Pasinaudok galimybe 

 

 

 

 

 

 

2017 m. gruodžio 14 d. pradėtas įgyvendinti Europos socialinio fondo finansuojamas projektas „Pasinaudok galimybe", projekto kodas 07.3.1- ESFA-V-401-04-0002.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama, kad 6500 vyresnių negu 54 metų bedarbių, registruotų teritorinėse darbo biržose, bus įtraukti į profesinį mokymą ir neformalų švietimą. 7500 vyresnių negu 54 metų bedarbių, registruotų teritorinėse darbo biržose, bus įtraukti į įdarbinimą subsidijuojant.

Projekto tikslas - padėti vyresniems negu 54 metai bedarbiams, registruotiems teritorinėse darbo biržose, įgyti kvalifikaciją, tobulinti kompetenciją ir integruotis į darbo rinką.

Projekto tikslinė grupė - vyresni negu 54 metų bedarbiai, registruoti teritorinėse darbo biržose.

Projekto partneriai – 10 teritorinių darbo biržų.

Projekto trukmė - 2017 m. gruodžio 14 d. - 2020 m. gruodžio 14 d.

Projekto vertė - 24 709 450, 00 Eur.

 

VEIKLOS PAVADINIMAS

PLANUOJAMAS PROJEKTO DALYVIŲ SKAIČIUS

NUMATYTOS LĖŠOS ŠIO PROJEKTO FINANSAVIMUI (EUR)

NUO PROJEKTO PRADŽIOS PRIEMONĖJE DALYVAVUSIŲ ASMENŲ SKAIČIUS

NUO PROJEKTO PRADŽIOS PANAUDOTOS LĖŠOS (EUR)

PROFESINIS MOKYMAS

6500

12 355 858,30

1 405

1.448.521,06

ĮDARBINIMAS SUBSIDIJUOJANT

7500

12 045 600,00

2 363

2.267.388,56

 

Viešųjų pirkimų planas

Lietuvos darbo biržos ir jos teritorinių darbo biržų darbuotojų atsakingų už projekto „Pasinaudok galimybe" veiklų įgyvendinimą, sąrašas:

 

PROJEKTĄ ĮGYVENDINANČIOS INSTITUCIJOS PAVADINIMAS

PAREIGOS

VARDAS, PAVARDĖ

TELEFONO NUMERIS

EL. PAŠTAS

LIETUVOS DARBO BIRŽA

Projekto vadovė

Rita Kirkliauskienė

(8 5) 265 3879

Rita.Kirkliauskiene@ldb.lt

Projekto vyr. finansininkė

Romualda Jankauskienė

(8 5) 265 3845

Romualda.Jankauskiene@ldb.lt

Projekto koordinatorė

Silvija Pūraitė

(8 5) 238 8852

Silvija.Puraite@ldb.lt

Projekto finansininkė

Natalija Sukova

(8 5) 210 4852

Natalija.Sukova@ldb.lt

Projekto finansininkė

Jelena Čechovič

(8 5) 210 4852

Jelena.Cechovic@ldb.lt

ALYTAUS TERITORINĖ DARBO BIRŽA

Klientų aptarnavimo departamento vyriausioji specialistė

Vilija Maksimavičienė

(8 315) 25 928

Vilija.Maksimaviciene@ldb.lt

Klientų aptarnavimo departamento vyriausioji specialistė

Neringa Maldonienė

(8 315) 25 928

Neringa.Maldoniene@ldb.lt

Klientų aptarnavimo departamento vyriausioji specialistė

Daiva Lenkienė

(8 315) 25 928

Daiva.Lenkiene@ldb.lt

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

Nijolė Paulauskienė

(8 315) 55 554

Nijole.Paulauskiene@ldb.lt

KAUNO TERITORINĖ DARBO BIRŽA

Klientų aptarnavimo departamento vyriausioji specialistė

Jolanta Čepulienė

(8 37) 465 956

Jolanta.Cepuliene@ldb.lt

Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė

Lydija Obelenienė

(8 37) 490 142

Lydija.Obeleniene@ldb.lt

KLAIPĖDOS TERITORINĖ DARBO BIRŽA

Užimtumo rėmimo skyriaus vedėjo pavaduotoja

Audronė Kajokienė 

(8 46) 390 778

Audrone.Kajokiene@ldb.lt  

Užimtumo rėmimo skyriaus vyriausioji specialistė 

Angelė Baltrušaitienė 

(8 46) 404 305

Angele.Baltrušaitiene@ldb.t  

Užimtumo rėmimo skyriaus vyriausioji specialistė 

Marija Dembskienė 

(8 46) 404 305

Marija.Dembskiene@ldb.lt  

Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė

Skaistė Kavaliauskienė 

(8 46) 367 031

Skaiste.Kavaliauskiene@ldb.lt

MARIJAMPOLĖS TERITORINĖ DARBO BIRŽA

Klientų aptarnavimo departamento vyriausioji specialistė

Audronė Giraitienė

(8 343) 97 857

Audrone.Giraitiene@ldb.lt

Klientų aptarnavimo departamento vyriausioji specialistė

Daina Šalaševičienė

(8 343) 97 857

Daina.Salaseviciene@ldb.lt

Klientų aptarnavimo departamento vyriausioji specialistė

Zita Misiūnienė

(8 343) 97 857

Zita.Misiuniene@ldb.lt

Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė

Ramutė Naumavičienė

(8 343) 97 855

Ramute.Naumaviciene@ldb.lt

PANEVĖŽIO TERITORINĖ DARBO BIRŽA

Klientų aptarnavimo departamento vyriausioji specialistė

Aušra Žukauskienė

(8 45) 582 815

Ausra.Zukauskiene@ldb.lt

Klientų aptarnavimo departamento vyriausioji specialistė

Irena Kukanauzienė

(8 45) 582 815

Irena.Kukanauziene@ldb.lt

Klientų aptarnavimo departamento vyriausioji specialistė

Danguolė Rajeckienė

(8 45) 582 805

Danguole.Rajeckiene@ldb.lt

Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė

Migla Libertavičienė

(8 45) 460 685 

Migla.Libertaviciene@ldb.lt  

ŠIAULIŲ TERITORINĖ DARBO BIRŽA

Klientų aptarnavimo departamento vyriausioji specialistė

Vitalija Liubavičienė

(8 41) 502 839

Vitalija.Liubaviciene@ldb.lt

Klientų aptarnavimo  vyriausioji specialistė

Violeta Glinskienė

(8 41) 399 927

Violeta.Glinskiene@ldb.lt

Finansų ir apskaitos skyriaus vyresnioji specialistas

Birutė Venckuvienė

(8 41) 502 847

Birute.Venckuviene@ldb.lt

TAURAGĖS TERITORINĖ DARBO BIRŽA

Klientų aptarnavimo departamento vyriausioji specialistė

Jurgita Petraitienė

(8 446) 72 673

Jurgita.Petraitiene@ldb.lt

Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė

Simona Beinorytė

(8 447) 54 501

Simona.Beinoryte@ldb.lt

TELŠIŲ TERITORINĖ DARBO BIRŽA

Klientų aptarnavimo departamento vyriausioji specialistė

Živilė Grikšienė

(8 444) 31 047

Zivile.Griksiene@ldb.lt

Klientų aptarnavimo departamento vyriausioji specialistė

Aušrinė Slušnienė

(8 444) 72 401

Ausrine.Slusniene@ldb.lt

Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė

Džiuljeta Mockevičienė

(8 444) 31 034

Dziuljeta.Mockeviciene@ldb.lt

UTENOS TERITORINĖ DARBO BIRŽA

Klientų aptarnavimo departamento vyriausioji specialistė

Laima Kisielienė

(8 389) 63 994

Laima.Kisieliene@ldb.lt

Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė

Genė Baltuškienė

(8 389) 64 001

Gene.Baltuskiene@ldb.lt

VILNIAUS TERITORINĖ DARBO BIRŽA

Klientų aptarnavimo departamento vyriausioji specialistė

Ina Arlauskienė

(8 5) 272 5297

Ina.Arlauskiene@ldb.lt

Klientų aptarnavimo departamento vyriausioji specialistė

Aurėja Lauraitytė

(8 5) 259 4409

Aureja.Lauraityte@ldb.lt

Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė

Dalia Bulbenkienė

(8 5) 263 6065

Dalia.Bulbenkiene@ldb.lt

           

Informacija atnaujinta: 2018.10.10 12:44