Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas 

Jūs turite kvalifikaciją, tačiau nepavyksta įsidarbinti dėl darbo įgūdžių stokos ar jų praradimo? Teritorinės darbo biržos specialistai, kartu su Jumis išanalizavę ir įvertinę Jūsų neįsidarbinimo priežastis, gali pasiūlyti dalyvauti Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonėje.

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos  užimtumo įstatymo 41 ir 43 straipsniai ir Lietuvos Respublikos  socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-348 "Dėl užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo" patvirtintas Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas, kuriuos galima rasti skyriaus Teisinė informacija srityje Teisės aktai. 

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas gali būti organizuojamas tiesiogiai darbo vietoje trūkstamiems darbo įgūdžiams įgyti šiems asmenims: 

  • dalyvaujantiems Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 37 straipsnyje nustatytame profesiniame mokyme arba jį baigusiems;
  • pirmą kartą pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją darbo veiklą pradedantiems bedarbiams.

Darbdaviui, įdarbinusiam asmenis darbo įgūdžiams įgyti, mokama subsidija darbo užmokesčiui ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotoms draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokoms iš dalies kompensuoti. Subsidijos dydis negali viršyti dviejų Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio ir sudaro 50 proc. apskaičiuotų lėšų. 

Taip pat darbdaviui gali būti iš dalies kompensuojamos darbo įgūdžių įgijimo tiesiogiai darbo vietoje organizavimo išlaidos ne daugiau kaip 20 procentų nuo visos mokamos subsidijos.

    Darbo įgūdžių įgijimo remiama trukmė - iki 12 mėnesių.

Išsamią informaciją apie priemonės įgyvendinimą teikia teritorinės darbo biržos ir jų skyriai, vykdantys klientų aptarnavimo funkcijas. Kreipkitės į Jus aptarnaujantį teritorinės darbo biržos specialistą ir aptarkite savo pageidavimus bei galimybes.

 

 

 


Informacija atnaujinta: 2017.09.21 11:17