Informacija apie neformaliojo mokymo programą 

Mokymo programos pavadinimas; kodas:CE kategorijos motorinių transporto priemonių vairuotojo mokymo programa; 223000486
Suteikiama kompetencija:Gebės: tinkamai naudojant CE kat. transporto priemones dalyvauti eisme; tinkamai atlikti CE kat. transporto priemonių priežiūros ir patikrinimo veiksmus; įvertinti specifinius veiksnius ir priimti tinkamus sprendimus, susijusius su krovinių gabenimu
Programos aprašymas:Mokymų metu įgyjama teorinių žinių, reikalingų transporto priemonių ir jų junginių su priekabomis saugiam vairavimui, praktinių šių transporto priemonių valdymo gebėjimų ir įgūdžių. CE kategorijos transporto priemonės yra C kategorijos transporto priemonių ir priekabų, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, junginiai. Mokymo kurso metu nagrinėjama kelių eismo taisyklių, saugaus eismo, teisinių žinių, transporto priemonių techninės eksploatacijos, darbų saugos bendros ir specifinės nuostatos, taikytinos CE kategorijos transporto priemonėms. Transporto priemonės vairavimo mokymas vykdomas vairavimo mokymo aikštelėje ir keliuose bei gatvėse realaus eismo sąlygomis. Mokiniams, baigusiems mokymą pagal šią mokymo programą ir turintiems teigiamus teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių galutinių įskaitų įvertinimus, išduodamas nustatytos formos kursų baigimo liudijimas. Mokyklos išduotas kursų baigimo liudijimas teisės vairuoti CE kategorijos transporto priemones nesuteikia, bet patvirtina, kad mokinys turi reikiamų žinių, įgūdžių ir gebėjimų ir yra pasirengęs laikyti egzaminus CE kategorijos vairuotojo pažymėjimui gauti valstybės įmonėje „Regitra“.
Programos trukmė:5 sav. / 25 d. / 81 val.
Vieno dalyvio mokymo kaina:880,00 EUR (3.038,46 Lt)
Apgyvendinimo kaina parai: Apgyvendinimo paslaugos neteikiamos.
Paslaugos teikimo vieta:Vilniaus m. sav.
Profesinio mokymo teikėjo pavadinimas, kodas:UAB "ARV-Auto", 132141896
Teikėjo adresas:Mickevičiaus 52-18, Kaunas
Teikėjo telefono nr.:+37037424000
Teikėjo el. paštas:info@arv-auto.lt
Teikėjo interneto svetainė:www.arv-auto.lt

<< Atgal