Subsidijos už karo prievolininkus 

Jei esate karo prievolininkas, atlikęs privalomąją pradinę karo tarnybą, Jums gali būti taikomas darbo ir įdarbinimo subsidijavimas

Bendrosios nuostatos

Subsidijų už įdarbintus karo prievolininkus skyrimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 41 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimas Nr. 165 „Dėl subsidijos nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių karo prievolininkų darbo užmokesčiui mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir šios subsidijos dydžio nustatymo“.

Būtinos sąlygos karo prievolininko darbo ir įdarbinimo subsidijavimui

Subsidija skiriama darbdaviams:

  • įdarbinusiems karo prievolininkus, atlikusius nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą;
  • pas kuriuos grįžo dirbti atlikę nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininkai.

Karo prievolininkas turi būti įdarbintas arba grįžti į darbą per 3 mėnesius nuo nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo datos.

Finansavimas ir jo trukmė

Darbdaviui iš dalies kompensuojama Jūsų darbo sutartyje nurodyto darbo užmokesčio ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotų draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų suma.

Subsidijos dydis  negali viršyti 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių.

Subsidija nuo įdarbinimo arba sugrįžimo į darbą dienos mokama 6 mėnesius.

Išsamią informaciją Jums suteiks  teritorinės darbo biržos ir jų skyriai, vykdantys klientų aptarnavimo funkcijas.


Informacija atnaujinta: 2018.08.30 10:51