Pameistrystė 

 

Kas tai yra?

Įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį yra profesinio mokymo organizavimo forma, kai profesinis mokymas vykdomas pas darbdavį, kuris su asmeniu sudaro pameistrystės darbo sutartį, o teorinis profesinis mokymas gali būti vykdomas pas darbdavį arba profesinio mokymo teikėją.

Kuo patraukli ši mokymo organizavimo forma?

Praktinis mokymas vyksta realioje darbo vietoje (gamybos įmonėje, organizacijoje), mokymo įstaigoje pagilinamos arba įgyjamos teorinės žinios bei suteikiami pradiniai praktiniai gebėjimai.

Kokia nauda darbdaviui, įdarbinusiam asmenį pagal pameistrystės darbo sutartį mokymosi laikotarpiui?

  • Pameistrystė leidžia darbuotoją pasamdyti iškart;
  • Darbdaviams, vykdantiems profesinį mokymą pagal pameistrystės formą, jų rašytiniu prašymu kompensuojama 40 proc. darbo užmokesčio, nurodyto įdarbinto pagal pameistrystės darbo sutartį asmens darbo sutartyje, dalies, neviršijančios 1 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio, ir nuo šios darbo užmokesčio dalies apskaičiuotų draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų dalis.

Kokias išlaidas asmeniui finansuoja darbo birža?

 

1) profesinio mokymo paslaugų;

2) mokymo stipendijos mokėjimo (0,6 MMA);

3) privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų išlaidos.

 

Kokios sutartys sudaromos?

Trišalė sutartis sudaroma tarp:

  • teritorinės darbo biržos, kuri finansuos profesinį mokymą;
  • darbdavio, kuris po mokymo įdarbins asmenį pagal įgytą kvalifikaciją/kompetenciją ne mažiau kaip 6 mėnesius;
  • asmens, kuris pabaigs profesinį mokymą su darbdaviu suderintoje mokymo įstaigoje, įsidarbins pas numatytą darbdavį ir išdirbs pagal įgytą kvalifikaciją/kompetenciją ne trumpiau kaip 6 mėnesius.

Dvišalė sutartis sudaroma tarp:

  •  teritorinės darbo biržos, kuri finansuos profesinį mokymą;
  • asmens, kuris pabaigs profesinį mokymą pasirinktoje profesinio mokymo įstaigoje, įsidarbins darbo biržos pasiūlytoje darbo vietoje arba savo susirastoje darbo vietoje, arba pradės savarankišką veiklą pagal įgytą kvalifikaciją/kompetenciją ir dirbs ne trumpiau kaip 6 mėnesius.

Reglamentuojantys teisės aktai:

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 38 str.

Darbo kodekso 81,82,84 str.

Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymas

Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymas

Kelionės, apgyvendinimo, privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašas

 

Su pameistryste susijusių dokumentų formos:

 

·           Trišalės  sutarties standartinės sąlygos

·           Dvišalės sutarties standartinės sąlygos 

·           Profesinio mokymo sutarties standartinės sąlygos 

·          Mokymo sutarties standartinės sąlygos (darbdavys, mokymo įstaiga, mokinys)

·           Profesinio mokymo kupono forma 

·           Prašymo dėl mokymo stipendijos dydžio pasirinkimo forma 

·           Profesinio mokymo paslaugų suteikimo akto forma

·            Rašytinio patvirtinimo dėl suteiktų mokymo paslaugų kokybės forma

·           Sveikatos tikrinimo išlaidų kompensavimo prašymo forma

 

Išsamesnę informaciją teikia teritorinės darbo biržos.

 

 

 


Informacija atnaujinta: 2018.07.24 08:25