• Subsidijos dydis vienai darbo vietai steigti negali viršyti 40 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios  mėnesinės algos, galiojančios atrankos paskelbimo dieną, dydžių. 

  • Maksimali to paties  subsidijos gavėjo prašoma subsidijos suma negali viršyti 345 000 Lt. Parama kelių transporto įmonėms, atliekančioms krovinių vežimo keliais operacijas, krovinių vežimo keliais transporto priemonėms įsigyti neteikiama. VUI projekto teikėjas privalo užtikrinti, kad prašoma subsidija per trejus pastaruosius metus iš eilės kartu su jau gauta de minimis pagalba neviršytų 690000 Lt, transporto sektoriuje – 345000 Lt, žuvininkystės sektoriuje – 103500 Lt, žemės ūkio sektoriuje - 51792 Lt.

  • Subsidijos gavėjai privalo apmokėti ne mažiau kaip 35 proc. darbo vietoms įsteigti (pritaikyti) reikalingų išlaidų , išskyrus atvejus, kai įdarbinami s neįgalieji (už kiekvieną neįgalų darbuotoją, kuriam nustatytas sunkus neįgalumo lygis ar  ne didesnis kaip  25 procentų darbingumo lygis,   -  20 procentų; už neįgalų darbuotoją, kuriam nustatytas vidutinis neįgalumo lygis ar 30-40 procentų darbingumo lygis - 30 procentų darbo vietoms įsteigti (pritaikyti) reikalingų išlaidų).

 VUI projektų įgyvendinimui skirta valstybės parama

 

Įgyvendinimo metai

Paramos dydis, mln. Lt
2001 m.  1,24
2002 m.  3,35
2003 m. 7,11
2004 m. 6,91
2005 m.  6,93
2006 m. 6,5
2007 m. 11,03
2008 m. 8,6
2009 m.  6,12
2010 m.  3,0
2011 m.  6,3
2012 m. 9,2
2013 m. 
15,8

2010 m. įgyvendinti 36 VUI projektai, įsteigtos 127 naujos darbo vietos. 16 projektų įgyvendino moterys.

2011 m. įgyvendinti 49 VUI projektai, įsteigtos 288 naujos darbo vietos. 9 projektus įgyvendino moterys.

2012 m. įgyvendinti 95 VUI projektai, įsteigtos 327 naujos darbo vietos. 15 projektų įgyvendino moterys.

2013 m. įgyvendintas 131 VUI projektas, įsteigta 461 nauja darbo vieta. 23 projektus įgyvendino moterys.

2014 m. planuojama įgyvendinti 89 VUI projektus, įsteigti 355 naujas darbo vietas. 14 projektų įgyvendina moterys.

 


Informacija atnaujinta: 2014.11.24 15:16