Valstybės parama 

  • Subsidijos vienai darbo vietai steigti dydis negali viršyti 40 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos, galiojančios atrankos paskelbimo dieną, dydžių. Įdarbinamam asmeniui nustatant ne visą darbo laiką, subsidijos dydis mažinamas proporcingai, atsižvelgiant į numatomą dirbti darbo laiką (valandas). Ši nuostata netaikoma įdarbinant neįgaliuosius, kurie dėl sveikatos būklės gali dirbti tik ne visą darbo dieną ar savaitę. 

    Parama kelių transporto įmonėms, atliekančioms krovinių vežimo keliais operacijas, krovinių vežimo keliais transporto priemonėms įsigyti neteikiama. VUI projekto teikėjas privalo užtikrinti, kad prašoma subsidija per trejus pastaruosius metus iš eilės kartu su jau gauta de minimis pagalba neviršytų 200 000 eurų, transporto sektoriuje – 100 000 eurų, žuvininkystės sektoriuje – 30 000 eurų, žemės ūkio sektoriuje - 15 000 eurų.

  • Subsidijos gavėjai privalo apmokėti ne mažiau kaip 35 proc. darbo vietoms įsteigti (pritaikyti) reikalingų išlaidų, išskyrus atvejus, kai įdarbinami neįgalieji (už kiekvieną neįgalų darbuotoją, kuriam nustatytas sunkus neįgalumo lygis ar ne didesnis kaip 25 procentų darbingumo lygis - 20 procentų; už neįgalų darbuotoją, kuriam nustatytas vidutinis neįgalumo lygis ar 30-40 procentų darbingumo lygis - 30 procentų darbo vietoms įsteigti (pritaikyti) reikalingų išlaidų).

  • Subsidijos gavėjas privalo atlikti visas VUI projekte numatytas veiklas ir įsteigti visas darbo vietas iki einamųjų metų gruodžio 10 d., o įsteigtos darbo vietos turi būti išlaikytos 36 mėn. nuo jų įsteigimo dienos.

 

 VUI projektų įgyvendinimui 2001 - 2017 metais skirta valstybės parama  

Įgyvendinimo metai

Paramos dydis, mln. Lt

(nuo 2015 m. - mln. Eur)

2001 m.  1,24
2002 m.  3,35
2003 m. 7,11
2004 m. 6,91
2005 m.  6,93
2006 m. 6,5
2007 m. 11,03
2008 m. 8,6
2009 m.  6,12
2010 m.  3,0
2011 m.  6,3
2012 m. 9,2
2013 m. 
15,8
2014 m. 10,6
2015 m. 3,7
2016 m. 5,2
2017 m. 5,2

 

2010 m. įgyvendinti 36 VUI projektai,  iš jų 16 įgyvendino moterys. Įsteigtos 127 naujos darbo vietos.

2011 m. įgyvendinti 49 VUI projektai, iš jų 9 įgyvendino moterys. Įsteigtos 288 naujos darbo vietos.

2012 m. įgyvendinti 95 VUI projektai, iš jų 15 įgyvendino moterys. Įsteigtos 327 naujos darbo vietos.

2013 m. įgyvendintas 131 VUI projektas, iš jų 23 įgyvendino moterys. Įsteigta 461 nauja darbo vieta. 

2014 m. įgyvendinti 83 VUI projektai, iš jų 14 įgyvendino moterys. Įsteigtos 323  naujos darbo vietos. 

2015 m. įgyvendinti 96 VUI projektai, iš jų 17 įgyvendino moterys. Įsteigta 390 naujų darbo vietų.

2016 m. įgyvendinta 116 VUI projektų, iš jų 18 įgyvendino moterys. Įsteigtos 458 naujos darbo vietos. 

2017 m. įgyvendinta 100 VUI projektų, iš jų 18 įgyvendino moterys. Įsteigtos 439 naujos darbo vietos.

 


Informacija atnaujinta: 2018.02.01 08:59