Informacija apie neformaliojo mokymo programą 

Mokymo programos pavadinimas; kodas:Kelių transporto priemonių vairuotojų mokymo programa - Vairuotojų vairavimo, darbo ir poilsio režimas;
Suteikiama kompetencija:gebės vežti keleivius ir krovinius pagal darbo ir poilsio režimo taisykles
Programos aprašymas:Mokymo programos tikslas – supažindinti kelių transporto priemonių vairuotojus su pavojais, kylančiais nesilaikant darbo ir poilsio laiko trukmės reikalavimų ir pateikti jiems svarbiausią informaciją, reikalingą, kad būtų galima maksimaliai sumažinti įvykio tikimybę. Programos atsiradimas pagrįstas Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 ir Europos Parlamento Ir Tarybos direktyva 2002/15/EB dėl asmenų, kurie verčiasi mobiliąja kelių transporto veikla, darbo laiko organizavimo. Pagal vairuotojų mokymo programą gali mokytis asmenys, turintys vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti kelių transporto priemonę, kurios bendroji masė didesnė nei 3,5 t., arba vežti keleivius transporto priemonėmis, kurios pagal savo konstrukciją gali vežti daugiau kaip devynis asmenis įskaitant vairuotoją, ar yra tam pritaikytos. Mokymo trukmė – 8 akademinės valandos. Mokymą sudaro dėstomas teorijos kursas ir su teoriniu mokymu derinami praktiniai užsiėmimai. Mokymo metu asmenys atlieka individualius testus situacijų analizei ir įgytų žinių įtvirtinimui. Mokymas baigiamas įgytų žinių patikrinimo testu ar apklausa žodžiu. Baigę mokymąsi pagal šią mokymo programą besimokantieji išmanys vairavimo trukmės, pertraukų ir poilsio laikotarpius, įrašymo įrangos naudojimo principus, registracijos lapų ir skaitmeninių kortelių naudojimą. Išklausiusiems šios mokymo programos kursą išduodamas mokymo kursų baigimo liudijimas.
Programos trukmė:1 sav. / 8 val.
Vieno dalyvio mokymo kaina:33,31 EUR (115,00 Lt)
Apgyvendinimo kaina parai: Apgyvendinimo paslaugos neteikiamos.
Paslaugos teikimo vieta:Vilniaus m. sav.
Profesinio mokymo teikėjo pavadinimas, kodas:Viešoji įstaiga "Linavos" mokymo centras, 125611057
Teikėjo adresas:Jankiškių g. 41, Vilnius
Teikėjo telefono nr.:8 5 2740097, 8 611 24413
Teikėjo el. paštas:mc@linava.lt
Teikėjo interneto svetainė:www.linava.lt\lmc

<< Atgal