Informacija apie formaliojo mokymo programą 

Mokymo programos pavadinimas, kodas:Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti skubos tvarka - 265104108
Suteikiama kvalifikacija:Suteikiama vairuotojo pradinė profesinė kvalifikacija vežti keleivius komerciniais tikslais
Programos trukmė:4 sav. / 150 val.
Programos aprašymas:Mokymo programos tikslai: suteikti žinių apie motorinių transporto priemonių vairuotojų pradinės profesinės kvalifikacijos įgijimo tvarką; supažindinti su racionalaus važiavimo ir saugos reikalavimais; išaiškinti transporto priemonių kinematinių grandinių ir valdymo sistemų charakteristikas; išdėstyti ekonomiško (ekologiško) ir aplinką saugojančio vairavimo būdus; išaiškinti įvairių veiksnių svarbą darbo ir poilsio ciklui; suteikti žinių apie eismo keliais nelaimių priežastis ir rizikos faktorius; supažindinti su bendravimo kultūra; išaiškinti teisės aktų, reglamentuojančių keleivių vežimą, reikalavimus; supažindinti su bendravimo kultūra (etiketu) aptarnaujant keleivius. išmokyti keleivių įlaipinimo, susodinimo ir saugos užtikrinimo, deramai laikantis saugos ir tinkamų transporto priemonės naudojimo taisyklių ;suteikti žinių apie keleivių vežimo kelių transporto ekonominius klausimus ir rinkodarą, keleivių vežėjų veiklos organizavimą; suteikti vairavimo įgūdžių vairuojant transporto priemonę įvairaus eismo intensyvumo ir dangų keliais. Teorinio mokymo metu supažindinama su šiuolaikinių keleivinių transporto priemonių valdymo sistemomis, jų charakteristikomis, veikimu, ekonomiško (ekologiško) transporto priemonių vairavimo ypatumais, su kelių transportu susijusių socialinių ir keleivių vežimo teisės aktų reikalavimais ir taikymu, rizika, kylančia vairuotojo darbo aplinkoje, keleivių įlaipinimo, susodinimo ir saugos užtikrinimo reikalavimais, vairuotojo vaidmeniu vežėjo reputacijai. Praktinis mokymas vykdomas specialioje aikštelėje ir keliuose. Praktinio mokymo trukmė – 10 valandų. Baigus šią mokymo programą, kuriems mokymosi pasiekimai įvertinami patenkinamai, išduodamas kvalifikacijos pažymėjimas.
Vieno dalyvio mokymo kaina:425,00 EUR (1.467,44 Lt)
Apgyvendinimo kaina parai: Apgyvendinimo paslaugos neteikiamos.
Paslaugos teikimo vieta:Jurbarko r. sav.
Mokymo paslaugos teikėjas:Uždaroji akcinė bendrovė "Rigveda" - 233343250
Licencijos numeris:004093
Licencijos išdavimo data:2014.03.24
Teikėjo adresas:Laisvės al. 49, Kaunas
Teikėjo telefono nr.:837323736
Teikėjo el. paštas:rigveda@rigveda.lt
Teikėjo interneto svetainė:www.rigveda.lt

<< Atgal