Patvirtintas 2018 m. finansuojamų VUI projektų sąrašas 

Kasmet, atsižvelgiant į situaciją šalies darbo rinkoje ir teritorinius nedarbo lygio rodiklius, nustatomos teritorijos, kuriose gali būti įgyvendinami vietinių užimtumo iniciatyvų projektai.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2017 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. A1-542 „Dėl savivaldybių ar seniūnijų teritorijų, kuriose 2018 metais bus įgyvendinami vietinių užimtumo iniciatyvų projektai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtino 50 savivaldybių teritorijų, kuriose 2018 metais numatoma įgyvendinti VUI projektus. Lietuvos darbo birža 2018 m. kovo 1  d. paskelbė VUI projektų atranką. Darbdaviai VUI paraiškas teritorinėms darbo biržoms teikė iki kovo 30 dienos. Teritorinės darbo biržos Lietuvos darbo biržai pateikė 233 paraiškas.

VUI projektų atranka vyko teritorinėse darbo biržose dviem etapais – pirmuoju buvo vertinama projekto teikėjo, paraiškos ir jos priedų atitiktis teisės aktų reikalavimams, antruoju – vertinama paraiškų kokybė pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintus atrankos kriterijus –  projekto atitiktį VUI projektų tikslams (projekto įgyvendinimo vietovė, įdarbinamos tikslinės grupės (neįgalieji, ilgalaikiai, kt. atitinkantys TDB patvirtintas prioritetines tikslines grupes), steigiamų darbo vietų skaičius, darbo vietų nekvalifikuotiems dalis, savivaldybės ar vietos bendruomenės indėlis ir kt.

Galutinis VUI projektų sąrašas apsvarstytas Trišalėje komisijoje prie Lietuvos darbo biržos.

Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymas Nr. V-452 „Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. gegužės  21 d. įsakymo Nr. V-227 "Dėl vietinių užimtumo iniciatyvų projektų finansavimo 2018 m. " pakeitimo“

2018 m. planuojamų įgyvendinti VUI projektų sąrašas

 

 


Informacija atnaujinta: 2018.09.24 14:03