Darbo įgūdžių įgijimo sutartis 

Esate darbingas asmuo iki 29 metų, tačiau nepavyksta įsidarbinti dėl darbo įgūdžių stokos, savo iniciatyva darbo įgūdžių galite įgyti pagal dvišalę darbo įgūdžių įgijimo sutartį.

Darbo įgūdžių įgijimo sutarties tikslas - suteikti galimybes darbo ieškantiems asmenims trūkstamus darbo įgūdžius įgyti tiesiogiai darbo vietoje.

Dvišalė darbo įgūdžių įgijimo sutartis sudaroma tarp teritorinėje darbo biržoje registruoto asmens ir darbo įgūdžių įgyti padedančio darbdavio.

Darbo įgūdžių įgijimo sutarčių skaičius įmonėje, įstaigoje, organizacijoje negali viršyti 10 procentų visų įmonės, įstaigos, organizacijos darbo vietų (pareigų) skaičiaus.

Darbdavys, kuris yra fizinis asmuo, gali vienu metu sudaryti vieną dvišalę darbo įgūdžių įgijimo sutartį. 

Asmuo su tuo pačiu darbdaviu darbo įgūdžių įgijimo sutartį dėl kitokio pobūdžio darbo įgūdžių įgijimo gali sudaryti ne daugiau kaip du kartus. Darbo įgūdžių įgijimo sutartis negali būti sudaroma su juridiniais asmenimis, kurie per paskutinius 12 mėnesių nutraukė darbo sutartis su daugiau negu dešimtadaliu darbuotojų.

Svarbu žinoti !

Jaunuolis, norintis pasirašyti dvišalę darbo įgūdžių įgijimo sutartį, turi būti registruotas teritorinėje darbo biržoje. Gali neturėti kvalifikacijos.

Darbo įgūdžių įgijimo sutartis gali būti laikoma galiojančia tik tuo atveju, kai asmuo, kuris įgyja darbo įgūdžių, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sutarties sudarymo apie tai informuoja teritorinę darbo biržą.

Darbo įgūdžius įgyjančio asmens sudarytos darbo įgūdžių įgijimo sutarties terminas arba bendras jo sudarytų darbo įgūdžių įgijimo sutarčių terminas negali būti ilgesnis kaip 4 mėnesius per kalendorinius metus.

Atkreipiame dėmesį !

Šios priemonės metu finansavimas netaikomas.


Išsamią informaciją apie įgūdžių įgijimą pagal dvišalę darbo įgūdžių įgijimo sutartį teikia teritorinės darbo biržos ir jų skyriai, vykdantys klientų aptarnavimo funkcijas. Kreipkitės į Jus aptarnaujantį teritorinės darbo biržos specialistą ir aptarkite savo pageidavimus bei galimybes.

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo įgyvendinimas reglamentuojamas Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo 24, 26 ir 261 str., Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. A1-499, Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. A1-476, kuriuos galima rasti skyriaus Teisinė informacija srityje Teisės aktai.

 

 


Informacija atnaujinta: 2017.05.08 15:42