Lankstus darbo organizavimas 

Lankstus darbo organizavimas 

Darbuotojai turi teisę tartis dėl lanksčių darbo organizavimo formų.

Terminuotas darbas – toks darbas, kuris atliekamas tam tikrą apibrėžtą laiką arba tam tikro darbo atlikimo laiką. Terminuota darbo sutartis sudaroma ne ilgiau kaip penkeriems metams. Darbo laikotarpis sutartyje gali būti nustatomas iki tam tikros kalendorinės datos arba iki tam tikrų aplinkybių atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo. (Lietuvos Respublikos darbo kodekso 109, 110, 111 str.)

Sezoninis darbas – sezoninė darbo sutartis sudaroma sezoniniams darbams atlikti. Sezoniniais vadinami darbai, kurie dėl gamtinių ir klimato sąlygų dirbami ne visus metus, o tam tikrais periodais (sezonais), ne ilgesniais kaip aštuoni mėnesiai (vienas po kito einančių dvylikos mėnesių laikotarpiu), ir yra įtraukti į sezoninių darbų sąrašą. (Lietuvos Respublikos darbo kodekso 112 str.).

Trumpalaikė darbo sutartis – Trumpalaikė darbo sutartis yra darbo sutartis, sudaryta ne ilgesniam kaip dviejų mėnesių laikui. Trumpalaikės darbo sutarties sudarymo pagrindus (aplinkybes, kurioms esant gali būti sudaroma trumpalaikė darbo sutartis), tokios sutarties pakeitimo ir pasibaigimo aplinkybes, taip pat darbuotojų, dirbančių pagal šias sutartis, darbo ir poilsio laiko ypatybes nustato Vyriausybė. (Lietuvos Respublikos darbo kodekso 113 str.) 

Papildomas darbas ir antraeilės pareigos - darbuotojas gali susitarti, jeigu to nedraudžia įstatymai, kad jis toje pačioje darbovietėje eis tam tikras papildomas pareigas arba dirbs tam tikrą papildomą (sutartyje nesulygtą) darbą. Darbuotojas gali eiti antraeiles pareigas arba dirbti darbus kitoje darbovietėje, jeigu to nedraudžia įstatymai ar kiti norminiai teisės aktai. Darbo sutarties dėl antraeilių pareigų (darbo) ypatumus nustato Vyriausybė ir kolektyvinės sutartys. (Lietuvos Respublikos darbo kodekso 114 str.).

Nuotolinio darbo sutartis - nuotolinio darbo sutartyje gali būti nustatyta, kad sutartyje sulygtą darbo funkciją arba dalį sulygtų darbo funkcijų darbuotojas atliks kitose negu darbovietė darbuotojui priimtinose vietose. Nuotolinio darbo sutarties ypatumus nustato Vyriausybė ir kolektyvinės sutartys. (Lietuvos Respublikos darbo kodekso 115 str.).

Papildoma informacija

Teisės aktai: Lietuvos Respublikos darbo kodeksas,

Interneto svetainės: www.socmin.lrv.lt , www.vdi.lt

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA

Darbo santykių ir apmokėjimo skyrius, tel. 2664 229
Vivulskio g. 11, Vilnius

VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA

Darbo teisės skyrius, tel. 213 97 72
Algirdo g. 19, Vilnius


Informacija atnaujinta: 2018.01.04 14:31