Teritorinių darbo biržų svetainės

 Jaunimui

 EURES

 Vieno langelio paslaugos

Darbo paieška Darbuotojų paieška

 Naujienos

Svarbus pakeitimas „Darbo rinkos stebėsenos sąlygų ir tvarkos apraše“ – nebeliko pagrindo nutraukti bedarbio statusą, bedarbiui atsisakius tinkamo siūlomo darbo.
Balandžio 23 d. Lietuvos darbo biržos surengtoje konferencijoje „Socialinės įmonės Lietuvoje 2005 – 2015 m.“ apžvelgta šalies socialinių ir neįgaliųjų socialinių įmonių veikla, įvertinti pokyčiai ir pasidalinta gerąją įmonių patirtimi. Renginyje buvo apdovanotos socialinės įmonės už socialiai pažeidžiamų asmenų integraciją į darbo rinką.
Lietuvos darbo biržoje ir teritorinėse darbo biržose pradedama diegti lyginamosios analizės ir lyginamojo mokymosi sistema. Tai naujas žingsnis įstaigos veiklos tobulinimo kelyje, kurio svarbiausi tikslai – sisteminis duomenų rinkimas, veiklos rezultatų vidinis įsivertinimas ir išorinis vertinimas bei palyginimas tarp teritorinių darbo biržų ir klientų aptarnavimo funkcijas vykdančių skyrių, pasikeitimas gerąja patirtimi. Esminis šios sistemos diegimo motyvas – aukštesnės paslaugų kokybės siekimas ir geresnis klientų poreikių tenkinimas.
Ekonominė situacija Europos Sąjungoje (ES) pradėjo pamažu gerėti beveik prieš dvejus metus, dauguma valstybių narių neseniai pastebėjo bendrojo vidaus produkto (BVP) augimą, užimtumo rodikliai pagerėjo daugelyje sektorių. Užimtumo ir socialinės padėties ES ketvirtinėje apžvalgoje buvo išryškintos svarbios teigiamos tendencijos, pavyzdžiui, nuolatinis bendro nedarbo ir jaunimo nedarbo mažėjimas, neterminuotų darbo sutarčių skaičiaus didėjimas, taip pat – pirmą kartą nuo krizės pradžios – ilgalaikio nedarbo mažėjimas. Tačiau dideli iššūkiai išlieka – nedarbo lygis vis dar aukštas, taip pat ryškūs skirtumai tarp valstybių narių.
Kaip įprasta, pavasarį darbo rinka suaktyvėja. Darbdaviai registruoja daugiau laisvų darbo vietų, nemaža jų dalis – sezoniniams darbams. Kovo – balandžio mėnesiais labiausiai darbo rankų reikia žemės ūkio, statybos sektoriuose, vėliau, nuo gegužės mėnesio, sezoninius darbus pradeda siūlyti įvairios paslaugų sektoriaus, prekybos įmonės, viešbučiai, restoranai, maitinimo įstaigos.
Lietuvos darbo biržos elektroninėmis paslaugomis 2014 metais naudojosi 59 proc. apklaustų darbdavių – tai 7 proc. punktais daugiau nei ankstesniais metais. Net 97 proc. visų apklaustų įmonių atstovų šias darbo biržos paslaugas įvertino gerai. Kaip ir anksčiau, populiariausios elektroninės paslaugos yra darbo vietų skelbimų įvedimas ir darbuotojų paieška – jas pasirinko apie 91 proc. respondentų, naudojusių elektronines paslaugas.
Balandžio 8 d. Vilniaus teritorinės darbo birža ir Asociacija „Langas į ateitį“ pasirašė partnerystės susitarimą dėl bendradarbiavimo įgyvendinant Europos Komisijos iš dalies finansuojamą spartesnio informacinių technologijų (IT) specialistų rengimo projektą „Pradėk IT karjerą“.

 Darbo rinka

Kovo mėnesį augo darbo paklausa ir mažėjo nedarbas

Šių metų balandžio 1 d. šalyje buvo registruota 165,9 tūkst. bedarbių ir jie sudarė 9,1 proc. visų šalies darbingo amžiaus gyventojų. Registruotas nedarbas per mėnesį sumažėjo  0,5 proc. punkto, o palyginti su 2014 m. balandžio 1 d. - 1,7 proc. punkto.

Darbo jėgos paklausa kovą, palyginti su vasariu, augo  28,4 proc., labiausiai - terminuotam darbui. Lietuvos darbo biržos duomenų bazėje kovo mėnesį buvo registruota 29,2 tūkst. laisvų darbo vietų. Labiausiai darbo pasiūlymų skaičius augo judamųjų žemės ir miškų ūkio variklinių įrenginių operatoriams, slaugos specialistams, dažytojams, statybos ir mechanikos inžinieriams.


Išsami situacijos apžvalga >

TOP 10 paklausiausių profesijų >

 

 Renginiai