Parama judumui 

  

Įsidarbinkite Jūsų lūkesčius atitinkančioje kitoje vietovėje esančioje darbo vietoje ir darbo birža skirs Jums paramą kelionės išlaidoms.

Paramos judumui tikslas kompensuoti kelionės išlaidas į darbo, stažuotės atlikimo vietą ar į teritorinės darbo biržos organizuojamus konsultavimo grupėms užsiėmimus ir atgal.

Parama judumui gali būti skiriama asmenims, kurie:

Įsidarbino ar buvo įdarbinti:

 • pagal darbo sutartį;
 • darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu.

 Dalyvauja:

 • įdarbinimo subsidijuojant priemonėje;
 • darbo įgūdžių įgijimo priemonėje;
 • stažuotėje;
 • individualiuose užimtumo veiklos planuose numatytuose konsultavimo grupėms užsiėmimuose.  

Kelionės išlaidos kompensuojamos:

 • ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo įsidarbinimo ar dalyvavimo pradžios;
 • ne daugiau kaip 5 kartus vienos registracijos darbo biržoje metu dalyvavus konsultavimo grupėms užsiėmimuose;
 • tik tiems asmenims, kurių gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje gyvenamojoje vietovėje, kurioje yra stažuotės atlikimo, konsultavimo grupėms užsiėmimų ar darbo vieta;
 • ir tik kai asmuo per 3 darbo dienas nuo įsidarbinimo ar įdarbinimo, dalyvavimo stažuotėje ar po dalyvavimo konsultavimo grupėms užsiėmimuose pateikia prašymą darbo biržai.

Darbo birža ne vėliau kaip per 10 darbo dienų priima sprendimą skirti ar neskirti paramą.

Kokios paramos galima tikėtis?

 

Įsidarbinusiems kelionės (išskyrus keliones miesto transportu) išlaidų dydis sudaro:

 • 33 procentus minimaliosios mėnesinės algos (toliau – MMA) dydžio, jeigu asmens darbo užmokestis neviršija vieno MMA dydžio;
 • 25 procentus MMA dydžio, jeigu asmens darbo užmokestis viršija vieną MMA dydį, bet neviršija Lietuvos statistikos departamento paskelbto šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio.

Dalyvaujantiems stažuotėje ar konsultavimo grupėse užsiėmimuose kelionės (išskyrus keliones miesto transportu) išlaidų dydis apskaičiuojamas pagal 1 kilometro tarifinį įkainį, elektroninių žemėlapių atstumo skaičiuoklėje https:///www.google.lt/maps nurodomu trumpiausiu maršruto atstumu.

 

Išsamią, su konkrečia Jūsų situacija susijusią informaciją apie kelionės išlaidų kompensavimo sąlygas ir tvarką Jums suteiks teritorinės darbo biržos specialistai.

Paramos judumui įgyvendinimą reglamentuoja:

 

Su priemone susijusių dokumentų formos:
 
 

  Informacija atnaujinta: 2018.06.07 13:34