Nedarbo socialinio draudimo išmoka 

Lietuvos darbo birža > Informacija > Patarimai > Patarimai ieškantiems darbo > Nedarbo socialinio draudimo išmoka
 

Nuo 2013 m. sausio 1 d., vadovaujantis Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymo 20 straipsniu, nedarbo socialinio draudimo išmokas apskaičiuoja, skiria ir moka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Sodra) teritoriniai skyriai Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1656 "Dėl nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo", nustatyta tvarka.

Kreiptis dėl nedarbo socialinio draudimo išmokos turite į teritorinę darbo biržą, kuriai privalote pateikti prašymą skirti nedarbo socialinio draudimo išmoką. Prašymo formą galite rasti čia (40 KB, DOC).

Teritorinė darbo birža, gavusi Jūsų prašymą skirti nedarbo socialinio draudimo išmoką, jame pateiktą informaciją ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šio prašymo gavimo elektroniniu būdu perduos Sodrai. Teritorinėje darbo biržoje taip pat galėsite gauti informaciją apie Sodros teritorinio skyriaus priimtus sprendimus apie nedarbo socialinio draudimo išmokos Jums skyrimą/neskyrimą, jos mokėjimo sustabdymą, atnaujinimą, nutraukimą ar pratęsimą ir apie į asmenines banko sąskaitas neįskaitytas nedarbo socialinio draudimo išmokų sumas dėl neteisingai nurodytų sąskaitų.

Jeigu Sodros teritorinis skyrius priims sprendimą neskirti nedarbo socialinio draudimo išmokos, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po šio sprendimo priėmimo būsite informuotas savo pasirinktu, prašyme skirti nedarbo draudimo išmoką nurodytu, būdu – telefonu, paštu, elektroniniu paštu arba įteikiant sprendimo išrašą asmeniškai bet kuriame Sodros teritoriniame skyriuje. Sprendimų išrašai taip pat pateikiami Elektroninėje gyventojų aptarnavimo sistemoje. Sprendime privalo būti nurodyta atsisakymo skirti nedarbo draudimo išmoką priežastis, sprendimo apskundimo tvarka ir terminai. Sprendimo skirti nedarbo draudimo išmoką išrašas siunčiamas (įteikiamas) tik asmens prašymu.

Smulkesnė informacija apie nedarbo socialinio draudimo išmokų skyrimą, apskaičiavimą ir mokėjimą pateikta Sodros interneto svetainėje http://www.sodra.lt/lt/situacijos/informacija-gyventojams/ka-daryti-jei-netekau-darbo-3/noriu-gauti-nedarbo-ismoka.

 

Ar Sodra Jums skirs / neskirs nedarbo socialinio draudimo išmoką, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymu, galite preliminariai sužinoti pasirinkę žemiau nurodytus teiginius:

Jus dominančiais klausimais, susijusiais su nedarbo socialinio draudimo išmokų skyrimu, apskaičiavimu ir mokėjimu taip pat galite kreiptis į Jus aptarnaujantį teritorinės darbo biržos specialistą, artimiausią Sodros teritorinį skyrių arba skambinti telefonu 1883.

Informacija atnaujinta: 2017.10.20 14:08