Įgyvendintas EGF projektas atleistiems iš drabužių siuvimo veiklos skyriaus darbuotojams remti
Sąrašas

2011 m. spalio 1 d.
Kategorija: Įgyvendintas

 

Lietuvos darbo birža baigė įgyvendinti projektą „Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo paramai gauti atleistiems iš drabužių siuvimo veiklos skyriaus darbuotojams remti“. Parama iš EGF šiam projektui buvo gauta pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos EK pateiktą paraišką.

Fondo parama buvo teikiama dviem priemonių grupėms:

  • aktyvios darbo rinkos politikos priemonėms – profesiniam mokymui, įdarbinimui subsidijuojant, viešiesiems darbams, darbo įgūdžiams įgyti, savarankiškam užimtumui ir teritoriniam judumui remti;
  • papildomoms EGF priemonės – vienkartinei įsidarbinimo išmokai, darbo užmokesčio skirtumo kompensacijai, darbo paieškos išlaidoms kompensuoti, verslumui skatinti ir kvalifikacijos kėlimo išlaidoms kompensuoti.

Projekto parama pasinaudojo 369 dalyviai, atleisti 2008 m. spalio 16 d. – 2009 m. liepos 15 d. laikotarpiu iš dėl krizės nukentėjusių siuvimo įmonių ir įsiregistravę teritoriniuose darbo biržos padaliniuose.

Dauguma projekto dalyvių buvo moterys – beveik 94 proc. Iš visų dalyvių 63,7 proc. – kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai, 13,4 proc. – nekvalifikuoti darbininkai. Didžioji dauguma (70 proc.) dalyvių buvo 25–54 metų amžiaus bedarbiai.

Projekto trukmė: nuo 2009 m. spalio 1 d. iki 2011 m. spalio 1 d.

Projekto vertė: 2,8 mln. litų. EGF finansinė dalis – 65 proc.

 Leidinys apie įgyvendintą projektą.

Sąrašas