Procedūros ir priemonės pasekmėms sušvelninti 

Situacija, kai tuo pačiu metu atleidžiama iš darbo daug vienos įmonės darbuotojų, vadinama grupės darbuotojų atleidimu. Paprastai ją sukelia didelių įmonių uždarymas arba jų restruktūrizacija.

Grupės darbuotojų atleidimai, skirtingai nei įprasti atleidimai, dažnai turi didelę įtaką vietos ekonomikai. Tam, kad ši įtaka būtų maženė, reikia laikytis Lietuvos įstatymuose numatytų procedūrų bei imtis atitinkamų priemonių atleidimų pasekmėms sušvelninti.

Šiame tinklapyje pateikiamos rekomendacijos įvairioms suinteresuotoms pusėms, kai Lietuvos įmonė iš darbo atleidžia grupę darbuotojų:

  • Įmonė, numatanti atleisti grupę darbuotojų, turi oficialiai apie tai pranešti teritorinei darbo biržai ir gali imtis įvairių priemonių padedančių atleistiems darbuotojams gauti kitą darbą.
  • Teritorinės darbo biržos imasi aktyvių darbo rinkos priemonių, tinkamų grupės darbuotojų atleidimų situacijose.
  • Profesinės sąjungos padeda savo nariams užtikrinti, kad nebūtų pažeidžiamos darbuotojų teisės, ir kad per socialinį dialogą jie dalyvautų planuojant ir įgyvendinant švelninančias priemones.
  • Darbdavių organizacijos  padeda savo nariams užtikrinti, kad būtų vykdomi darbdavio įsipareigojimai, ir kad per socialinį dialogą jie dalyvautų planuojant ir įgyvendinant švelninančias priemones.
  • Darbuotojai, kuriuos numatoma atleisti, patys ieško reikalingos informacijos, ką daryti tokiu atveju, kur ir kaip gauti pagalbą.

Lietuvos darbo birža teikia  informaciją apie buvusius ir naujai paskelbtus grupės darbuotojų atleidimus Lietuvoje.


Informacija atnaujinta: 2017.01.27 14:56