Savarankiško užimtumo rėmimas 

 

Norite pradėti verslą? Įvertinus tai, ką mokate, ką mėgstate ir ko siekiate, siūlome pasinaudoti valstybės parama savo verslo idėjų realizavimui.

 

Savarankiško užimtumo rėmimo priemonės pagalba subsidija gali būti skiriama asmenims, kurie pirmą kartą steigia darbo vietas sau jų įsteigtoje labai mažoje įmonėje.

 

Subsidija savarankiškam užimtumui remti gali būti skiriama, kai darbo vietą sau steigia:

  • darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas darbingumo lygis iki 25 procentų arba sunkus neįgalumo lygis;
  • darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 30–40 procentų darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis;
  • darbingi asmenys iki 29 metų;
  • asmenys, kuriems atleidimo iš darbo pasekmėms švelninti naudojamos Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšos.

Kokios paramos galima tikėtis?

 

Subsidijos dydis vienai darbo vietai įsteigti ar pritaikyti negali viršyti 40 minimaliosios mėnesinės algos, galiojančios paraiškos pateikimo dieną, dydžių (šiuo metu iki 16 000 eurų).

 

Kam galima panaudoti valstybės paramos lėšas?

  • darbo priemonių (neįgalieji gali įsigyti techninės pagalbos priemones) pirkimui, montavimui ir pritaikymui;
  • patalpų, reikalingų darbo vietai įrengti ir kurios valdomos nuosavybės teise, remontui ir pritaikymui (iki 50 proc. subsidijos).

Pasirašius Savarankiško užimtumo rėmimo sutartį su teritorine darbo birža, darbo vieta turi būti įsteigta per 10 mėnesių ir išlaikyta ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo įsteigimo dienos.

 

Savarankiško užimtumo rėmimą reglamentuoja:

Išsamią informaciją teikia teritorinės darbo biržos.

 Su savarankiško užimtumo rėmimu susijusių dokumentų formos:

 

 

 


Informacija atnaujinta: 2018.08.30 10:48