Užsieniečių įdarbinimas 

Darbdavys, norintis įdarbinti užsienietį, turi kreiptis į teritorinę darbo biržą (pagal įmonės registracijos buveinę ar faktinę darbo vietą) ir užregistruoti laisvą darbo vietą prieš nustatytą terminą iki prašymo pateikimo dienos.

 

Kvalifikuotiems trečių šalių piliečiams yra išduodamas leidimas dirbti - dokumentas, suteikiantis užsieniečiui teisę dirbti Lietuvos Respublikoje jame nurodytą laiką.

Leidimų dirbti užsieniečiams išdavimo tvarka

Trečiųjų šalių piliečiams, turintiems aukštąjį išsilavinimą, išduodamas sprendimas, kuris patvirtina, kad užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantis darbas atitinka Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikius.

Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams išdavimo tvarka  

Trečiųjų šalių piliečiams išduodamas sprendimas, kuris patvirtina, kad užsieniečio darbas atitinka Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikius.

Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams išdavimo tvarka 


Leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo tvarka

Informacija atnaujinta: 2018.08.31 10:20