Teritorinių darbo biržų svetainės

 Jaunimui

 EURES

 Vieno langelio paslaugos

Darbo paieška Darbuotojų paieška

 Naujienos

Jau daugiau kaip pusmetį darbo biržoje registruoti ilgalaikiai, vyresni nei 50 metų bedarbiai ir jaunimas skatinami dalyvauti ESF finansuojamame projekte „Išlik darbo rinkoje“ – šios tikslinės grupės susiduria su didžiausiomis kliūtimis darbo paieškoje. Per šešis mėnesius daugiau kaip 8,3 tūkst. įdarbinti subsidijuojant, nusiųsti įgyti darbo įgūdžių arba darbo rotacijoje laikinai pakeitė nuolatinius darbuotojus per jų atostogas.
Lietuvos darbo birža informuoja, kad Teisės aktų registre paskelbti Užimtumo rėmimo įstatymo pakeitimai ir papildymai, kurie įsigalios nuo šių metų rugsėjo 1 dienos (dalis nuo 2015-01-01). Naujovės – praplėsta įstatymo taikymo sritis, patikslintos įstatyme vartojamos sąvokos, pakeistos profesinio mokymo reglamentavimo nuostatos, detalizuotas remiamojo įdarbinimo ir darbo vietų steigimo priemonių įgyvendinimas. Numatyta nauja remiamojo įdarbinimo priemonė – darbo įgūdžių įgijimo rėmimas, sudarant dvišales sutartis, įgyvendinama teritorinėje darbo biržoje registruotų darbingų asmenų iki 29 metų iniciatyva. Taip pat numatyta trečia užimtumo rėmimo priemonė – savanoriška praktika, kai darbingi asmenys iki 29 metų turi teisę sudaryti savanoriškos praktikos sutartis su darbdaviais – juridiniais asmenimis. Ši naujovė įsigalios nuo 2015 m. sausio 1 d.
Lietuvos darbo biržos tik jaunimui skirto projekto „Pasitikėk savimi“ vykdomas veiklas papildė naujos – pradedamos įgyvendinti dvi „Socialinės reabilitacijos ir paruošimo užimtumui darbo rinkoje programos“, kurių esmė – aprėpti ir tuos jaunuolius, kurie stokoja socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių. Visoje šalyje numatoma 490 jaunų žmonių padėti juos atkurti ir ugdyti, kad jie sparčiau integruotųsi į darbo rinką arba švietimo sistemą. Projekto organizuojamos veiklos yra skirtos nesimokančiam, nedirbančiam ir darbo biržos priemonėse nedalyvaujančiam jaunimui.
Lietuvos darbo birža parengė išsamią pirmojo pusmečio jaunimo situacijos darbo rinkoje apžvalgą, su kuria norima supažindinti darbdavius, socialinius partnerius, mokymo įstaigas ir visus besidominčius darbo rinkos realijomis. Platesnė jaunimo apžvalga leis susidaryti objektyvesnį vaizdą, kiek jaunimo dėl darbo paieškos visoje šalyje ir teritorijose kreipėsi į teritorines darbo biržas, koks jo išsilavinimas, ir kokias darbdaviai registravo laisvas darbo vietas. Čia taip pat rasite, kaip darbo birža integravo jaunimą į darbo rinką: įdarbino, suteikė paslaugas ir organizavo aktyvios darbo rinkos politikos priemones.
Liepos 21 d. Jaunimo darbo centre Vilniuje vyko renginių ciklo absolventams ir abiturientams „Nuo diplomo iki darbo sutarties“ informacinis renginys „Jaunimo užimtumo politika Lietuvoje ir Europoje“. Ką tik gavę diplomus absolventai turėjo puikią progą tiesiogiai pabendrauti su LR Seimo nariu, Jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininku Juru Požela. Jis pasidalijo jaunimo užimtumo politikos naujienomis Europos šalyse, patirtimi nevyriausybinių jaunimo organizacijų veikloje ir savo sėkmės istorija.
Šie metai jaunimui palankesni integruotis į darbo rinką. Pirmąjį pusmetį įdarbinta 29,7 tūkst. jaunų bedarbių iki 29 m. amžiaus (71,1 proc. įregistruotų jaunų bedarbių). Jau nuo metų pradžios nuosekliai mažėja registruotas jaunimo nedarbas: sausio 1 d. jis sudarė 6,2 proc., o liepos 1 d. smuktelėjo iki 3,5 proc.
Dainora Narkūnienė publikacijoje ,,Nauji atradimai, įgūdžiai, žinios ir kompetencijos jaunimui skirtame projekte „Pasitikėk savimi“ pasakoja, kaip Utenos A. Ir M. Miškinių viešoji biblioteka, bendradarbiaudama su asociacija ,,Langas į ateitį“, įsitraukė į šį projektą suteikdama jauniems žmonėms galimybę ugdyti informacinių technologijų ir bendravimo virtualioje erdvėje įgūdžius.
„Darbdavių dėmesiui! Absolventai pasirengę įsilieti į darbo rinką“. Tokiu šūkiu Lietuvos darbo birža antrus metus kviečia šalies darbdavius išsirinkti reikiamų darbuotojų iš turimų kvalifikuotų jaunųjų specialistų.
Teisės aktų registre paskelbtas įsakymas, kuriuo patvirtintas 2015 metų pirmojo pusmečio socialinių įmonių planinių patikrinimų grafikas.
Lietuvos darbo birža dar kartą primena, kad vasarą mokslus baigiantys moksleiviai ir nuolatinių (dieninių) skyrių studentai privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) valstybės lėšomis bus apdrausti iki vasaros pabaigos – rugpjūčio 31 d. imtinai.

 Darbo rinka

Registruotas nedarbas sparčiai mažėja

2014 m. liepos 1 d. šalies teritorinėse darbo biržose buvo registruota 156,5 tūkst. bedarbių ir jie sudarė 8,6 proc. šalies darbingo amžiaus gyventojų. Bedarbių skaičius per birželį sumažėjo 11,4 tūkst. Registruotas nedarbas per mėnesį mažėjo 0,6 proc. punkto ir šiuo metu yra mažiausias nuo 2009 m. kovo. Registruoto nedarbo rodikliai mažėjo visose šalies savivaldybėse.

Darbo jėgos paklausa 1,4 karto lenkia pasiūlą: birželį Lietuvos darbo biržos duomenų bazėje buvo registruota 25,3 tūkst. laisvų darbo vietų, bedarbio statusas suteiktas 17,6 tūkst. asmenų.

Išsami situacijos apžvalga >

TOP 10 paklausiausių profesijų >

 Renginiai

Renginių nėra.