Kaip pradėti profesinę karjerą? 

Pirmojo darbo programoje gali dalyvauti jaunuoliai, registruoti teritorinėje darbo biržoje:

          • absolventai ir asmenys, įgiję profesinę kvalifikaciją – pirmą kartą pradedantys darbinę veiklą.
          • abiturientai ir asmenys, nebaigę mokymo įstaigų, neturintys profesinės kvalifikacijos.

Jūs baigėte mokymo įstaigą ir pradedate darbinę veiklą pagal įgytą profesinę kvalifikaciją arba neturite profesijos ir pirmą kartą ieškote darbo, tačiau sunku įsidarbinti, nes trūksta įgūdžių, neturite darbo patirties?

Teritorinėje darbo biržoje bus įvertinti besikreipiančiųjų interesai, su bedarbiais aptariami veiksmai užimtumui didinti bei galimybės išplėsti profesinius gebėjimus, sudaromos galimybės įtvirtinti profesinę kvalifikaciją, dalyvaujant aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse. Teritorinės darbo biržos specialistas, padėdamas Jums siekti užimtumo ir kryptingai planuoti profesinę karjerą, kartu su Jumis parengs individualų užimtumo veiklos planą, kuriame suplanuosite veiksmus, padėsiančius įsidarbinti, bei pasirinksite veiksmingiausius darbo paieškos būdus ir metodus.


Informacija atnaujinta: 2014.03.28 17:19