Teritorinių darbo biržų svetainės

 Jaunimui

 EURES

 Vieno langelio paslaugos

Darbo paieška Darbuotojų paieška

 Naujienos

Informuojame, kad rugsėjo 24 dieną nuo 15 val. iki 17 val. dėl techninės profilaktikos darbų neveiks Lietuvos darbo biržos interneto svetainė.
Papildytas Subsidijai darbo užmokesčiui gauti darbdavių teikiamų su įdarbintų teritorinės darbo biržos siųstų asmenų darbo laiko apskaita ir apmokėjimu susijusių dokumentų sąrašas.
Informuojame, kad Teisės aktų registre paskelbtas Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo pakeitimas. Šiuo teisės aktu yra įgyvendinami Užimtumo rėmimo įstatymo pakeitimai, įsigalioję nuo 2014 m. rugsėjo 1 d.
Informuojame, kad Teisės aktų registre paskelbti Darbo rinkos stebėsenos sąlygų ir tvarkos aprašo bei Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos aprašo pakeitimai.
Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė, šiandien atidarydama Vilniuje vykstančią tarptautinę konferenciją „Kaip užtikrinti įteisinto darbo patrauklumą“, atkreipė dėmesį į nedeklaruoto darbo sukeliamas neigiamas pasekmes darbuotojams ir valstybės finansams bei pakvietė konferencijos dalyvius kartu ieškoti būdų, kaip paskatinti darbdavius ir darbuotojus rinktis įteisintą darbą.
nuotrauka
Jauni bedarbiai nuo birželio iki spalio 1 d. turi galimybę mokytis karjeros valdymo kompetencijų. Šalies teritorinėse darbo biržose profesionalūs lektoriai – karjeros konsultantai, sukaupę sėkmingos darbo patirties taikant inovatyvius, aktyvius karjeros kompetencijų ugdymo metodus, jauniems bedarbiams iš viso praves 40 renginių. Mokymus pagal specialų projektą „Jaunų bedarbių karjeros valdymo kompetencijų tobulinimas naudojant inovatyvius metodus“ rengia Lietuvos darbo biržos bendradarbiavimo partneris – VšĮ „Media orbis”.
nuotrauka
Darbo birža remia Lietuvos verslo konfederacijos iniciatyvą stiprinant savanorystės bendruomenę Lietuvoje ir bendradarbiaus įgyvendinant projektą „Savanorystės bendruomenės kūrimas ir vystymas“. Nedirbančius ir nesimokančius pagal formaliojo ugdymo programas 14-29 metų jaunus žmones bus siekiama įtraukti į įvairias socializaciją ir užimtumą skatinančias veiklas bei pagreitinti jų integraciją į darbo rinką.
Rugsėjo 9 d. Panevėžio teritorinėje darbo biržoje lankėsi Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė. Ji domėjosi Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimu, jaunimo užimtumo problemomis, kaip sekasi įgyvendinti profesinio mokymo priemonę.
Smulkiojo ir vidutinio verslo atstovai bei verslo kūrimo galimybėmis besidomintys darbo ieškantys žmonės, ypač jauni bedarbiai, norintys pradėti savo verslą, kviečiami dalyvauti nemokamuose verslumo skatinimo renginiuose. Juos visą rugsėjį įvairiose Lietuvos savivaldybėse organizuoja Lietuvos darbo biržos socialinis partneris – Lietuvos verslo darbdavių konfederacija.
Šiandien, rugsėjo 5 d., Panevėžio Jaunimo darbo centras duris lankytojams atvers naujose, tik jaunimui skirtose patalpose Smetonos g. 19. Visiems jauniems žmonėms, kurie nedirba, nesimoko, neturi užimtumo, bus sudarytos sąlygos gauti geresnes ir labiau prieinamas paslaugas. Atsižvelgiant į kiekvieno kliento poreikius centre jos bus teikiamos individualiai arba konsultacijos vyks grupėms, patogiau bus galima organizuoti praktinius mokymus.

 Darbo rinka

Šių metų rugsėjo 1 d. šalies teritorinėse darbo biržose buvo registruota 162,3 tūkst. bedarbių ir jie sudarė 8,9 proc. šalies darbingo amžiaus gyventojų. Per rugpjūtį į šalies teritorines darbo biržas kreipėsi 20,1 tūkst. darbo neturinčių asmenų, darbdaviai registravo 27 tūkst. laisvų darbo vietų. 

Išsami situacijos apžvalga >

TOP 10 paklausiausių profesijų >

 Renginiai