Įmonių teisinės formos 

Individuali įmonė (reglamentuoja Individualių įmonių įstatymas)


Veiklai vykdyti pakanka šeimos narių darbo ir nedidelio pradinio kapitalo. Įmonės steigėju gali būti tik vienas asmuo.

Privalumai:

  • Įmonė gali tvarkyti supaprastintą buhalterinę apskaitą, jai pakanka užpildyti mokesčių deklaraciją.

  • ĮI savininkas gali dirbti vienas.


Ūkinė bendrija
(reglamentuoja Ūkinių bendrijų įstatymas)


Veiklai vystyti nepakanka vieno asmens bei lėšų.

Ūkinėje bendrijoje turi būti ne mažiau 2 ir ne daugiau 20 narių.

Privalumai:

  • Bendrijai nebūtina įdarbinti darbuotojus pagal darbo sutartis.

  • Gali tvarkyti supaprastintą buhalterinę apskaitą.

  • Nereglamentuojamas minimalus nuosavas kapitalas.

Rizika: Bendrijos turtas neatskirtas nuo jos narių turto.


Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė
(reglamentuoja Akcinių bendrovių įstatymas)


Bendrovė yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis.

Bendrovės turtas atskirtas nuo akcininkų turto.

AB privalomi valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, administracijos vadovas, stebėtojų taryba ar valdyba.

UAB privalomi valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir administracijos vadovas. Stebėtojų taryba ar valdyba gali būti nesudaromos.

AB ir UAB turto savininkai turi tiek įtakos, kiek jiems priklauso akcijų.

Privalumai:

  • Bendrovės akcininkas, nepasisekus sumanytam verslui, rizikuoja tik tuo turtu, kurį įneša į bendrovę.

Rizika:

AB ir UAB buhalterinę apskaitą tvarko pagal dvejybinę sistemą, o tai reikalauja išsamių buhalterijos žinių ir darbuotojų, turinčių atitinkamą kvalifikaciją.


Kooperatinė bendrovė
(reglamentuoja Kooperatinių bendrovių įstatymas)


Bendrovės nariai įneša lėšas kapitalui sudaryti, tarpusavyje pasiskirsto riziką bei būsimą naudą.

Bendrovės steigimo dokumentai yra įstatai ir steigimo sutartis.

Bendrovės steigėjai turi būti ne mažiau nei 5 fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys.

Privalumai: Kooperatinės bendrovės turtas atskirtas nuo jos narių turto.

Ne pelno organizacijos (reglamentuoja Viešųjų įstaigų įstatymas)


Jeigu asmuo ar grupė savo veikloje nesiekia pelno, gali steigti:

Viešąją įstaigą, Asociaciją, Labdaros ir paramos fondą, Visuomeninę organizaciją.

Steigėjų skaičius neribojamas.

Populiariausia ne pelno organizacija yra Viešoji įstaiga (VšĮ).

VšĮ gali gauti pajamas iš savo veiklos, numatytos įstatuose, tačiau ji gauto pelno negali skirstyti savo dalininkams (savininkui).


Informacija atnaujinta: 2009.03.03 15:10