Teritorinių darbo biržų svetainės

 Jaunimui

 EURES

 Europos tinklas

 Vieno langelio paslaugos

Darbo paieška Darbuotojų paieška

 Naujienos

2014–2020 m. finansavimo laikotarpiu Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, siekdama skatinti gyventojų, ypač susiduriančių su sunkumais darbo rinkoje, verslumą ir savarankišką užimtumą, planuoja įgyvendinti finansinę priemonę, kuria bus tęsiamas pradedančiųjų verslą finansavimas, skatinamas savarankiškas užimtumas bei naujų darbo vietų kūrimas.
Neigalieji darbo rinkoje
Darbo rinkoje su iššūkiais labiausiai susiduria darbingo amžiaus neįgalūs žmonės, kurie turi įveikti gerokai daugiau barjerų, kad galėtų konkurencingai dirbti ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Aktyvioje darbo rinkos politikoje didelis dėmesys skiriamas būtent šios socialiai pažeidžiamos bedarbių grupės užimtumui didinti. Nuo šių metų kovo 1 d. prasidėjęs projektas „Pagalba neįgaliesiems“, kurį beveik trejus metus įgyvendins Lietuvos darbo birža, sudaro palankias aplinkybes 2 tūkst. neįgaliųjų įgyti naują, patobulinti turimą kvalifikaciją ir kompetenciją bei įsitvirtinti darbo rinkoje.
Lietuvos studentų sąjunga
Birželio 22 d. Lietuvos darbo biržoje įvykusiame susitikime su Lietuvos studentų sąjungos prezidentu Pauliumi Baltoku aptartos studentų ir absolventų galimybės darbo rinkoje pristatant save darbdaviams baigus studijas ir įsidarbinti laikino pobūdžio darbuose dar studijuojant.
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo pakeitimai įsigaliojo nuo 2015 m. birželio 20 d. Privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimas jau bus svarbi priežastis, ir bedarbis neprivalės atlyginti su profesiniu mokymu susijusių išlaidų. Taip pat nustatyti kriterijai, steigiamų darbo vietų ir įsigyjamų darbo priemonių pagrįstumui vertinti.
Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė po susitikimo su Lietuvos moksleivių sąjungos (LMS) prezidente Akvile Burneikaite pavedė parengti būtinus teisės aktus, kad laikinai įsidarbinę moksleiviai iki 18 m. būtų atleisti nuo pensijų socialinio draudimo įmokų, ir taip paskatinti darbdavius įdarbinti daugiau bendrojo ugdymo mokyklų moksleivių sezoniniam darbui.
soc.imones
Daugiau kaip 5 tūkst. neįgaliųjų, dirbančių 129 socialinėse įmonėse, darbo vietas padeda išsaugoti Lietuvos darbo biržos Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamas projektas „Parama socialinėms įmonėms 2014-2015 m.“ Net 21 socialinėje įmonėje dirba turintys regos negalią darbuotojai – per 200 silpnaregių ir aklųjų sukurtos ir pritaikytos darbo vietos bei suteiktos specialios darbo priemonės.
Nuo šių metų liepos 1 d. keičiasi minimalusis valandinis atlygis ir minimalioji mėnesinė alga.

 Darbo rinka

Situacija darbo rinkoje toliau gerėja.

Gegužės mėnesį darbo paklausa viršijo pasiūlą 1,6 karto: darbdaviai buvo įregistravę 31,4 tūkst. laisvų darbo vietų, bedarbio statusas suteiktas 19,6 tūkst. asmenų. 

Teritorinių darbo biržų specialistai į darbo rinką padėjo sugrįžti  30,9 tūkst. asmenų.

Birželio 1 d. šalies teritorinėse darbo biržose buvo registruota 154,6 tūkst. bedarbių ir jie sudarė 8,5 proc. visų šalies darbingo amžiaus gyventojų. Palyginti su 2014 m. birželio 1 d. bedarbių sumažėjo 13,3 tūkst., o registruotas nedarbas 0,7 proc. punkto.


Išsami situacijos apžvalga >

TOP 10 paklausiausių profesijų >

 

 Renginiai

Renginių nėra.