbinti pagal įgytą profesiją, taip pat bus sudaryta galimybė, jeigu tai yra būtina, darbdaviams, įdarbinantiems darbo biržos klientus, vyresnius kaip 54 metai, pasinaudoti subsidijavimo priemone.
Paskelbti Lietuvos darbo biržos (LDB) turimi duomenys apie asmenis, 2017 m. atlikusius savanorišką praktiką Lietuvos įmonėse. Iš viso per praėjusius metus tokių asmenų LDB užfiksavo 207, iš jų – 128 moterys ir 79 vyrai. Pastebima, kad pagal amžiaus grupes daugiausiai savanorišką praktiką atliko jaunų asmenų nuo 25 iki 29 metų – 126 (nuo 15 iki 24 metų – 63). Vidutinė savanoriškos praktikos atlikimo trukmė – 1,5 mėnesio. 3 asmenys praktiką atliko daugiau nei po vieną kartą.
33 proc. vyrų ir 48 proc. moterų tarp 55 ir 64 metų 2016 m. Europos Sąjungoje buvo ekonomiškai neaktyvūs („Eurostat“ duomenimis). Lietuvoje 27,3 proc. vyrų ir 31,6 proc. moterų minėtoje amžiaus grupėje yra ekonomiškai neaktyvūs (Statistikos departamento duomenys). Kita vertus, 2017 m. gruodžio 1 d. Darbo biržoje registruota 8 071 laisva darbo vieta ir 55 817 darbo ieškančių vyresnio amžiaus žmonių.
Šiandien, gruodžio 21 d., Seimas priėmė Užimtumo įstatymo ir lydimųjų teisės aktų pakeitimus, kuriais nuspręsta, kad nuo 2018 m. spalio 1 d. darbą pradės Užimtumo tarnyba – vienas juridinis vienetas. Pertvarkos tikslas yra optimizuoti Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų veiklą, siekiant efektyvaus šių įstaigų valdymo bei aukštos teikiamų paslaugų kokybės, bei sutelkti kuo daugiau žmogiškųjų išteklių tiesioginiam darbui su klientais.
VšĮ Valakupių reabilitacijos centras kartu su Neįgaliųjų reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizavo apskrito stalo diskusiją „Profesinė reabilitacija – kelias į sėkmingą įsidarbinimą“. Diskusija buvo skirta paminėti Tarptautinę neįgalių žmonių dieną bei pabrėžti neįgaliųjų, baigusių profesinės reabilitacijos programas, integracijos į darbo rinką svarbą.

 Darbo rinka

Sausio mėnesio rodikliai Lietuvoje:

2018.02.01 registruotas nedarbas 9,0 %, registruota darbo ieškančių asmenų - 30971 (188071), iš jų, bedarbių - 28816(158500), laisvų darbo vietų – 15809

Pagrindinės tendencijos:

Dėl išaugusios darbo jėgos pasiūlos (metų pradžioje kasmet daugiau registruojasi savarankiška veikla norinčių užsiimti asmenų) registruotas nedarbas šalyje padidėjo iki 9,0 proc. Labiausiai –  0,6 proc. punkto augo Telšių, mažiausiai – 0,1 proc. punkto Marijampolės apskrityse;

Palyginti su gruodžiu, augo darbo jėgos paklausa – Lietuvos darbo biržos duomenų bazėje buvo registruota 21297 laisvų darbo vietų, iš jų naujų - 15809.

Labiausiai darbo rinkoje didėjo judamųjų žemės ir miškų ūkio įrenginių operatorių, buhalterių ir reklamos ir rinkodaros specialistų poreikis;

Darbo rinkoje paklausių profesijų ir kompetencijų pradėjo mokytis 1,6 tūkst. darbo ieškančių žmonių, tai 14 proc. daugiau nei gruodį.

  

Darbo rinkos rodikliai >

 

Išsami situacijos apžvalga >

TOP 10 paklausiausių profesijų >

 Renginiai