Informacija apie formaliojo mokymo programą 

Mokymo programos pavadinimas, kodas:Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti - 265104111
Suteikiama kvalifikacija:Suteikiama vairuotojo pradinė profesinė kvalifikacija vežti krovinius komerciniais tikslais
Programos trukmė:8 sav. / 300 val.
Programos aprašymas:Europos Parlamentas ir Taryba 2003 m. liepos 15 d. priėmė direktyvą 2003/59/EB dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir periodinio mokymo. Cl, C1E, C, ir CE kategorijų transporto priemonių vairuotojai, vežantys krovinius komerciniais reisais, ir kurių transporto priemonių didžiausias leistinas greitis didesnis nei 45 km/h, nuo 2009 m. rugsėjo 10 d. privalo turėti pradinės profesinės kvalifikacijos pažymėjimą (PKP). Programa siekiama gerinti vairuotojo profesinę kompetenciją, kelių eismo saugumą. ir vairuotojo saugą. Mokymo programą gali mokytis asmenys, turintys 18 m., teisę vairuoti B kategorijos motorines transporto priemones, galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą. Mokymo metu besimokantieji išmoks racionalaus važiavimo saugos taisyklių, sugebės teisingai ir tvarkingai pakrauti krovinius, sureguliuoti degalų naudojimą, susipažins su reglamentų taikymu, įgis sveikatos, kelių, eismo ir aplinkos saugos, paslaugų ir logistikos žinių. Programos tikslas - parengti transporto priemonių vairuotoją kroviniams vežti, kuris atitiktų pradinės profesinės kvalifikacijos keliamus reikalavimus: žinotų saugos taisykles, kurių privaloma laikytis važiuojant ir stovint transporto priemonei; įsisavinti teisingą krovinių pakrovimą ir tvirtinimą, atsargų važiavimą, racionaliai naudoti degalus ir darbo laiką. Baigus mokymus įgyjama reikiamų žinių ir praktinių įgūdžių saugiai vežti krovinius C1, C1E, C ir CE kategorijų motorinėmis transporto priemonėmis. Mokymosi trukmė – 8 savaitės. Programą sudaro teorijos mokymas, praktinis mokymas, konsultacijos bei egzaminas. Asmenims, įsisavinusiems šią programą ir pagal nustatytą tvarką kurių mokymosi pasiekimai įvertinami teigiamai, išduodamas kvalifikacijos pažymėjimas, patvirtinantis vairuotojo pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius komerciniais tikslais.
Vieno dalyvio mokymo kaina:1.560,00 EUR (5.386,37 Lt)
Apgyvendinimo kaina parai: Apgyvendinimo paslaugos neteikiamos.
Paslaugos teikimo vieta:Kauno m. sav.
Mokymo paslaugos teikėjas:Uždaroji akcinė bendrovė "ARV-Auto" - 132141896
Licencijos numeris:003683
Licencijos išdavimo data:2010.12.13
Teikėjo adresas:Mickevičiaus g. 52-18, Kaunas
Teikėjo telefono nr.:8-37-42400
Teikėjo el. paštas:info@arv-auto.lt
Teikėjo interneto svetainė:www.arv-auto.lt

<< Atgal