Informacija apie neformaliojo mokymo programą 

Mokymo programos pavadinimas; kodas:Kelių transporto priemonių vairuotojų mokymo programa - TIR konvencijos reikalavimai ir muitinio tranzito sistema;
Suteikiama kompetencija:galės teisingai vežti krovinius pagal Muitinės konvenciją dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis (1975 m. TIR konvencija)
Programos aprašymas:Mokymo programos tikslas – supažindinti kelių transporto priemonių vairuotojus su pagrindiniais reikalavimais nustatytais muitinių tarnybų vykdant tarptautinius pervežimus. Programa numato supažindinimą su teisėms ir pareigomis vežėjų ir transporto įmonių vairuotojų naudojantis Muitinės konvencija dėl tarptautinio krovinių transporto su TIR knygelėmis ir numato pateikti jiems svarbiausią informaciją, reikalingą, kad būtų galima maksimaliai sumažinti asmeninę, įmonės ar valstybės reputacijos ir finansinių bei juridinių pasekmių tikimybę. Programos atsiradimas pagrįstas 1992 m. spalio 12 d. Tarybos Reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą (OL L 302, 1992 10 19, p.1); 1993 m. liepos 2 d. Komisijos Reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos Reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (OL L 253, 1993 10 11, p. 1); Lietuvos Respublikos muitinės įstatymo (Žin., 2004, Nr. 73-2517) bei TIR Konvencijos 9 priede II dalies 1 ir 2 straipsnių nuostatose nurodytas vienas iš minimalių reikalavimų, kurių reikia laikytis asmenims – mokėjimas dirbti pagal TIR Konvenciją. Pagal vairuotojų mokymo programą gali mokytis asmenys, turintys vairuotojo pažymėjimą suteikiantį teisę vairuoti kelių transporto priemonę ir siekiantys dirbti vairuotoju tarptautinių krovinių gabenimo veiklą vykdančioje įmonėje. Mokymo trukmė – 7 akademinės valandos (1 diena). Mokymą sudaro dėstomas teorijos kursas ir su teoriniu mokymu derinami praktiniai užsiėmimai. Mokymo metu asmenys atlieka individualius testus įgytų žinių įtvirtinimui. Mokymas baigiamas įgytų žinių patikrinimo testu ir apklausa žodžiu. Baigę mokymąsi pagal šią mokymo programą vairuotojai išmanys kaip teisingai vykdyti tarptautinius pervežimus, teisingai naudoti muitinės dokumentus, išmanys pagrindinius TIR konvencijos reikalavimus naudojimo, pildymo, atsakomybės ir prevencijos srityse, supras muitinės dokumentų svarbą ir kontrolės subtilybes. Išklausiusiems šios mokymo programos kursą ir išlaikius kompetencijos egzaminą išduodamas mokymo kursų baigimo liudijimas.
Programos trukmė:1 sav. / 7 val.
Vieno dalyvio mokymo kaina:28,96 EUR (100,00 Lt)
Apgyvendinimo kaina parai: Apgyvendinimo paslaugos neteikiamos.
Paslaugos teikimo vieta:Vilniaus m. sav.
Profesinio mokymo teikėjo pavadinimas, kodas:Viešoji įstaiga "Linavos" mokymo centras, 125611057
Teikėjo adresas:Jankiškių g. 41, Vilnius
Teikėjo telefono nr.:8 5 2740097, 8 611 24413
Teikėjo el. paštas:mc@linava.lt
Teikėjo interneto svetainė:www.linava.lt\lmc

<< Atgal