Teritorinių darbo biržų svetainės

 Jaunimui

 EURES

 Vieno langelio paslaugos

Darbo paieška Darbuotojų paieška

 Naujienos

Vasario darbo rinkai būdingas didesnis laisvų darbų vietų ir mažėjantis besikreipiančių bedarbių skaičius. Darbo biržoje registravosi 20,8 tūkst. darbo ieškančių žmonių – ketvirtadaliu mažiau nei sausį. Šalies įmonės per mėnesį pateikė beveik 22 tūkst. naujų darbo pasiūlymų – 12,6 proc. daugiau nei praėjusį mėnesį. Aktyvūs buvo prekybos sektoriaus darbdaviai – įregistravo 21,5 proc. laisvų darbo vietų, pramonės – 19 proc., statybos – per 14 proc. ir transporto – per 9 proc.
Europos Sąjungos (ES) statistikos agentūros „Eurostat“ duomenimis, atsižvelgus į sezoninius svyravimus, visoje ES nedarbo lygis 2015 m. sausį buvo 9,8 proc. ir sumažėjo, palyginti su praėjusių metų sausiu, kai sudarė 10,6 proc. Euro zonoje nedarbo lygis 2015 m. sausį siekė 11,2 proc. – tai mažiausias rodiklis nuo 2012 m. balandžio. Praėjusių metų gruodį jis buvo 11,3 proc., o sausį – 11,8 proc.
Lietuvos darbo birža parengė elektroninį leidinį „Lietuvos darbo rinka skaičiais 2014 m.“, kuriame pateikti registruoto nedarbo, bedarbių, laisvų darbo vietų, aktyvios darbo rinkos politikos priemonių ir kiti statistiniai duomenys. Leidinyje pristatoma 2008-2014 m. laikotarpio statistika šalies ir savivaldybių lygiu“.
Visiems besidomintiems darbu užsienyje ar ketinantiems grįžti į Lietuvą skirti informaciniai leidiniai „Atmintinė grįžtantiems į Lietuvą“ ir „Atmintinė norintiems vykti dirbti į užsienio valstybes“. Lietuvos darbo biržos EURES tarnyba čia pateikia aktualią susistemintą informaciją, kokius dokumentus rekomenduojama turėti grįžtant ar vykstant į ES/EEE šalis, kur kreiptis nuvykus ar parvykus, kokios darbo ir gyvenimo sąlygos yra konkrečioje šalyje.
Vasario 26 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė lankėsi Šiaulių teritorinės darbo biržos Šiaulių skyriuje. Su darbuotojais aptarti Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo, ES socialinio fondo finansuojamų projektų įgyvendinimo, profesinio mokymo, vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimo ir kiti darbo biržos veiklos klausimai.
Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai (VUI), praėjusiais metais įgyvendinti šalies aukščiausio nedarbo teritorijose, pristatyti vietos bendruomenėms. Skatinant verslumą ir užimtumą aukščiausio nedarbo teritorijose penkioliktus metus vykdomi projektai tapo darbdavių idėjų ir sumanymų išbandymu, įgijo gyventojų pasitikėjimą, tapo neatsiejama aktyvios darbo rinkos politikos dalimi, padedančia mažinti teritorinius nedarbo skirtumus. Pristatymuose dalyvavę darbdaviai ypač akcentavo šių projektų svarbą įmonių plėtrai.
Lietuvos darbo birža parengė 2014 m. veiklos ataskaitą, kurioje pateikiami praėjusių metų veiklos prioritetai ir veiksmai jiems įgyvendinti, apžvelgiama suteikta pagalba gyventojų užimtumui didinti, pirmieji Jaunimo garantijų iniciatyvos metai ir partnerystės svarba, praėjusių metų darbo rinkos tendencijos. Čia sužinosite, kiek žmonių įdarbinta, kiek pinigų išleista bedarbiams aktyvinti, kiek darbo rinkai parengta kvalifikuotų darbuotojų, įsteigta naujų darbo vietų. Leidinyje pristatomas tarptautinis bendradarbiavimas, EURES tinklo veikla, glaustai apžvelgiami 2015 m. veiklos prioritetai ir darbo rinkos prognozė, skelbiami detalūs darbo rinkos rodikliai savivaldybėse.
Negalia nėra kliūtis išlikti darbo rinkoje ar į ją integruotis, ypač kai neįgaliuosius palaiko ir finansiškai remia valstybė. Viena iš tokių užimtumo formų – darbas socialinėse įmonėse. Beveik per vienerių metų laikotarpį, įgyvendinant Europos Sąjungos socialinio fondo finansuojamą projektą „Parama socialinėms įmonėms 2014-2015 m.“, išlaikyta 4718 neįgaliųjų darbo vietų. Projekte dalyvauja 129 socialinės įmonės ir 9 teritorinės darbo biržos.
Lietuvos darbo birža skelbia 2015 m. vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atranką. Jų įgyvendinimo tikslas – steigti darbo vietos, atitinkančios vietos darbo rinkos poreikius ir padedančios spręsti tikslinių teritorijų nedarbo problemas. Paraiškos subsidijai gauti priimamos iki 2015 m. kovo 27 d.
Informuojame, kad Teisės aktų registre paskelbtas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. vasario 19 d. įsakymas Nr. A1-83 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. A1-499 „Dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

 Darbo rinka

Vasario mėnesį mažėjo darbo pasiūla ir augo paklausa.

Lietuvos darbo biržos duomenų bazėje vasario mėn. buvo  registruota beveik 22 tūkst. laisvų darbo vietų, tai yra 12,6 proc. daugiau negu sausį. Daugiausią darbo pasiūlymų pateikė prekybos sektoriaus darbdaviai – 21,5 proc. Bedarbių kreipėsi ketvirtadaliu mažiau negu prieš mėnesį - 20,8 tūkst.

Lietuvos darbo biržos duomenimis šių metų kovo 1 d. šalyje buvo registruota 174,4 tūkst. bedarbių. Palyginti su 2014 m. kovo 1 d. bedarbių skaičius mažesnis 16,4 proc. arba 34,2 tūkst. Darbo biržoje registruoti neturintys darbo asmenys sudarė 9,6 proc. visų šalies darbingo amžiaus gyventojų, tai yra 1,8 proc. punkto mažiau negu prieš metus.


Išsami situacijos apžvalga >

TOP 10 paklausiausių profesijų >

 

 Renginiai