Registracija Užimtumo tarnyboje 

Darbo ieškančių asmenų registravimą reglamentuoja Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. A1-394 „Dėl darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Užimtumo tarnyba registruoja darbo ieškančius asmenis, kurie gyvena jų nurodytoje gyvenamojoje vietoje, esančioje Užimtumo tarnybos skyriaus aptarnaujamoje teritorijoje, ir tvarko jų bei dalyvaujančių aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse asmenų apskaitą. Darbo ieškantys asmenys, kurie nėra Lietuvos Respublikos gyventojai, tačiau remiantis Užimtumo rėmimo įstatymo 1 straipsniu jiems šis įstatymas yra taikomas, yra registruojami toje Užimtumo tarnybos skyriuje, į kurią kreipiasi.

Užimtumo tarnybos skyriuose registruojami ne jaunesni kaip 14 metų darbo ieškantys asmenys (toliau vadinama – asmenys).

Asmuo vienu metu gali registruotis tik viename Užimtumo tarnybos skyriuje

Asmenys gali iš anksto įsiregistruoti pasirinktame Užimtumo tarnybos skyriuje internetu (išankstinės registracijos internetu instrukcija).

Įregistruotas asmuo, įgijęs profesinę kvalifikaciją kitoje šalyje ir siekiantis dirbti pagal profesiją, įtrauktą į Lietuvos Respublikoje reglamentuojamų profesijų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 4-486 "Dėl Lietuvos Respublikoje reglamentuojamų profesijų sąrašo patvirtinimo", turi turėti jo profesinės kvalifikacijos pripažinimo dokumentą, išduotą atitinkamos kompetentingos institucijos, jei jo profesinė kvalifikacija nebuvo pripažinta Lietuvos Respublikoje.

Kompetentingos institucijos ir jų reguliavimo sričiai priskirtų reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo tvarkų aprašai bei kita susijusi informacija viešai skelbiama internetinėje svetainėje www.profesijos.lt

 

Daugiau informacijos:

Jūsų gyvenamosios vietos Užimtumo tarnybos skyriai tinklalapyje

Bendru visoje šalyje klientų aptarnavimo telefono numeriu 8 700 55 166 arba trumpuoju telefonu numeriu 1883

 

 


Informacija atnaujinta: 2019.01.11 09:16