Teritorinių darbo biržų svetainės

 Jaunimui

 EURES

 Europos tinklas

 Vieno langelio paslaugos

Darbo paieška Darbuotojų paieška

 Naujienos

Maltp
Neseniai Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančioje Maltoje vykusiame valstybinių užimtumo tarnybų posėdyje vadovai diskutavo apie darbą ateityje ir jam atlikti reikalingus įgūdžius. Posėdyje pristatytas strateginis dokumentas – Valstybinių užimtumo tarnybų 2020 vizija, kurioje, atsižvelgiant į užimtumo sistemas veikiančią didelę transformaciją (sparti technologijų kaita, naujos užimtumo formos, skirtingi karjeros modeliai, socialiniai pokyčiai visuomenėje), valstybinės užimtumo tarnybos numato savo veiklos strateginį perorientavimą.
PES
Europos Komisija parengė ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui, kurioje vertinama, kaip Europos valstybinių užimtumo tarnybų tinklas (toliau – Tinklas) įgyvendina Sprendimo Nr. 573/2014/ES dėl valstybinių užimtumo tarnybų (VUT) bendradarbiavimo stiprinimo tikslus. Lietuvos darbo birža aktyviai dalyvauja Tinklo veiklose – lyginamojo mokymosi projekte, teikė siūlymus konsultacijoms dėl Europos socialinių teisių ramsčio, siūlymus VUT 2020 m. vizijai patikslinti, surengė pirmą Europos darbdavių dieną, nuolat teikia duomenis įvairioms analitinėms ataskaitoms ir tyrimams ir kt.
Birželio pradžioje Lietuvos darbo biržos delegacija lankėsi vienoje pažangiausių Europoje Vokietijos užimtumo tarnyboje. Kolegos vokiečiai pristatė užimtumo tarnybos struktūrą ir bendruosius darbo rinkos rodiklius, veiklos efektyvumo vertinimo sistemą ir klientų aptarnavimo modelį.
Darbuotojų trūkumą nuolat jaučianti inžinerinė pramonė imasi aktyviau bendradarbiauti su Darbo birža, siekdama pritraukti specialistų į laisvas darbo vietas. Darbo biržai pradėjus siūlyti profesinį mokymą, įmonėms tapo lengviau rasti potencialių darbuotojų ir juos įdarbinti. Pasinaudojus Darbo biržos profesinio mokymo įrankiu iš viso per metus buvo įdarbinti 1084 inžinerinės pakraipos profesijas įgiję žmonės.
Tiltas
Gegužę buvo palanku įsidarbinti paslaugų ir statybos sektoriuose. Darbdaviai labiausiai ieškojo transporto priemonių mechanikų ir remontininkų, sunkiasvorių transporto priemonių vairuotojų, virėjų, grindų ir plytelių klojėjų, apskaitos ir buhalterijos darbuotojų. Darbo jėgos paklausa per mėnesį ūgtelėjo – darbdaviai įregistravo 33,5 tūkst. laisvų darbo vietų – 3,4 tūkst. daugiau nei prieš mėnesį.
Ataskaita
Lietuvos darbo biržos veiklos apžvalgoje pateikiami praėjusių metų prioritetai ir veiksmai jiems įgyvendinti, darbo rinkos tendencijos ir suteikta pagalba gyventojų užimtumui didinti. Ekonomikos augimas, naujų darbo vietų kūrimas didino gyventojų užimtumą, kuris 2016 metais pasiekė 70 proc. Išaugęs darbo jėgos aktyvumas sumažino neigiamą demografinių veiksnių poveikį. 2016 m. pabaigoje darbo biržoje registruoti nedirbantys žmonės sudarė 8,5 proc. šalies darbingo amžiaus gyventojų – 0,5 proc. punkto mažiau nei prieš metus. Registruotas moterų nedarbas mažėjo sparčiau nei vyrų: nuo 8,5 proc. metų pradžioje iki 7,9 proc. pabaigoje. Vyrų nedarbas per metus sumažėjo nuo 9,4 iki 9,1 proc.
Šalies VUI
Investicijų stokojančiose vietovėse 116 vietinių užimtumo iniciatyvų 2016 metais sujudino vietos bendruomenes – nauji ar plėtojami verslai sukūrė 458 naujas darbo vietas nedirbantiems gyventojams. Daugiausiai – net 20 projektų gavę valstybės paramą įgyvendino Telšių regiono darbdaviai, po 15 – Alytaus ir Kauno, po 13 – Tauragės ir Utenos. Tautinių mažumų teritorijose – Ignalinos, Šalčininkų, Švenčionių, Vilniaus, Zarasų rajonuose ir Visagino mieste – realizavus 15 projektų, įsteigta 60 naujų darbo vietų nedirbantiems gyventojams.

 Darbo rinka

Balandžio mėnesį Lietuvos darbo biržos duomenų bazėje buvo registruota per 30 tūkst. darbo pasiūlymų. Keitėsi darbo paklausos struktūra – augo darbo pasiūlymų apgyvendinimo ir maitinimo,  o mažėjo miškininkystės ir medienos ruošos sektoriuje. Sezoninių darbų padaugėjo administracinės ir aptarnavimo veiklos įmonėse ir prekyboje. Darbo jėgos pasiūla mažėjo - per mėnesį įregistruota 17,1 tūkst. bedarbių.

Registruotų darbo neturinčių asmenų skaičius per mėnesį mažėjo 7,4 tūkst. - gegužės 1 d. šalyje buvo 141,2 tūkst. bedarbių, tai yra 7,9 proc. visų šalies darbingo amžiaus gyventojų. Nedirbančio 16 - 29 metų amžiaus jaunimo buvo registruota 21,6 tūkst., tai yra 4,1 proc. šios amžiaus grupės šalies gyventojų.

Išsami situacijos apžvalga >

TOP 10 paklausiausių profesijų >

 

 

 

 Renginiai

Renginių nėra.