Darbo rotacija 

Norite laikinai įsidarbinti pagal turimą kvalifikaciją ir darbo patirtį? Teritorinė darbo birža gali pasiūlyti dalyvauti vienoje iš aktyvios darbo rinkos politikos priemonių - darbo rotacijoje. 

Darbo rotacija suteikia galimybes bedarbiams laikinai įsidarbinti, pakeičiant darbuotojus jų tikslinių atostogų metu ar kolektyvinėse sutartyse numatytais atvejais. 

Darbdaviui nustatytą laikotarpį mokama subsidija darbo užmokesčiui  ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotoms draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokoms iš dalies kompensuoti. Subsidijos dydis negali viršyti dviejų Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio ir sudaro:

  • 75 proc. apskaičiuotų lėšų, kai įdarbinami asmenys, kuriems nustatytas iki 25 proc. darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis;
  • 60 proc. apskaičiuotų lėšų, kai įdarbinami asmenys, kuriems nustatytas 30-40 proc. darbingumo lygis;
  • 50 proc. apskaičiuotų lėšų, kai įdarbinami kiti darbo rinkoje papildomai remiami darbingo amžiaus asmenys;
  • 40 proc. apskaičiuotų lėšų, kai įdarbinami kiti darbo biržoje registruoti asmenys.

Darbo rotacijos įgyvendinimo trukmė – iki 12 mėnesių.

Teritorinė darbo birža, įvertinusi padėtį vietos darbo rinkoje ir apsvarsčiusi su socialiniais partneriais, turi teisę nustatyti Darbo rotacijos priemonės prioritetus, prioritetines tikslines grupes ir konkrečias subsidijų darbo užmokesčiui mokėjimo trukmes.

Svarbu žinoti !

Darbo ieškantys asmenys dalyvauti darbo rotacijos priemonėje atrenkami pagal formaliuosius ir neformaliuosius kriterijus, nurodytus Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo atrankos kriterijų tvarkos aprašo, patvirtintoLietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. V-499 "Dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo atrankos kriterijų tvarkos aprašo patvirtinimo" 8 ir 9 punktuose,  bei atitinkantys vieną ar daugiau šių specialiųjų kriterijų:

  • turintys du ir daugiau darbo rinkoje papildomo rėmimo požymių, nurodytų Užimtumo rėmimo įstatymo 4 str.;
  • ilgiausiai nedirbę iki potencialaus dalyvavimo priemonėje;
  • du ar daugiau šeimos narių registruoti darbo biržoje;
  • motina (įmotė), tėvas (įtėvis), auginantys daugiau nei du vaikus iki 18 metų.  

Išsamią informaciją apie Darbo rotacijos priemonės organizavimą ir įgyvendinimą teikia teritorinės darbo biržos specialistai. 

 

Darbo rotacija įgyvendinama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo 24 ir 27 str. ir Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. A1-499 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų tvarkos aprašo patvirtinimo, kuriuos galima rasti teisės aktų puslapyje.

 


Informacija atnaujinta: 2017.05.08 15:25