Informacija apie neformaliojo mokymo programą 

Mokymo programos pavadinimas; kodas:D kategorijos motorinių transporto priemonių vairuotojo mokymo programa; 223000480
Suteikiama kompetencija:Gebės: tinkamai naudojant D kat. transporto priemones dalyvauti eisme; tinkamai atlikti D kat. transporto priemonių priežiūros ir patikrinimo veiksmus; įvertinti specifinius veiksnius ir priimti tinkamus sprendimus, susijusius keleivių vežimu D kat. pri
Programos aprašymas:D kategorijos transporto priemonės yra skirtos vežti keleivius ir turi daugiau kaip 8 sėdimas vietas be vairuotojo vietos. Šios kategorijos transporto priemonės gali būti sujungtos su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg. Mokymo kurso metu nagrinėjama kelių eismo taisyklių, saugaus eismo, teisinių žinių, transporto priemonių techninės eksploatacijos, darbų saugos bendros ir specifinės nuostatos, taikytinos D kategorijos transporto priemonėms. Transporto priemonės vairavimo mokymas vykdomas vairavimo mokymo aikštelėje ir keliuose bei gatvėse realaus eismo sąlygomis. Mokiniams, baigusiems mokymą pagal šią mokymo programą ir turintiems teigiamus teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių galutinių įskaitų įvertinimus, išduodamas nustatytos formos kursų baigimo liudijimas. Mokyklos išduotas kursų baigimo liudijimas teisės vairuoti D kategorijos transporto priemones nesuteikia, bet patvirtina, kad mokinys turi reikiamų žinių, įgūdžių ir gebėjimų ir yra pasirengęs laikyti egzaminus D kategorijos vairuotojo pažymėjimui gauti valstybės įmonėje „Regitra“.
Programos trukmė:5 sav. / 25 d. / 81 val.
Vieno dalyvio mokymo kaina:550,00 EUR (1.899,04 Lt)
Apgyvendinimo kaina parai: Apgyvendinimo paslaugos neteikiamos.
Paslaugos teikimo vieta:Kauno m. sav.
Profesinio mokymo teikėjo pavadinimas, kodas:UAB "ARV-Auto", 132141896
Teikėjo adresas:Mickevičiaus 52-18, Kaunas
Teikėjo telefono nr.:+37037424000
Teikėjo el. paštas:info@arv-auto.lt
Teikėjo interneto svetainė:www.arv-auto.lt

<< Atgal