Profesinis mokymas 

Siekiate įsidarbinti ar pradėti dirbti savarankiškai ir neturite reikiamos kvalifikacijos ar kompetencijų? O galbūt norite pakeisti savo profesiją bei darbą?

Darbo birža suteikia galimybes bedarbiams bei užimtiems (dirbantiems) žmonėms mokytis ir įgyti norimą profesiją.

 

Profesinis mokymas bedarbiams

Profesinis mokymas užimtiems asmenims

 

 

Profesinis mokymas bedarbiams

 

Padedame įgyti reikiamą kvalifikaciją ar naujų kompetencijų arba persikvalifikuoti. Prioritetas teikiamas regioniniu ar nacionaliniu lygiu paklausioms profesijoms.

Šiuo metu labiausiai trūksta metalo apdirbimo įrenginių operatorių, gydytojų, elektros inžinerijos technikų, ikimokyklinio ugdymo mokytojų, mechanikos inžinerijos technikų, sunkiasvorių transporto priemonių vairuotojų.

Nacionaliniu lygiu šalyje auga informacinių ir ryšių technologijų specialistų (ypač programinės įrangos kūrėjų), inžinerinės bei gamybos pramonės specialistų, analitikų, pedagogų, slaugos ir akušerijos specialistų paklausa.

 

Kokias išlaidas finansuoja darbo birža?

  • Profesinio mokymo paslaugų išlaidas
  • Mokymo stipendiją (0,6 minimaliosios mėnesinės algos dydžio)
  • Kelionės išlaidas iki artimiausio profesinio mokymo teikėjo ir atgal (kai asmens gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje gyvenamojoje vietovėje kaip mokymo teikėjo mokymo vieta)
  • Apgyvendinimo išlaidas (kai asmens gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje gyvenamojoje vietovėje kaip mokymo teikėjo mokymo vieta)
  • Privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų išlaidas

 

Kokie įsipareigojimai?

Teritorinė darbo birža su asmeniu sudaro trišalę arba dvišalę sutartį.

Trišalėje sutartyje numatoma, kad darbo birža finansuos profesinį mokymą, būsimas darbdavys po mokymo įdarbins pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją ne trumpiau kaip 6 mėnesių laikotarpiui, o profesinio mokymo dalyvis įsidarbins pas numatytą darbdavį ir išdirbs pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją ne trumpiau kaip 6 mėnesius.

Dvišalėje sutartyje numatoma, kad darbo birža finansuos profesinį mokymą, o profesinio mokymo dalyvis pabaigęs mokslus pasirinktoje profesinio mokymo įstaigoje, įsidarbins darbo biržos pasiūlytoje ar savo susirastoje darbo vietoje arba pradės savarankišką veiklą pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją ir dirbs ne trumpiau kaip 6 mėnesius.

Sudarant dvišalę sutartį, profesinio mokymo teikėją būsimas profesinio mokymo dalyvis pasirenka pats, o trišalės sutarties atveju – suderinęs su darbdaviu. Formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programos skelbiamos Lietuvos darbo biržos svetainėje.

Formalusis profesinis mokymas – profesinis mokymas, vykdomas pagal formaliojo profesinio mokymo programas, kurias pabaigus suteikiama kvalifikacija ar jos dalis.

Neformalusis profesinis mokymas – profesinis mokymas, vykdomas pagal neformaliojo profesinio mokymo programas, kurias pabaigus suteikiama kompetencija (kompetencijos), kuri (kurios) gali būti pripažįstamos kaip įgyta kvalifikacija ar jos dalis.

 

Sužinokite daugiau!

Jei norite daugiau sužinoti apie profesinio mokymo galimybes, susisiekite su savo mieste veikiančios teritorinės darbo biržos konsultantu.

Teritorinių darbo biržų kontaktus rasite ČIA.

 

Profesinį mokymą reglamentuojantys teisės aktai: 

 

 Profesinio mokymo dokumentų formos:

 

 

Profesinis mokymas užimtiems asmenims 

 

Jau nuo vasario užimti (dirbantys) asmenys gali kreiptis į artimiausią teritorinę darbo biržą, siekdami pakeisti savo profesiją bei darbą. Šiems asmenims finansuojamas persikvalifikavimas į Lietuvos nacionalines prioritetines profesijas, siekiant užtikrinti tvarų užimtumą, sudaryti karjeros mobilumo galimybes bei keisti profesinę kryptį. Turintiems būsimą darbdavį – finansuojama tai tikslinei darbo vietai reikalinga kvalifikacija ar kompetencija.

Tendencijos rodo, kad auga informacinių ir ryšių technologijų specialistų (ypač programinės įrangos kūrėjų), inžinerinės bei gamybos pramonės specialistų, analitikų, pedagogų, slaugos ir akušerijos specialistų poreikis.

 

Kokias išlaidas užimtiems asmenims finansuoja darbo birža?

  • Profesinio mokymo paslaugų išlaidas

Užimtam asmeniui, kuris profesinio mokymosi metu buvo atleistas iš darbo, mokymosi laikotarpiu papildomai finansuojama:

  • Mokymo stipendija (0,6 minimaliosios mėnesinės algos dydžio)
  • Kelionės išlaidos iki artimiausio profesinio mokymo teikėjo ir atgal (kai asmens gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje gyvenamojoje vietovėje kaip mokymo teikėjo mokymo vieta)
  • Apgyvendinimo išlaidos (kai asmens gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje gyvenamojoje vietovėje kaip mokymo teikėjo mokymo vieta)

 

Kokie įsipareigojimai?

Teritorinė darbo birža pasiūlys sudaryti trišalę arba dvišalę sutartį.

Trišalėje sutartyje numatoma, kad darbo birža finansuos profesinį mokymą, būsimas darbdavys po mokymo įdarbins pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją ne trumpiau kaip 6 mėnesių laikotarpiui, o užimtas asmuo, kuris pabaigs profesinį mokymą su darbdaviu suderintoje mokymo įstaigoje, įsidarbins pas numatytą darbdavį ir išdirbs pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją ne trumpiau kaip 6 mėnesius. Sutartimi užimtas asmuo įsipareigoja įsidarbinti pas kitą darbdavį, nei tuo metu dirba.

Dvišalėje sutartyje numatoma, kad darbo birža finansuos profesinį mokymą, o profesinio mokymo dalyvis, pabaigęs mokslus pasirinktoje profesinio mokymo įstaigoje, per 6 mėnesius įsidarbins darbo biržos pasiūlytoje ar savo susirastoje darbo vietoje, arba pradės savarankišką veiklą pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją ir dirbs ne trumpiau kaip 6 mėnesius.

Sudarant dvišalę sutartį, profesinio mokymo teikėją būsimas profesinio mokymo dalyvis pasirenka pats, o trišalės sutarties atveju – suderinęs su darbdaviu. Formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programos skelbiamos Lietuvos darbo biržos svetainėje.

Atkreipiame dėmesį, kad dvišalė sutartis dėl mokymosi formaliojo mokymo programoje, kurią pabaigus įgyjama kvalifikacija, sudaroma, kai užimtas asmuo ketina mokytis pagal Lietuvos darbo biržos nustatytas prioritetinių profesijų formaliojo profesinio mokymo programas.

Dvišalė sutartis dėl mokymosi neformaliojo suaugusiųjų švietimo programoje sudaroma, kai užimtas asmuo ketina mokytis pagal Lietuvos darbo biržos nustatytų paklausių kompetencijų neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas.

 

Sužinokite daugiau!

Jei norite daugiau sužinoti apie profesinio mokymo galimybes, susisiekite su savo mieste veikiančios teritorinės darbo biržos konsultantu.

Teritorinių darbo biržų kontaktus rasite ČIA.

 

Profesinį mokymą reglamentuoja šie teisės aktai:

 

Užimtų asmenų profesinio mokymo dokumentų formos:

 

 

Informacija atnaujinta: 2018.06.04 08:45