Informacija apie formaliojo mokymo programą 

Mokymo programos pavadinimas, kodas:Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti skubos tvarka - 265104108
Suteikiama kvalifikacija:Vairuotojo pradinė profesinė kvalifikacija vežti keleivius komerciniais tikslais
Programos trukmė:4 sav. / 150 val.
Programos aprašymas:Europos Parlamentas ir Taryba 2003 m. liepos 15 d. priėmė direktyvą 2003/59/EB dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir periodinio mokymo. D1, D1E, D, ir DE kategorijų transporto priemonių (autobusu ir jų junginių su priekabomis) vairuotojai, vežantys keleivius komerciniais reisais, ir kurių transporto priemonių didžiausias leistinas greitis didesnis nei 45 km/h, nuo 2008 m. rugsėjo 10 d. privalo turėti pradinės profesinės kvalifikacijos pažymėjimą (PKP). Programa siekiama gerinti vairuotojo profesinę kompetenciją, kelių eismo saugumą. ir vairuotojo saugą. Vairuotojai mokytis įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius komerciniais reisais gali nuo: 21 metų; Teorinio mokymo metu besimokantieji išmoks racionalaus važiavimo saugos taisyklių, sugebės sureguliuoti degalų naudojimą, susipažins su reglamentų taikymu, įgis sveikatos, kelių, eismo ir aplinkos saugos, paslaugų keleiviams ir logistikos žinių. Programos tikslas - parengti transporto priemonių vairuotoją keleiviams vežti, kuris atitiktų pradinės profesinės kvalifikacijos keliamus reikalavimus: žinotų saugos taisykles, kurių privaloma laikytis važiuojant ir stovint bei įlaipinant keleivius, pakraunant bagažą; įsisavintų autobusų saugaus valdymo įrangą, racionaliai naudotų degalus, sugebėtų kultūringai aptarnauti keleivius. Mokymosi trukmė – 5 savaitės. Programą sudaro teorijos mokymas, praktinis mokymas, konsultacijos bei egzaminas. Asmenims, įsisavinusiems šią programą ir pagal nustatytą tvarką kurių mokymosi pasiekimai įvertinami teigiamai, išduodamas kvalifikacijos pažymėjimas, patvirtinantis vairuotojo pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius komerciniais tikslais.
Vieno dalyvio mokymo kaina:575,76 EUR (1.987,98 Lt)
Apgyvendinimo kaina parai: Apgyvendinimo paslaugos neteikiamos.
Paslaugos teikimo vieta:Kauno m. sav.
Mokymo paslaugos teikėjas:Uždaroji akcinė bendrovė "ARV-Auto" - 132141896
Licencijos numeris:003683
Licencijos išdavimo data:2010.12.13
Teikėjo adresas:Mickevičiaus g. 52-18, Kaunas
Teikėjo telefono nr.:8-37-424000
Teikėjo el. paštas:info@arv-auto.lt
Teikėjo interneto svetainė:www.arv-auto.lt

<< Atgal