Informacija apie formaliojo mokymo programą 

Mokymo programos pavadinimas, kodas:Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti skubos tvarka - 265104108
Suteikiama kvalifikacija:Suteikiama vairuotojo pradinė profesinė kvalifikacija vežti keleivius komerciniais tikslais
Programos trukmė:4 sav. / 150 val.
Programos aprašymas:Europos Parlamentas ir Taryba 2003 m. liepos 15 d. priėmė direktyvą 2003/59/EB dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir periodinio mokymo. Programos tikslas - parengti transporto priemonių vairuotoją keleiviams vežti, kuris atitiktų pradinės profesinės kvalifikacijos keliamus reikalavimus: žinotų saugos taisykles, kurių privaloma laikytis važiuojant ir stovint bei įlaipinant keleivius, pakraunant bagažą; įsisavintų autobusų saugaus valdymo įrangą, racionaliai naudotų degalus, sugebėtų kultūringai aptarnauti keleivius. Programą sudaro teorijos mokymas, praktinis mokymas, konsultacijos bei egzaminas. Asmenims, įsisavinusiems šią programą ir pagal nustatytą tvarką kurių mokymosi pasiekimai įvertinami teigiamai, išduodamas kvalifikacijos pažymėjimas, patvirtinantis vairuotojo pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius komerciniais tikslais.
Vieno dalyvio mokymo kaina:650,00 EUR (2.244,32 Lt)
Apgyvendinimo kaina parai: Apgyvendinimo paslaugos neteikiamos.
Paslaugos teikimo vieta:Vilniaus m. sav.
Mokymo paslaugos teikėjas:Uždaroji akcinė bendrovė "ARV-Auto" - 132141896
Licencijos numeris:003683
Licencijos išdavimo data:2010.12.13
Teikėjo adresas:Mickevičiaus g. 52-18, Kaunas
Teikėjo telefono nr.:8-37-424000
Teikėjo el. paštas:info@arv-auto.lt
Teikėjo interneto svetainė:www.arv-auto.lt

<< Atgal