Informacija apie neformaliojo mokymo programą 

Mokymo programos pavadinimas; kodas:A kategorijų transporto priemonės vairuotojo neformaliojo profesinio mokymo programa; 223001682
Suteikiama kompetencija:suteikiama teisė laikyti teorijos ir praktinio vairavimo egzaminus VĮ „Regitra“
Programos aprašymas:1.1. Švietimo programos tikslas ir įgyvendinami uždaviniai: teikti vairuotojų mokymo paslaugas, kaip numato Lietuvos teisės aktai; Uždaviniai: Teikti kokybiškas vairavimo teorijos mokymo paslaugas; Teikti kokybiškas vairavimo praktikos mokymo paslaugas. (nurodomas aiškus švietimo programos tikslas ir konkretūs įgyvendinami uždaviniai šiam tikslui pasiekti, atitinkantys mokymo dalyvių ir darbo rinkos poreikius) 1.2. Reikalingas išsilavinimas: minimalus mokinio amžius 18 m., 1.3. Įgyjamos kompetencijos: suteikiama teisė laikyti teorijos ir praktinio vairavimo egzaminus VĮ „Regitra“; (Švietimo programoje nustatytos kompetencijos turi atitikti švietimo programos tikslą ir uždavinius. Mokymo proceso metu įgyjamos kompetencijos suformuluojamos atsižvelgiant į mokymo turinį, jo sudėtingumą, mokymo trukmę bei 1.3.4 papunktyje nurodytą informaciją.) 1.3.1. Baigęs šią švietimo programą, asmuo žinos: vairavimo teoriją; 1.3.2. Baigęs šią švietimo programą, asmuo gebės: vairuoti transporto priemonę; 1.3.3. Baigęs šią švietimo programą asmuo įgytas kompetencijas galės pritaikyti šioje profesinėje veikloje: dirbti vairuotoju;
Programos trukmė:3 sav. / 15 d. / 50 val.
Vieno dalyvio mokymo kaina:390,00 EUR (1.346,59 Lt)
Apgyvendinimo kaina parai: Apgyvendinimo paslaugos neteikiamos.
Paslaugos teikimo vieta:Vilniaus m. sav.
Profesinio mokymo teikėjo pavadinimas, kodas:UAB Vilniaus vairavimo mokykla, 303341764
Teikėjo adresas:Loretos Asanavičiūtės g. 20, LT-04303 Vilnius
Teikėjo telefono nr.:+37067514515
Teikėjo el. paštas:vilniausvm@gmail.com
Teikėjo interneto svetainė:www.vilniausvairavimomokykla.lt

<< Atgal