Tarpininkavimas įdarbinant 

Tarpininkavimas įdarbinant vykdomas siekiant padėti darbdaviams susirasti tinkamų darbuotojų, o ieškantiems darbo asmenims – tinkamą darbą.

Ieškantis darbuotojų darbdavys apie Lietuvos Respublikos įmonėje (įstaigoje) ar ūkininko ūkyje atsiradusią laisvą darbo vietą turi informuoti teritorinę darbo biržą jam patogiu būdu:

  1. susitikus su teritorinės darbo biržos darbuotojais (apsilankius teritorinėje darbo biržoje ar teritorinės darbo biržos specialisto apsilankymo pas darbdavį metu) užpildyti Laisvų darbo vietų registracijos kortelę;
  2. įregistruoti Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje adresu www.ldb.lt;
  3. išspausdinus Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje skelbiamą Laisvų darbo vietų registracijos kortelės elektroninę formą, ją užpildyti ranka ir persiųsti į pageidaujamą darbo biržą paprastu paštu (faksu) arba, ją užpildžius kompiuteriu, persiųsti į darbo biržą elektroniniu paštu;
  4. pranešti teritorinės darbo biržos darbuotojui informaciją, reikalingą Laisvų darbo vietų registracijos kortelei užpildyti bendru telefono numeriu laisvoms darbo vietoms skelbti šalyje 8 700 55 155.

Teritorinė darbo birža registruoja laisvas darbo vietas laisvų darbo vietų duomenų banko informacinėje sistemoje ir, darbdaviui sutikus, viešai jas skelbia:

Svarbu žinoti!

  1. Kvalifikuotų darbuotojų paieškai darbdavys gali naudotis Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje (www.ldb.lt) skyriuje „Darbdaviams“ ieškančių darbo duomenų baze, įskaitant aukštos kvalifikacijos specialistų Talentų banko bei didelę praktinę patirtį turinčių asmenų – Senjorų banko duomenų bazes.
  2. Įdarbinus asmenį į registruotą laisvą darbo vietą ar nusprendus ją panaikinti, darbdavys turi nedelsdamas informuoti darbo biržą vienu iš anksčiau nurodytų būdų arba atnaujinti, pakeisti, panaikinti informaciją apie registruotas laisvas darbo vietas Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje.
  3. Neskelbti Lietuvos Respublikos įstatymų neatitinkančių darbo skelbimų. Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 8 straipsnis nustato, jog skelbimuose priimti į darbą, valstybės tarnybą arba mokytis draudžiama nurodyti reikalavimus, suteikiančius pirmenybę vienai iš lyčių, išskyrus 2 straipsnio 4 dalies 5 punkte nurodytą atvejį.

Bendrosios nuostatos

Laisva darbo vieta laikoma darbo vieta (pareigos), į kurią įdarbinti (eiti pareigas) darbdavys ieško tinkamo darbuotojo.
Laisvų darbo vietų registravimo ir įdarbinimo jose organizavimą reglamentuoja „Darbo rinkos stebėsenos sąlygų ir tvarkos aprašas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. A1-473 "Dėl darbo rinkos stebėsenos sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo" bei „Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos aprašas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. A1-476 "Dėl darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo".


Informacija atnaujinta: 2016.04.28 14:26