Teritorinių darbo biržų svetainės

 Jaunimui

 EURES

 Europos tinklas

 Vieno langelio paslaugos

Darbo paieška Darbuotojų paieška

 Naujienos

Jaunimo užimtumo ir nedarbo klausimai yra vieni aktualiausių darbo rinkoje. Naujausiame naujienlaiškyje – jaunimo situacijos darbo rinkoje 2015 m. pirmojo pusmečio apžvalga. Joje pateiktos pasiūlos tendencijos ir pokyčiai bei teritoriniai nedarbo skirtumai.
Europos Sąjungos (ES) statistikos agentūros „Eurostat“ duomenimis, atsižvelgus į sezoninius svyravimus, visoje ES nedarbo lygis 2015 m. birželį, palyginti su geguže, liko stabilus, sudarė 9,6 proc. ir sumažėjo, palyginti su praėjusių metų birželiu, kai buvo 10,2 proc. Nedarbas sumažėjo dvidešimt vienoje valstybėje narėje, penkiose išaugo, Kipre ir Prancūzijoje liko stabilus. Nedarbas labiausiai sumažėjo Lietuvoje – nuo 10,9 proc. iki 8,5 proc., Ispanijoje – nuo 24,5 proc. iki 22,5 proc. ir Portugalijoje – nuo 14,3 proc. iki 12,4 proc.
Lietuvos darbo birža ir Valstybinė mokesčių inspekcija susitarė dėl ilgalaikio abipusiškai naudingo bendradarbiavimo periodiškai organizuojant ir vedant seminarus – auditorinius ir e. seminarus – mokesčių klausimais teritorinėse darbo biržose registruotiems, verslą kurti ketinantiems ir šia veikla besidomintiems darbo ieškantiems žmonėms. Bendradarbiavimo sutartį pasirašė Lietuvos darbo biržos direktorius Vidas Šlekaitis ir Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko pavaduotojas Virginijus Narvilas.
Talentas
Talentų banko programoje, kurią Lietuvos darbo birža daugiau nei prieš 10-metį sukūrė išsilavinusio jaunimo užimtumo poreikiams tenkinti, šiuo metu yra įsiregistravę 2,9 tūkst. darbo ieškančių žmonių. Daugiausiai – su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu – 2,1 tūkst. ir aukštuoju neuniversitetiniu (koleginis) – 0,8 tūkst. Ši programa rekomenduojama kvalifikuotam jaunimui, kuris nesiregistruodamas darbo biržoje nemokamai gali skelbti savo CV. Tai puiki galimybė būti matomam – prisistatyti darbdaviams, siekti tolesnės karjeros ir geresnės darbo vietos. Darbdaviams Talentų bankas yra potencialių darbuotojų šaltinis ir gera proga užsiauginti jaunus specialistus, studijuojančius ar jau baigiančius aukštąsias mokyklas jaunuolius, kuriems tiesiogiai darbo vietoje padėtų įgyti reikiamą kvalifikaciją.
Iniciatyva
Antrus metus vykstantis projektas „Pasitikėk savimi“ ieško naujų formų jaunimo užimtumui ir kūrybiškumui skatinti – neseniai organizavo iniciatyvą „Aš – ateitis“. Penkiolikoje šalies miestų įvairiuose renginiuose jaunuoliai mokėsi savarankiškumo ir dirbti komandoje. Nedirbantys ir nesimokantys jaunuoliai turėjo galimybes saviraiškai – ieškojo naujų idėjų, keičiančių ne tik jų požiūrį ar jų gyvenimo būdą, tačiau ir nešančių naudą vietos bendruomenei. Išmoktos pamokos vėliau pravers jaunuolių tolesnėje karjeroje – padės pasirinkti profesiją ir lengviau adaptuotis darbo rinkoje.
Kauno teritorinė darbo birža, Kauno krašto pramoninkų ir darbdavių asociacija bei UAB „Garlita” liepos 22 d. pasirašė bendradarbiavimo memorandumą „Tvarus jaunimo užimtumas: stabdyk emigraciją”. Plėtojant viešojo ir privataus sektoriaus partnerystę, jaunimas skatinamas įgyti paklausią darbo rinkoje profesiją ir likti dirbti bei gyventi Lietuvoje.
Vakar Lietuvos darbo biržoje vykusioje apskrito stalo diskusijoje su Lietuvos vežėjų asociacijos „Linava“ atstovais aptarta situacija darbo rinkoje ir trūkstamų darbuotojų rengimo galimybės transporto sektoriui. Renginio metu pasirašyta bendradarbiavimo sutartis.

 Darbo rinka

Darbo pasiūlymų laukia jauni kvalifikuoti specialistai

Birželį bedarbio statusas suteiktas 21,5 tūkst. asmenų, iš jų 7,1 tūkst. 16-29 m. amžiaus bedarbių.  Praėjusį mėnesį į teritorines darbo biržas kreipėsi ir darbo pasiūlymų laukia 1,2 tūkst. absolventų: kvalifikuoti ką tik mokslus baigę ir paklausias profesijas bei specialybes įgiję jaunuoliai pasirengę dirbti virėjais, automobilių mechanikais, apdailininkais, administratoriais, vadybininkais, kompiuterinės technikos operatoriais, suvirintojais ir kt.

Liepos 1 d. šalyje buvo registruota 153,3 tūkst., tai 8,5 proc. visų šalies darbingo amžiaus gyventojų. Bedarbių skaičius per mėnesį sumažėjo 1,3 tūkst., o palyginti su 2014 m. liepos 1 d. - 3,2 tūkst. Jaunimo iki 29 metų buvo registruota 26,8 tūkst., registruotas jaunimo nedarbas - 5,0 proc. 


Išsami situacijos apžvalga >

TOP 10 paklausiausių profesijų >

 

 Renginiai

Renginių nėra.