Informacija apie neformaliojo mokymo programą 

Mokymo programos pavadinimas; kodas:Kelių transporto priemonių vairuotojų mokymo programa - Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija (CMR);
Suteikiama kompetencija:išmanys Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvenciją (CMR)
Programos aprašymas:Šios programos tikslas – suteikti specialių žinių apie teisines ir administracines nuostatas, taikomas vežant krovinius už užmokestį kelių transporto priemonėmis, kai krovinio siuntėjas ir gavėjas yra skirtingų šalių teritorijose ir kai bent viena iš jų yra CMR konvencijos narė. Programa skirta vairuotojams, ketinantiems įgyti kvalifikaciją ar kelti kvalifikaciją vežti krovinius tarptautiniais maršrutais. Mokymo trukmė – 5 akademinės valandos (1 diena). Mokymo metu dėstomas teorijos kursas, su teoriniu mokymu derinami praktiniai užsiėmimai, diskusijos, „atvejo“ analizė. Po mokymų pagal šią programą asmenys išmanys CMR konvencijos normas, jų įgyvendinimo mechanizmą tarptautinio krovinių vežimo rinkoje bei praktines Konvencijos taikymo situacijas. Išklausius šios mokymo programos kursą bei sėkmingai išlaikius žinių patikrinimo testą išduodamas kursų baigimo liudijimas.
Programos trukmė:0,125 sav. / 5 val.
Vieno dalyvio mokymo kaina:33,31 EUR (115,00 Lt)
Apgyvendinimo kaina parai: Apgyvendinimo paslaugos neteikiamos.
Paslaugos teikimo vieta:Vilniaus m. sav.
Profesinio mokymo teikėjo pavadinimas, kodas:Viešoji įstaiga "Linavos" mokymo centras, 125611057
Teikėjo adresas:Jankiškių g. 41, Vilnius
Teikėjo telefono nr.:8 5 2740097, 8 611 24413
Teikėjo el. paštas:mc@linava.lt
Teikėjo interneto svetainė:www.linava.lt\lmc

<< Atgal