Projektas "Užimtumo tarnybos veiklos efektyvumo tobulinimas, inovatyvių paslaugų kūrimas" 

Lietuvos darbo birža > Informacija > ES investicijos > Projektas "Užimtumo tarnybos veiklos efektyvumo tobulinimas, inovatyvių paslaugų kūrimas"
 

ES parama

Projekto tikslas - Užimtumo tarnybos veiklos tobulinimas ugdant darbuotojų specialiuosius gebėjimus, kuriant paslaugų kokybę gerinančias priemones, orientuojantis į teikiamų paslaugų kokybę ir rezultatus.

Numatoma įgyvendinti šiuos Projekto uždavinius:

  • Stiprinti darbuotojų specialiuosius gebėjimus, tiesiogiai susijusius su funkcijų vykdymu;
  • Vykdyti Užimtumo tarnybos veiklos, paslaugų kokybės gerinimą, naujų paslaugų kūrimą;
  • Užtikrinti EURES veiklos tęstinumą ir paslaugų kokybės tobulinimą.

Projekto tikslinė grupė - Užimtumo tarnybos skyrių darbuotojai.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2016-01-12

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2019-10-11

Projekto vertė – 1.471.492,00 eurų

 Projekto veikla

 Pasiekti rezultatai iki 2018 m. liepos 31 d.

 Panaudota lėšų iki 2018 m. liepos 31 d., Eur

 Sezoninių darbų mugė

 Sezoninių darbų mugės renginys ir informaciniai EURES renginiai organizuoti Alytaus, Kauno, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių ir Utenos miestuose.

 1 845,50
 Europos darbo dienos  Renginiai organizuoti 2016 m. lapkričio 15-16 d. Kauno ir Vilniaus teritorinėse darbo biržose ir 2018 m. gegužės 16 - 17 d. Kauno teritorinėje darbo biržoje.  3 755,86
 Dalyvavimas Europos Komisijos ir EURES narių organizuojamose darbo grupėse, mokymuose ir kituose renginiuose  Nuo projekto įgyvendinimo pradžios 17 EURES nacionalinio koordinavimo skyriaus vyriausiųjų specialistų ir Lietuvos darbo biržos darbuotojų, atsakingų už EURES veiklų įgyvendinimą, dalyvavo 59 EURES tarnybos narių kvietimu organizuotose darbo grupėse, mokymuose, seminaruose, mugėse ir kituose renginiuose.   25 437,43
 Kokybės standarto įdiegimas (ISO 9001)  Įvykdyti I-asis, II - asis ir III - iasis Kokybės vadybos sistemos įdiegimo paslaugų teikimo etapas.  28 435,00

Struktūrinio padalinio pavadinimas

 Vardas Pavardė

Telefonas 

El. paštas 

Projektas "Užimtumo tarnybos veiklos efektyvumo tobulinimas, inovatyvių paslaugų kūrimas"

 

 

 

Informacija atnaujinta: 2019.01.07 10:42