Įdarbinimas subsidijuojant 

Jums sudėtinga rasti nuolatinį darbą ir likti darbo rinkoje? Darbo birža gali Jums pasiūlyti įdarbinimą subsidijuojant.

Priemonė skirta padėti įsidarbinti ir įsitvirtinti darbo rinkoje, o sunkią negalią turintiems - sudaryti specialias sąlygas išlikti darbo rinkoje šiems darbo biržoje registruotiems darbingo amžiaus asmenims:

1) darbingo amžiaus neįgaliesiems, kuriems nustatytas iki 25 procentų darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis;

2) bedarbiams, kurie yra darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 30–40 procentų darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis;

3) bedarbiams, kurie yra darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 45–55 procentų darbingumo lygis arba lengvas neįgalumo lygis;

4) nekvalifikuotiems bedarbiams, kurie nėra įgiję jokios profesinės kvalifikacijos arba jų užsienyje įgyta profesinė kvalifikacija nėra pripažinta įstatymų nustatyta tvarka, taip pat bedarbiams, kurie neturi jokios neformaliu būdu įgytos kompetencijos, pripažintos įstatymų nustatyta tvarka;

5) ilgalaikiams bedarbiams iki 25 metų, kurių nedarbo trukmė ilgesnė kaip 6 mėnesiai, ir ilgalaikiams bedarbiams nuo 25 metų, kurių nedarbo trukmė ilgesnė kaip 12 mėnesių, skaičiuojant nuo įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos;

6) vyresniems kaip 50 metų bedarbiams;

7) asmenims, turintiems teisę į papildomas užimtumo garantijas pagal Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatymą;

8) bedarbiams iki 29 metų;

9) pirmą kartą pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją darbo veiklą pradedantiems bedarbiams;

10) asmenims, kuriems suteiktas pabėgėlio statusas, arba asmenims, kuriems suteikta papildoma ar laikinoji apsauga.

 

Jus įdarbinusiam darbdaviui nustatytą laikotarpį mokama subsidija darbo užmokesčiui, skirta Jūsų darbo užmokesčiui, ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotoms  draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokoms iš dalies  kompensuoti. Subsidijos dydis negali būti didesnis kaip  2 Lietuvos Respublikos  Vyriausybės nustatytos minimaliosios mėnesinės algos dydžiai ir sudaro:

  • 50 proc. apskaičiuotų lėšų, kai įdarbinami 3-9 punktuose nurodyti asmenys;
  • 60 proc. apskaičiuotų lėšų, kai įdarbinami 2 punkte nurodyti asmenys;
  • 75 proc. apskaičiuotų lėšų, kai įdarbinami 1 ir 10 punktuose nurodyti asmenys.

Įdarbinimo subsidijuojant trukmė gali būti iki 6 mėnesių (asmenims, nurodytiems 3-9 punktuose), iki 24 mėnesių (asmenims, nurodytiems 2 ir 10 punktuose) arba neterminuotai per visą darbo laikotarpį (asmenims, nurodytiems 1 punkte).

 

Išsamią informaciją apie priemonės įgyvendinimą teikia teritorinės darbo biržos ir jų  skyriai, vykdantys klientų aptarnavimo funkcijas.

Kreipkitės į Jus aptarnaujantį  specialistą ir aptarkite savo lūkesčius bei galimybes.

 

Įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 41 ir 42 straipsniai,  2017 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-348 "Dėl užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo" patvirtintas Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas, kuriuos galima rasti skyriaus Teisinė informacija srityje Teisės aktai. 

 


Informacija atnaujinta: 2017.08.23 08:49