Informacija apie neformaliojo mokymo programą 

Mokymo programos pavadinimas; kodas:C, CE ir D kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojo mokymo programa; 223000488
Suteikiama kompetencija:Gebės: tinkamai naudojant C, CE ir D kat. transporto priemones dalyvauti eisme; tinkamai atlikti C, CE ir D kat. transporto priemonių priežiūros ir patikrinimo veiksmus; įvertinti specifinius veiksnius ir priimti tinkamus sprendimus
Programos aprašymas:Programos tikslai: sudaryti sąlygas kad būsimieji vairuotojai įgytų reikiamų žinių, gebėjimų ir įgūdžių, reikalingų saugiam vairavimui, ir svarbiausia galėtų: - suprasti eismo pavojus ir įvertinti jų rimtumą; - nesudaryti pavojingų situacijų ir atitinkamai reaguoti, jeigu patektų į tokias situacijas; - elgtis vadovaujantis Kelių eismo taisyklėmis, kad išvengtų eismo įvykių keliuose ir netrukdytų eismo srautui, kitiems eismo dalyviams; - nustatyti svarbiausius transporto priemonių gedimus, ypač keliančius pavojų saugiam eismui, ir juos pašalinti tinkamiausiu būdu; - įgyti vairavimo įgūdžių vairuojant transporto priemonę įvairiomis eismo sąlygomis. Baigusiems mokymo kursą ir turintiems galutinius teigiamus mokymo dalykų įvertinimus, išduodamas liudijimas, patvirtinantis mokymo kurso baigimą ir suteikiantis teisę laikyti egzaminą VĮ ,,Regitra“.
Programos trukmė:6 sav. / 30 d. / 111 val.
Vieno dalyvio mokymo kaina:1.200,00 EUR (4.143,36 Lt)
Apgyvendinimo kaina parai: Apgyvendinimo paslaugos neteikiamos.
Paslaugos teikimo vieta:Vilniaus m. sav.
Profesinio mokymo teikėjo pavadinimas, kodas:UAB "ARV-Auto", 132141896
Teikėjo adresas:Mickevičiaus 52-18, Kaunas
Teikėjo telefono nr.:+37037424000
Teikėjo el. paštas:info@arv-auto.lt
Teikėjo interneto svetainė:www.arv-auto.lt

<< Atgal