Projektas "Pagalba neįgaliesiems" 

Lietuvos darbo birža > Informacija > ES investicijos > Projektas "Pagalba neįgaliesiems"
 

Projektas „Pagalba neįgaliesiems“ skatina neįgaliuosius užimtumo pokyčiams

Lietuvos darbo birža įgyvendina ESF finansuojamą projektą „Pagalba neįgaliesiems“, kuris  2 tūkst. neįgaliųjų padidins užimtumo galimybes.  Per metus profesinės reabilitacijos paslaugos suteiktos 549 neįgaliems žmonėms, 201 jau baigė mokymo programas, o 79 per mėnesį įsidarbino.

Daugiau nei dešimtmetį įgyvendinami projektai neįgaliesiems turėjo įtakos ir profesinės reabilitacijos paslaugų plėtrai šalyje. Dvylika Lietuvoje veikiančių profesinės reabilitacijos įstaigų neįgaliesiems siūlo daugiau nei 300 skirtingų mokymo programų, kurias jie gali rinktis pagal savo poreikius ir galimybes bei arčiausiai savo gyvenamosios vietos. 

Profesinės reabilitacijos metu pirmiausia yra įvertinami kiekvieno dalyvio profesiniai gebėjimai, konsultuojama profesinio orientavimo klausimais, atkuriami trūkstami tam tikrai pasirinktai profesijai gebėjimai ir mokosi pasirinktos profesijos. Šių paslaugų metu dalyviams suteikiama ne tik tam tikra profesinė kvalifikacija ar kompetencija, tačiau pagerėja jų bendra savijauta, padidėja pasitikėjimas savimi ir darbdaviais. Dalyviams padedama susirasti tinkamus darbdavius ir sėkmingai įsidarbinti.

Neįgaliesiems skirti projektai  pirmiausia skiriasi nuo kitų tuo, kad ne visada jų įdarbinimas  yra pagrindinis aspektas, žmonių su negalia dalyvavimą reikėtų vertinti plačiau – ir jų savarankišką apsisprendimą dirbti, ir pastangas keisti savo gyvenimo kokybę įgyjant naujų darbinių įgūdžių.

Šiaulių darbo rinkos mokymo centre Renata baigė prekybos salės darbuotojo mokymo programą. Po gydymo į savo darbovietę grįžti negalėjusi moteris į šį mokymo centrą atėjo nusivylusi ir neturėdama didelių lūkesčių. Dalyvaudama projekte „Pagalba neįgaliesiems“  profesinės reabilitacijos metu mergina atliko praktiką parduotuvėje UAB „Primadis“ ir, jai  pasibaigus, buvo įdarbinta. Dabar Renata džiaugiasi dalyvavusi profesinės reabilitacijos programoje ir laiminga galėdama dirbti pardavėja – kasininke, nors įprasti prie tempo ir darbo krūvio po nedarbo laikotarpio buvo nelengva.

Vilniaus kolegijos medicinos fakultete  įgijęs dantų techniko specialybę Karolis dirbo mėgstamą darbą. Susirgęs dėl savo sveikatos būklės ne tik turėjo mesti darbą, bet ir negalėjo dirbti prie mechaninių įrengimų.

Į VšĮ Valakupių reabilitacijos centrą Kauno skyrių Karolis  atvyko nusprendęs įgyti  naują kvalifikaciją, todėl pasirinko apskaitininko specialybės mokymo programą. Baigiantis mokymui, VšĮ Valakupių reabilitacijos centro darbuotoja jam pasiūlė vienoje įmonėje dirbti vadybininku arba sandėlininku.  Karolis rinkosi atsakingai, dalyvavo pokalbiuose su darbdaviais ir  tarėsi su besimokančiais kolegomis. Vyras nusprendė  dirbti sandėlininku, nes patinka skaičiuoti. Šiuo metu Karolis džiaugiasi įgijęs naują specialybę ir iš karto gavęs darbą.

Šiuo metu darbo biržoje yra registruota daugiau nei 11 tūkst. darbingo amžiaus neįgaliųjų, iš kurių kas dešimtas gali būti projekto „Pagalba neįgaliesiems“ dalyvis.

Projektas įgyvendinamas nuo 2015 m. kovo 1 d. ir vyks iki 2018 m. vasario 28 d.

Neįgalieji darbo rinkoje: profesinė reabilitacija – kelias į visavertį gyvenimą

Darbo rinkoje su iššūkiais labiausiai susiduria darbingo amžiaus neįgalūs žmonės, kurie turi įveikti gerokai daugiau barjerų, kad galėtų konkurencingai dirbti ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Aktyvioje darbo rinkos politikoje didelis dėmesys skiriamas būtent šios socialiai pažeidžiamos bedarbių grupės užimtumui didinti. Nuo šių metų kovo 1 d. prasidėjęs projektas „Pagalba neįgaliesiems“, kurį beveik trejus metus įgyvendins  Lietuvos darbo birža, sudarys palankias aplinkybes  2 tūkst. neįgaliųjų įgyti naują, patobulinti turimą kvalifikaciją ir kompetenciją bei įsitvirtinti darbo rinkoje.

Šiuo metu projekte jau dalyvauja ir profesinės reabilitacijos paslaugas gauna 112 neįgaliųjų. Jie pasirinko apskaitininko, smulkaus verslo administratoriaus, verslo organizatoriaus, floristo – gėlių pardavėjo, individualių drabužių siuvėjo – sukirpėjo, siuvėjo – operatoriaus, siuvėjo, dekupažo, prekybinės salės darbuotojo, kasininko pardavėjo, pardavėjo, kelionių vadovo, kompiuterio pagrindų vartotojo mokymo programas. Pirmieji projekto dalyviai profesinės reabilitacijos programą baigs ir bandys įsitvirtinti darbo rinkoje jau liepos mėnesį.

Profesinės reabilitacijos metu neįgaliesiems siūlomas visas kompleksas paslaugų, kurios teikiamos individualiai kiekvienam pagal poreikius ir gebėjimus. Profesinės reabilitacijos programą sudaro profesinių gebėjimų įvertinimas, profesinis orientavimas ir konsultavimas, profesinių gebėjimų atkūrimas, naujų išugdymas, pagalba įsidarbinant ir palaikymas darbo vietoje. Neįgalieji yra ne tik mokomi profesinių dalykų, tačiau įgyjama ir kitų kompetencijų –  konfliktų ir streso valdymo, konstruktyvaus pokalbio metodo, vyksta video treniruotės ir  darbo imitavimo pratybos.

Šiuo metu visoje Lietuvoje veikia 12 įstaigų, teikiančių profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems. Kiekvienam dalyvaujančiam profesinėje reabilitacijoje yra suteikiama visa informacija apie pasirinktą mokymo programą ir galimybes įsitvirtinti darbo rinkoje ją pabaigus.  

Projekte gali dalyvauti darbingo amžiaus neįgalūs asmenys, turintys 0-45 proc. darbingumo lygį, registruoti teritorinėje darbo biržoje, ir asmenys, kurie pirmą kartą kreipėsi į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą dėl darbingumo lygio nustatymo. Projektas vyks  iki 2018 m. vasario 28 d.

Lietuvos darbo biržos duomenų registre birželio 15 d. visoje šalyje buvo registruota daugiau nei 10 tūkst. neįgaliųjų, iš kurių kas dešimtas yra potencialus projekto dalyvis.

 

 

2015 m. kovo 1 d. Lietuvos darbo birža pradėjo įgyvendinti naują Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą "Pagalba neįgaliesiems", projekto kodas numeris 07.3.1-ESFA-V-402-01-0001.

Projekto įgyvendinimo metu profesinės reabilitacijos programose dalyvaus 2 000 teritorinėse darbo biržose registruotų neįgaliųjų, kuriems nustatytas nuo 0 iki 45 procentų darbingumo lygis, ir asmenys, kurie pirmą kartą kreipėsi į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą dėl darbingumo lygio nustatymo. Neįgalieji galės atstatyti darbo įgūdžius, įgyti arba tobulinti kvalifikacijas bei įgyti kompetencijų norint įsidarbinti ar pradėti dirbti savarankiškai pasirinkdami iš 12 šiuo metu veikiančių įstaigų, esančių arčiausiai gyvenamosios vietos ir  siūlančių apie 300 skirtingų mokymo programų.

Projekto tikslas - padidinti neįgaliųjų užimtumą, teikiant profesinės reabilitacijos paslaugas.

Projekto tikslinė grupė - neįgalieji ir asmenys, pirmą kartą besikreipiantys į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl darbingumo lygio nustatymo, kuriems Kriterijų aprašo nustatyta tvarka nustatytas profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis.

Projekto partneriai - 10 teritorinių darbo biržų ir Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Projekto trukmė - 2015 m. kovo 1 d. - 2018 m. rugpjūčio 31 d.  

Projekto vertė - 7 588 166,13 Eur.  

Projekto finansavimo šaltinis - Europos Sąjungos struktūriniai fondai ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas.

Europos sąjungos struktūrinės paramos laikotarpis - 2014-2020 m.

Veiklos pavadinimas Planuojamas projekto dalyvių skaičius Numatytos lėšos projekto veiklų finansavimui (Eur)  Nuo projekto pradžios iki 2018-03-31 projekto veiklose dalyvavusių asmenų skaičius Nuo projekto pradžios iki 2018-03-31 panaudotos lėšos (Eur)
Profesinė reabilitacija  2 000 7 511 616 2 158 6 680 834

Lietuvos darbo biržos ir jos teritorinių darbo biržų darbuotojų, atsakingų už projekto "Pagalba neįgaliesiems" veiklų įgyvendinimą, sąrašas

Projektą įgyvendinančios institucijos pavadinimas

 Struktūrinio padalinio pavadinimas

Atsakingų asmenų vardas, pavardė 

Telefono numeris 

 El. paštas

Lietuvos darbo birža   ESF projekto „Pagalba neįgaliesiems“ vadovė  Rita Obukaitė (8 5) 210 4858 rita.obukaite@ldb.lt
Alytaus teritorinė darbo birža Užimtumo rėmimo skyrius Daiva Lenkienė (8 315) 25 958 Daiva.Lenkiene@ldb.lt
Finansų ir apskaitos skyrius Vijoleta Stankevičienė (8 315) 25 917 Vijoleta.Stankeviciene@ldb.lt
Kauno teritorinė darbo birža Užimtumo rėmimo skyrius Sigutė Skilandienė (8 37) 787 114 Sigute.Skilandiene@ldb.lt
ES paramos apskaitos poskyris Nijolė Lapinskienė (8 37) 490 147 Nijole.Lapinskiene@ldb.lt
Klaipėdos teritorinė darbo birža Užimtumo rėmimo skyrius Audronė Kajokienė (8 46) 390 779 audrone.kajokiene@ldb.lt
Marija Dembskienė (8 46) 404 305 marija.dembskiene@ldb.lt
ES paramos apskaitos poskyris Edita Jurkutė (8 46) 402 264 edita.jurkute@ldb.lt
Marijampolės teritorinė darbo birža Užimtumo rėmimo skyrius Zita Misiūnienė (8 343) 97857 zita.misiuniene@ldb.lt
Finansų ir apskaitos skyrius Aurelija Zdanytė (8 343) 97855 aurelija.zdanyte@ldb.lt
Panevėžio teritorinė darbo birža   Užimtumo rėmimo skyrius Jūratė Marinskienė (8 45) 58 28 05 jurate.marinskiene@ldb.lt
ES paramos apskaitos poskyris Rima Mastavičiūtė (8 45) 43 02 59 rima.mastaviciute@ldb.lt
Šiaulių teritorinė darbo birža     Užimtumo rėmimo skyrius   Astutė Sirtautienė (8 41) 523 364 astute.sirtautiene@ldb.lt
Aiva Freimonienė (8 41) 502 839 aiva.freimoniene@ldb.lt
ES paramos apskaitos poskyris Kristina Gutauskienė (8 41) 502 815 kristina.gutauskiene@ldb.lt
Tauragės teritorinė darbo birža   Užimtumo rėmimo skyrius Loreta Mekšraitienė (8 446) 72 673 loreta.meksraitiene@ldb.lt
Finansų ir apskaitos skyrius Ona Žičkienė (8 446) 61 609 onute.zickiene@ldb.lt
Telšių teritorinė darbo birža   Užimtumo rėmimo skyrius Aušrinė Slušnienė (8 444) 31047 ausrine.slusniene@ldb.lt
Finansų ir apskaitos skyrius Laima Paskevičienė (8 444) 31014 laima.paskeviciene@ldb.lt 
 Utenos teritorinė darbo birža   Užimtumo rėmimo skyrius Jurgita Viliūnienė (8 389) 63 995 jurgita.viliunien@ldb.lt
Finansų ir apskaitos skyrius Vilma Motiejūnienė (8 389) 64 001 vilma.motiejuniene@ldb.lt
Vilniaus teritorinė darbo birža             Užimtumo rėmimo skyrius Ona Dulskienė (8 5) 272 5083 Ona.Dulskiene@ldb.lt
ES paramos apskaitos poskyris Valentina Čepaitė (8 5) 263 6065 Valentina.Cepaite@ldb.lt
 

Informacija atnaujinta: 2018.07.27 14:38