Neįgalieji darbo rinkoje 

Paramos neįgaliesiems priemonės gali padėti atkurti  darbo įgūdžius ir įsitvirtinti darbo rinkoje.

Siekiant sudaryti specialias sąlygas šiems asmenims integruotis ir išlikti darbo rinkoje yra numatytos tokios aktyvios darbo rinkos politikos priemonės, kaip: bedarbių profesinis mokymas, remiamasis įdarbinimas, parama darbo vietoms steigti. 

Neįgaliesiems, kuriems nustatytas iki 55 proc. darbingumo lygis, siūlome darbo biržos finansuojamų priemonių pagalba susirasti tinkamą darbą.

Įdarbinimo subsidijuojant priemonė gali padėti Jums įsitvirtinti darbo rinkoje, o sunkią negalią turintiems asmenims sudaryti sąlygas išlikti darbo rinkoje. Šiuo atveju už neįgalaus asmens įdarbinimą darbdaviui mokama nustatyto dydžio subsidija.

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas gali suteikti Jums galimybę įgyti trūkstamus įgūdžius tiesiogiai darbo vietoje, darbdaviui už Jums suteiktą galimybę įgyti naujų ar patobulinti esamus darbo įgūdžius mokama subsidija darbo užmokesčiui.

Darbo vietų steigimo subsidijavimas - neįgaliesiems skirta priemonė, kai darbdaviams, steigiantiems naujas darbo vietas arba pritaikius jas prie bedarbio negalios ir įdarbinantiems darbo biržoje registruotus bedarbius, praradusius dalį darbingumo, skiriama subsidija.

Savarankiško užimtumo rėmimas - tai parama neįgaliesiems, savarankiškai sprendžiantiems užimtumo problemą įkuriant darbo vietą sau. Paramos dydis vienai darbo vietai gali siekti iki 40 Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos dydžių.

Profesinės reabilitacijos programa  padeda ugdyti ar atkurti neįgalaus asmens darbingumą, didinti darbines veiklos galimybes, siekiant jo įdarbinimo. Asmenims, dalyvaujantiems profesinės reabilitacijos programoje, finansuojamos profesinės reabilitacijos paslaugos, kelionės, transporto, apgyvendinimo ir maitinimo išlaidos, mokama profesinės reabilitacijos pašalpa.

Socialinėms įmonėms, įsidarbinusioms neįgaliuosius, visą jų įdarbinimo laikotarpį mokama valstybės parama.

Išsamią konkrečiai Jūsų situacijai tinkančią informaciją Jums visada suteiks teritorinių darbo biržų specialistai.

Neįgaliųjų dalyvavimą darbo biržos finansuojamose priemonėse reglamentuojantys teisės aktai

 Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas

 Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas  

Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programa

Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2016–2018 metų veiksmų planas

 


Informacija atnaujinta: 2017.08.29 09:13