Informacija apie formaliojo mokymo programą 

Mokymo programos pavadinimas, kodas:Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų periodinio profesinio mokymo programa - 260104107
Suteikiama kvalifikacija:Pratęsiama vairuotojo pradinė profesinė kvalifikacija vežti keleivius komerciniais tikslais
Programos trukmė:1 sav. / 35 val.
Programos aprašymas:Mokymo programos tikslai yra atnaujinti vairuotojo, vežančio keleivius, žinias ir gebėjimus, kurie atitiktų mokslo ir technikos pažangą ir vairuotojų profesiniam mokymui keliamus reikalavimus - išmanytų racionalaus ir ekonomiško vairavimo, keleivių vežimo saugos taisykles, sveikatos, kelių eismo, aplinkos saugos, keleivių vežimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, kurių privaloma laikytis saugiai vežant keleivius. Mokymo metu supažindinama su keleivių vežimą reglamentuojančiais teisės aktais, keleivių vežimo kelių transportu ekonominiais ypatumais, keleivių vežėjų veiklos organizavimu, skirtinga vežimo specializacija, keleivių vežimo sektoriaus pokyčiais. Be to nagrinėjami šie klausimai: transporto priemonių valdymo sistemos, jų įtaka stabdymui, greičio palaikymui, ekologiško (ekonomiško) transporto priemonės vairavimo ypatumai, veiksmai, mažinantys aplinkos taršą ir degalų sąnaudas, būdai važiuoti taupiai, navigacinės sistemos, avarinės situacijos įvertinimas ir elgesys susiklosčius avarinei situacijai, veiksmai kilus gaisrui, avarijos ataskaitų rengimo tvarka, saugus ir racionalus keleivių įlaipinimas ir išlaipinimas, reikalavimai vairuotojo elgesiui ir vežėjo reputacijai, vairuotojo teikiamų paslaugų svarba vežėjui, vairuotojo vaidmuo žmonėms, su kuriais tenka bendrauti, keleivių vežimo kelių transportu ekonominiai ypatumai ir rinka, palyginimas su jų vežimu kitomis transporto rūšimis, skirtingos įvairių keleivių vežimo specializacijos, rizika, kurią kelia eismas, kelių eismo nelaimių priežastys, nelaimingi atsitikimai, kurie gali kilti kelių transporto sektoriuje, materialinės ir finansinės pasekmės, rizika, kurią gali sukelti vairuotojo darbo sąlygos, netinkami vairuotojo judesiai, keleivių vežimas už atlygį arba savo sąskaita, subrangos sutartys, jų sudarymas, mokesčiai, draudimas. Vairuotojai, turintys pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius, kas penkerius metus turi baigti šią mokymo programą. Mokymo trukmė – 35 valandos (5 dalių mokymai po 7 valandas). Asmenims, kuriems mokymosi pasiekimai įvertinami patenkinamai, išduodamas pažymėjimas, patvirtinantis, kad vairuotojas tobulino profesinę kvalifikaciją vežti keleivius komerciniais tikslais. Baigus šią mokymo programą vairuotojo pradinė profesinė kvalifikacija vežti keleivius komerciniais tikslais pratęsiama penkeriems metams.
Vieno dalyvio mokymo kaina:100,00 EUR (345,28 Lt)
Apgyvendinimo kaina parai: Apgyvendinimo paslaugos neteikiamos.
Paslaugos teikimo vieta:Jurbarko r. sav.
Mokymo paslaugos teikėjas:Uždaroji akcinė bendrovė "Rigveda" - 233343250
Licencijos numeris:004093
Licencijos išdavimo data:2014.03.24
Teikėjo adresas:Laisvės al. 49, Kaunas
Teikėjo telefono nr.:837323736
Teikėjo el. paštas:rigveda@rigveda.lt
Teikėjo interneto svetainė:www.rigveda.lt

<< Atgal