Įgyvendintas EGF projektas atleistiems iš pastatų statybos veiklos skyriaus darbuotojams remti
Sąrašas

2011 m. spalio 1 d.
Kategorija: Įgyvendintas

 

2011 m. rugsėjo mėn. Lietuvos darbo birža baigė įgyvendinti projektą „Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo paramai gauti atleistiems iš pastatų statybos veiklos skyriaus darbuotojams remti“, kuris įvairiomis priemonėmis padėjo darbo netekusiems žmonėms. EGF finansinė parama projektui skirta pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos EK pateiktą paraišką.

EGF remia dvi priemonių grupes, kurios taikomoms bedarbiams grąžinti į darbo rinką:

  • aktyvios darbo rinkos politikos priemones – darbo įgūdžių įgijimą, savarankiško užimtumo ir teritorinio judumo rėmimą, profesinį mokymą, įdarbinimą subsidijuojant, viešuosius darbus.
  • papildomas EGF priemones – vienkartinę įsidarbinimo išmoką, darbo užmokesčio skirtumo kompensaciją, darbo paieškos išlaidų kompensaciją, verslumo skatinimo ir kvalifikacijos kėlimo išlaidų kompensaciją.

Projekto parama pasinaudojo 777 žmonės, kurie 2008 m. spalio 16 d. – 2009 m. liepos 15 d. laikotarpiu buvo atleisti iš dėl krizės nukentėjusių pastatų statybos įmonių ir įsiregistravo teritoriniuose darbo biržos padaliniuose.

Projekto trukmė: nuo 2009 m. spalio 1 d. iki 2011 m. spalio 1 d.

Projekto bendra vertė: 5,9 mln. litų, iš kurių 65 proc. EGF.

 Leidinys apie įgyvendintą projektą.

Sąrašas