Įgyvendintas EGF projektas atleistiems iš baldų gamybos veiklos skyriaus darbuotojams remti
Sąrašas

2011 m. spalio 1 d.
Kategorija: Įgyvendintas

 

2011 m. rugsėjo mėn. Lietuvos darbo birža baigė įgyvendinti projektą „Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo paramai gauti atleistiems iš baldų gamybos veiklos skyriaus darbuotojams remti“. Finansinę paramą projektui EGF skyrė pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos EK pateiktą paraišką.

Fondo parama buvo teikiama dviem priemonių grupėms:

  • aktyvioms darbo rinkos politikos priemonėms – profesiniam mokymui, įdarbinimui subsidijuojant, viešiesiems darbams, darbo įgūdžiams įgyti, savarankiškam užimtumui ir teritoriniam judumui remti;
  • papildomoms EGF priemonėms – vienkartinei įsidarbinimo išmokai, darbo užmokesčio skirtumo kompensacijai, darbo paieškos išlaidoms kompensuoti, verslumo skatinimo ir kvalifikacijos kėlimo išlaidoms kompensuoti.

Darbo biržos teritorinių padalinių konsultantai kartu su bedarbiais parengė individualius įsidarbinimo planus, sudarė konkretiems poreikiams pritaikytų paslaugų paketą, įtraukdami į jį pasirinktas EGF remiamas priemones.

Projekto parama pasinaudojo 501 dalyvis. Šie žmonės 2008 m. spalio 16 d. – 2009 m. liepos 15 d. laikotarpiu buvo atleisti iš dėl krizės nukentėjusių baldų gamybos įmonių ir įsiregistravo teritoriniuose darbo biržos padaliniuose.

Projekto trukmė: nuo 2009 m. spalio 1 d. iki 2011 m. spalio 1 d.
Projekto bendra vertė: 3,5 mln. litų, iš kurių 65 proc. finansuoja EGF.

 Leidinys apie įgyvendintą projektą.

 

Sąrašas