Atmintinė grįžtantiems į Lietuvą 

 

Grįždami į Lietuvą nepamirškite pasiimti dokumentus, įrodančius legalų darbą užsienyje.

Jums gali prireikti šių dokumentų:

PD U1/SED 002, PD U2, E 104, S 2/E112.

PD U1 dokumentas – nedarbo draudimo stažo sumavimas

Asmuo, dirbęs Europos Sąjungos (toliau – ES), Europos ekonominės erdvės valstybėje (toliau – EEE) narėje arba Šveicarijoje gali iš ankstesnės darbo vietos valstybės narės kompetentingos įstaigos gauti PD U1 dokumentą apie nedarbo draudimo ir darbo laikotarpius. Jei asmuo tokio dokumento neturi, jis gali pristatyti dokumentus, susijusius su darbu kitoje valstybėje narėje,  Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui – įstaigos susisieks tarpusavyje dėl duomenų gavimo.

Atkreipiame dėmesį, kad nedarbo socialinio draudimo išmoka skiriama toje ES, EEE valstybėje narėje, kurioje asmuo paskutinį kartą vykdė darbinę veiklą ir buvo draustas nedarbo socialiniu draudimu.

Išsamesnė informacija: http://www.ldb.lt/Informacija/PaslaugosAsmenims/Puslapiai/migrantai_stazo_sumavimas.aspx

PD U2 dokumentas – teisė į nedarbo socialinio draudimo išmokos išsaugojimą

        ES, EEE valstybėje narėje gaunamą bedarbio išmoką galima eksportuoti į Lietuvą. Pasibaigus darbo sutarčiai arba ją nutraukus, reikia kreiptis į paskutinės darbovietės šalies užimtumo tarnybą, kuri jūsų prašymu gali išduoti PD U2 dokumentą. Kad PD U2 dokumentas būtų išduotas, asmuo turi būti registruotas valstybinėje užimtumo tarnyboje bent 4 savaites ir gauti bedarbio išmoką. Gavęs šį dokumentą per 7 dienas turi įsiregistruoti Lietuvos darbo biržos teritoriniame padalinyje pagal gyvenamąją vietą ir pateikti PD U2 dokumentą. Bedarbio išmoka bus mokama tokio dydžio, kokią paskyrė PD U2 dokumentą išdavusi įstaiga ir ne ilgiau kaip iki datos, nurodytos dokumente.

 

      Išsamesnė informacija: http://www.ldb.lt/Informacija/PaslaugosAsmenims/Puslapiai/migrantai_nsdi_eksportas.aspx

 

 

Darbo paieška

      Grįždamas į Lietuvą, asmuo turi tokias pat teises, kaip ir prieš išvykdamas. Ieškodamas darbo, gali kreiptis į Lietuvos darbo biržos teritorinį padalinį. Informaciją apie laisvas darbo vietas, gali rasti Lietuvos darbo biržos svetainėje www.ldb.lt.  Darbo birža padeda ieškantiems darbo žmonėms įsidarbinti, aprūpina darbdavius reikiama kvalifikuota darbo jėga, įtraukia registruotus darbo biržoje asmenis į gyventojų užimtumo programas. Išsamesnė informacija www.ldb.lt


Kiti darbo paieškos portalai:
www.cvonline.lt,  www.cv.lt,  www.cvmarket.lt, www.manager.lt, www.cvbankas.lt, www.naujasdarbas.lt, www.noriudarbo.lt, www.itc.lt .

 

Registruojantis darbo biržoje, reikia pateikti šiuos dokumentus:

 

  • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą).
  • Išsilavinimą, kompetenciją, kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Asmenys, kvalifikaciją įgiję kitoje šalyje, pateikia šių dokumentų vertimus į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas asmens, išvertusio dokumentus, parašu.
  • Užpildytus/išduotus dokumentus: PD U1 ar SED U002 dokumentus dėl laikotarpių, kurie turi būti sumuojami, skiriant nedarbo socialinio draudimo išmokas; PD U2 dokumentą dėl teisės į nedarbo socialinio draudimo išmoką išsaugojimo, jeigu ji buvo skirta kitoje šalyje.

PD U1 ar SED U002 dokumentus išduoda tos šalies įstaiga, kurioje asmuo dirbo ir buvo draustas. Įstaigų kontaktus rasite čia.

 

Teisė į sveikatos priežiūros paslaugas

 

E 104 dokumentas – dokumentas dėl draudimo, darbo ar apsigyvenimo laikotarpių sumavimo ligos, motinystės, išmokos mirties ir invalidumo (netekto darbingumo) atvejais

 

S 2 / E 112  – dokumentas, leidžiantis kitoje šalyje gauti planines asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir šių paslaugų išlaidas kompensuoti iš ES šalies, kurioje asmuo dirba, privalomojo sveikatos draudimo lėšų

 

Kaip ir daugelyje Europos šalių, apdraustuoju privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) laikomas tas gyventojas, už kurį mokamos arba kuris moka įstatymo nustatyto dydžio PSD įmokas bei neturi PSD įmokų skolos.

 

PSD įmokos mokėjimas yra prievolė ir tik laiku sumokėjus nustatyto dydžio PSD įmokas bei nesusidarius skolai, garantuojama teisė gauti Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis kompensuojamas gydymo paslaugas, kompensuojamuosius vaistus, medicinos pagalbos priemones ir kt.

 

Lietuvoje dirbantys pagal darbo sutartis ir gaunantys atlyginimą už tai asmenys laikomi apdraustaisiais nuo įsidarbinimo dienos. Tad įsidarbinus iš užsienio grįžusiam Lietuvos gyventojui, gydymo įstaigose jau nuo įsidarbinimo dienos būtų teikiamos PSDF biudžeto lėšomis kompensuojamos sveikatos priežiūros paslaugos.

 

 Kai kurie sugrįžtantys į Lietuvą gyventi asmenys apdraudžiami automatiškai pagal kitų institucijų tvarkomus ir ligonių kasai teikiamus duomenis. Nepilnamečiams, teritorinėse darbo biržose registruotiems bedarbiams, pensijos išmokų ir socialinių pašalpų gavėjams, neįgaliems ir kitoms Sveikatos draudimo įstatyme nurodytoms gyventojų grupėms valstybė užtikrina atitinkamas socialines garantijas, PSD apdrausdama juos valstybės lėšomis (išskyrus dirbančius ir vykdančius ekonominę veiklą gyventojus). Valstybės lėšomis draudžiami gyventojai laikomi apdraustaisiais nuo šio statuso įgijimo dienos iki jo netekimo dienos. Tad grįžęs iš užsienio ir deklaravęs savo gyvenamąją vietą Lietuvoje asmuo gali būti draustas valstybės lėšomis, jei jis patenka į tas gyventojų grupes, kurias draudžia valstybė.

 

Dalis žmonių PSD įmokas turi mokėti savarankiškai, pavyzdžiui, asmenys, vykdantys individualią veiklą pagal pažymą bei pagal verslo liudijimą, ūkininkai, namų šeimininkės. Savarankiškai PSD įmokas mokantys žmonės nustatyto dydžio PSD įmoką turi sumokėti kas mėnesį.

 

Tad labai svarbu, kad žmonės žinotų ir patys laiku pasirūpintų savo draudimu, o dėl įmokų mokėjimo, jų dydžių, sąskaitų numerių, įmokų kodų teirautųsi „Sodroje", informacijos ieškotų interneto svetainėje www.sodra.lt. Ši institucija administruoja PSD įmokas, vykdo mokestinių nepriemokų kontrolės procedūras, vykdo skolų išieškojimus ir kt.

 

Primename, kad savo draudimo statusą žmogus gali sužinoti: VLK interneto svetainės www.vlk.lt skyrelyje „Ar esate draustas?", naudodamasis elektroninių valdžios vartų interneto svetaine www.epaslaugos.lt, atvykęs į bet kurią TLK ir pateikęs asmens dokumentą.

 

  

Ką verta žinoti apie privalomąjį sveikatos draudimą grįžtantiems į Lietuvą?

 

·        Grįžus gyventi į Lietuvą, būtina deklaruoti savo gyvenamąją vietą. Tad, jei išvykdami iš Lietuvos deklaravote gyvenamosios vietos pakeitimą, grįžę gyventi į gimtinę deklaruokite savo gyvenamąją vietą „Elektroninių valdžios vartų" interneto svetainėje www.epaslaugos.lt arba seniūnijoje, aptarnaujančioje tą savivaldybės teritorijos dalį, kurioje gyvenate.

 

·        Lietuvos gyventojų pareiga deklaruoti savo gyvenamosios vietos pakeitimus yra įtvirtinta Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme, jei išvykstama ilgesniam nei pusės metų laikotarpiui. Pasitaiko, kad šią pareigą pamiršta nusprendusieji padirbėti užsienyje, o grįžę į Lietuvą susiduria su problema – susikaupusia PSD įmokų skola, nes „Sodra" taiko prievolę mokėti PSD įmokas kiekvienam nuolatiniam Lietuvos gyventojui. Tad tais atvejais, jei PSD įmokų skola atsirado dėl neregistruoto išvykimo, „Sodrai" turi būti pateikti dokumentai (E104), įrodantys, kad visą tą laiką buvo dirbta užsienyje, ten mokėti mokesčiai. Priešingu atveju PSD skolą teks apmokėti. Išsamesnė informacija: http://www.sodra.lt/lt/situacijos/informacija-gyventojams/gyvenantiems-ir-dirbantiems-uzsienyje/informacija-emigravusiems-asmenims

 

·        Jei esate apdraustas sveikatos draudimu kitoje valstybėje narėje ir planuojate pasisvečiuoti Lietuvoje, išvykdami iš ES, EEE šalies, kurioje dirbate, nepamirškite pasiimti Europos sveikatos draudimo kortelės, kurią jums išduos tos šalies valstybinio sveikatos draudimo įstaiga. Ši kortelė pravers, jei Lietuvoje prireiktų būtinosios medicinos pagalbos.

 

·        Jei norėtumėte gydytis Lietuvoje, gaukite ES, EEE šalies, kurioje dirbate, valstybinio sveikatos draudimo įstaigos išduodamą S2 arba E 112 dokumentą, leidžiantį užsienio šalyje gauti planines asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

 

 

Užsienyje įgytų kvalifikacijų pripažinimas Lietuvoje

        Lietuvoje dėl kvalifikacijų pripažinimo reikia kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą –  www.skvc.lt  skvc@skvc.lt , tel. (8 5) 210 4772 . Kvalifikacijų pripažinimas ES, EEE šalyse www.enic-naric.net .

Daugiau informacijos el. paštu eures@ldb.lt arba kreipkitės į EURES specialistus:

·        Alytaus teritorinė darbo birža, Vilniaus g. 21, 62112 Alytus, tel. (8 315) 25 903

·         Kauno teritorinė darbo birža, E.Ožeškienės g. 37, 44254 Kaunas, tel. (8 37) 225 279

·        Klaipėdos teritorinė darbo birža, Naikupės g. 27A, 93202 Klaipėda, tel. (8 46) 344 639

·        Marijampolės teritorinė darbo birža, Valaičio g. 2, 68176 Marijampolė. tel. (8 343) 92 199

·        Panevėžio teritorinė darbo birža, Savanorių a. 13, 35201 Panevėžys, tel. (8 45) 460 244

·        Telšių teritorinė darbo birža, Daukanto g. 64, 87104  Telšiai, tel. (8 444) 31 032

·         Šiaulių teritorinė darbo birža, Trakų g. 39, 76290 Šiauliai, tel. (8 41) 399 76

·        Tauragės teritorinė darbo birža, Stoties g. 9, 72253 Tauragė, tel. (8 446) 51 274

·        Utenos teritorinė darbo birža, Lauko g. 19A, 28203 Utena, tel. (8 389) 63 989 

·        Vilniaus teritorinė darbo birža, Žirmūnų g. 139, 08234 Vilnius, tel. (8 5) 263 6005


Informacija atnaujinta: 2018.02.28 13:27