Informacija apie neformaliojo mokymo programą 

Mokymo programos pavadinimas; kodas:Licencijuotai kelių transporto veiklai vadovaujančių asmenų (transporto vadybininkų) mokymo programa - Asmenų, vadovaujančių licencijuojamai krovinių ar keleivių vežimo veiklai, pasiruošimas profesinės kompetencijos egzaminui;
Suteikiama kompetencija:galės vadovauti licencijuojamai keleivių ir (arba) krovinių vežimo veiklai
Programos aprašymas:Mokymo programos tikslas – suteikti žinių apie teisines ir administracines nuostatas bei ypatingus reikalavimus, taikomus vežant keleivius ir (ar) krovinius vidaus bei tarptautiniais maršrutais. Ši programa parengta atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų dėl asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai, profesinės kompetencijos nuostatas bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1071/2009 nustatančio bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinančio Tarybos direktyvą 96/26/EB (OL 2009 L 300, p. 51), reikalavimus. Mokymo trukmė – 40 akademinių valandų (5 dienos). Mokymą sudaro dėstomas teorijos kursas ir su teoriniu mokymu derinami praktiniai užsiėmimai. Mokymo metu asmenys atlieka individualius testus situacijų analizei ir įgytų žinių įtvirtinimui. Mokymas baigiamas įgytų žinių patikrinimo testu. Asmenys, baigę mokymąsi pagal šią mokymo programą, išmanys civilinės, komercinės ir socialinės teisės nuostatas; verslo, įmonės finansinės vadybos, mokesčių ir rinkliavų reikalavimus; kelių eismo saugumo, kelių transporto priemonių eksploatavimo techninius standartus bei procedūras, keleivių vežimo vietinio, tolimojo susisiekimo bei tarptautiniais maršrutais ypatybes bei krovinių vežimo vidaus ir tarptautiniais maršrutais reikalavimus. Išklaususiems šios mokymo programos kursą išduodamas mokymo kursų baigimo liudijimas ir kompetentingos institucijos nustatyta tvarka sėkmingai išlaikiusiems egzaminą asmenims išduodamas Asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai, profesinės kompetencijos pažymėjimas.
Programos trukmė:1 sav. / 40 val.
Vieno dalyvio mokymo kaina:240,38 EUR (830,00 Lt)
Apgyvendinimo kaina parai: Apgyvendinimo paslaugos neteikiamos.
Paslaugos teikimo vieta:Vilniaus m. sav.
Profesinio mokymo teikėjo pavadinimas, kodas:Viešoji įstaiga "Linavos" mokymo centras, 125611057
Teikėjo adresas:Jankiškių g. 41, Vilnius
Teikėjo telefono nr.:8 5 2740097, 8 611 24413
Teikėjo el. paštas:mc@linava.lt
Teikėjo interneto svetainė:www.linava.lt\lmc

<< Atgal