Informacija apie neformaliojo mokymo programą 

Mokymo programos pavadinimas; kodas:Išplėstinė C ir CE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojo mokymo programa; 223001856
Suteikiama kompetencija:Gebės: tinkamai naudojant C, CE kat. transporto priemones dalyvauti eisme; tinkamai atlikti šių transporto priemonių priežiūros ir patikrinimo veiksmus; įvertinti specifinius veiksnius ir priimti tinkamus sprendimus, susijusius su krovinių gabenimu
Programos aprašymas:C kategorijos transporto priemonės yra skirtos kroviniams vežti, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3 500 kg, ir kurios nepriskiriamos D1 ir D kategorijoms. Šios kategorijos transporto priemonės gali būti sujungtos su priekabomis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg. CE kategorijos transporto priemonės yra C kategorijos transporto priemonių ir priekabų, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, junginiai. Mokymo kurso metu nagrinėjama kelių eismo taisyklių, saugaus eismo, teisinių žinių, transporto priemonių techninės eksploatacijos, darbų saugos bendros ir specifinės nuostatos, taikytinos C, CE kategorijų transporto priemonėms. Transporto priemonių vairavimo mokymas vykdomas vairavimo mokymo aikštelėje ir keliuose bei gatvėse realaus eismo sąlygomis. Šioje programoje vykdomas išplėstinis praktinio vairavimo mokymo kursas, suteikiantis papildomų gebėjimų sėkmingai dalyvauti šiandieniniame eisme. Mokiniams, baigusiems mokymą pagal šią mokymo programą ir turintiems teigiamus teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių galutinių įskaitų įvertinimus, išduodamas nustatytos formos kursų baigimo liudijimas. Mokyklos išduotas kursų baigimo liudijimas teisės vairuoti C ir CE kategorijų transporto priemones nesuteikia, bet patvirtina, kad mokinys turi reikiamų žinių, įgūdžių ir gebėjimų ir yra pasirengęs laikyti egzaminus C ir CE kategorijų vairuotojo pažymėjimui gauti valstybės įmonėje „Regitra“.
Programos trukmė:6 sav. / 30 d. / 108 val.
Vieno dalyvio mokymo kaina:1.200,00 EUR (4.143,36 Lt)
Apgyvendinimo kaina parai: Apgyvendinimo paslaugos neteikiamos.
Paslaugos teikimo vieta:Marijampolės sav.
Profesinio mokymo teikėjo pavadinimas, kodas:UAB "ARV-Auto", 132141896
Teikėjo adresas:Mickevičiaus g. 52-18
Teikėjo telefono nr.:8-37-424000
Teikėjo el. paštas:info@arv-auto.lt
Teikėjo interneto svetainė:www.arv-auto.lt

<< Atgal