Projektas "Nekvalifikuotų asmenų kompetencijų didinimas" 

Lietuvos darbo birža > Informacija > ES investicijos > Projektas "Nekvalifikuotų asmenų kompetencijų didinimas"
 

   

Nekvalifikuoti gyventojai gali įgyti naujų kompetencijų

Turi profesiją – kuri savo ateitį

Daugiau kaip 51 tūkst. darbingo amžiaus žmonių, registruotų Darbo biržoje, yra žemos kvalifikacijos. Kompetencijų trūkumas – viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl darbo ieškantys žmonės sunkiai integruojasi į darbo rinką. Daugiau kaip per dvejus metus 13,6 tūkst. darbo neturinčių žmonių įgijo profesijas ir 3,6 tūkst. – darbo įgūdžius tiesiogiai darbo vietoje, iš kurių net 88 proc. pasiliko nuolatiniam darbui.

Darbo rinkai parengta reikalingų profesijų darbuotojų – 3,3 tūkst. vairuotojų, 1,8 tūkst. grožio paslaugų specialistų, 1,2 tūkst. virėjų ir 1,1 tūkst. statybininkų. Iki metų pabaigos dar 1450 nedirbančių gyventojų galės įgyti darbo rinkai paklausias profesijas dalyvaudami projekte „Nekvalifikuotų asmenų kompetencijų didinimas“.

Naujais kvalifikuotais darbuotojais ypač džiaugiasi nedidelės įmonės. Kavinėje „Pas Nerijų“ Skuode, E. Stasiulaičio įmonėje Kretingoje, Juditos Pernavienės individualioje įmonėje Rokiškyje, UAB ,,Daviska“ Panevėžyje, UAB „Kupiškio komunalininkas“, UAB „Marijampolės autobusų parkas“, UAB „INwood“ Lentvaryje ir kitose, pasibaigus subsidijavimo laikotarpiui, projekto dalyviai buvo įdarbinti.

Autokrautuvo vairuotoju Darjušu Trusevičiumi patenkintas įmonės „INwood“  vadovas Soren Randers, kuris sako, kad tokių darbuotojų jis įdarbintų ne vieną. UAB „Kupiškio komunalininkas“ vadovas Rimantas Adomauskas priimtą į darbą Vasilijų Kononovą įvertino kaip pareigingą ir atsakingą profesionalą. Buvęs projekto dalyvis Ričardas Barcovas džiaugiasi laiku mokamu atlyginimu ir dėmesiu darbuotojams UAB „Marijampolės autobusų parkas“.

Net 2,7 tūkst. projekte dalyvavusių asmenų panoro dirbti sau – pradėjo individualią veiklą pagal įgytą profesiją. Vienas jų – Karolis Ravinskas, kuris praėjusių metų pabaigoje įsiregistravo Ukmergės darbo biržoje, įgijo betonuotojo kvalifikaciją ir jau šį pavasarį pradėjo dirbti savarankiškai. Karolina Veršelytė iš Šalčininkų visą laiką svajojo apie darbą grožio srityje. Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centre įgijusi visažisto profesiją, šiuo metu dirba pagal individualios veiklos pažymą.

Ryžtingai nusiteikusi siekti tikslo dviejų vaikų mama Neringa Pauliuvienė, kiekvieną dieną septynis mėnesius važinėjo 100 kilometrų nuo Plungės iki Klaipėdos, kad galėtų mokytis kirpėjos amato. Baigusi mokymą, šių metų sausį Neringa  įsigijo verslo liudijimą ir pradėjo kirpėjos karjerą grožio studijoje „Eugenija“ Plungėje. Visažisto, kirpėjo, manikiūrininko įgyta profesija – ne vienos projekto dalyvės išsipildžiusi svajonė. Šalies darbo rinką papildė paklausą turintys baldžiai, buhalteriai, apskaitininkai, administracijos darbuotojai, floristai, siuvėjai, aukštalipiai, pastatų apšiltintojai, padavėjai.

 

Kviečiame visus nekvalifikuotus asmenis įgyti paklausią darbo rinkoje profesiją, o darbdavius – pasirengti trūkstamų darbuotojų pasirinktoje mokymo įstaigoje, taip pat gauti naujo darbuotojo darbo užmokesčio subsidiją įgūdžiams įgyti.

Projektas „Nekvalifikuotų asmenų kompetencijų didinimas“ vyks iki 2018 metų kovo 31 d.

 

 

 

2014 m. rugpjūčio 1 d. pradėtas įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto finansuojamas projektas „Nekvalifikuotų asmenų kompetencijų didinimas“ Nr. 07.3.1-ESFA-V-401-01-0002.
Projekto įgyvendinimo metu projekto veiklose dalyvaus daugiau kaip 13950 registruotų teritorinėse darbo biržose nekvalifikuotų bedarbių. Projekto metu bus įgyvendinamos profesinio mokymo ir neformalaus švietimo programa, nekvalifikuotų bedarbių konsultavimo ir profesinio orientavimo priemonė ir  remiamo įdarbinimo priemonės – darbo įgūdžių įgijimo rėmimas ir darbo rotacija.

Projekto tikslas - padidinti nekvalifikuotų bedarbių, registruotų teritorinėse darbo biržose, motyvaciją įsidarbinti, padėti jiems spręsti emocines, asmenybės ir bendravimo problemas, sudarančias kliūtis jų užimtumui, padėti įgyti ar patobulinti kvalifikaciją ar įgyti kompetencijų, trūkstamų darbo įgūdžių tiesiogiai darbo vietoje, integruotis į darbo rinką ir joje įsitvirtinti.

Projekto tikslinė grupė - teritorinėse darbo biržose registruoti nekvalifikuoti bedarbiai.

Projekto partneriai - 10 teritorinių darbo biržų.

Projekto trukmė – 2014 m. rugpjūčio 1 d. - 2018 m. kovo 31 d.

Projekto vertė – 40 348 007,42 Eur.

Europos Sąjungos struktūrinės paramos laikotarpis - 2014-2020 m.

Veiklos pavadinimas

Planuojamas projekto dalyvių skaičius

Numatytos lėšos projekto veiklų finansavimui (Eur)

Nuo projekto pradžios iki 2018 m. balandžio 30 d. projekto veiklose dalyvavusių asmenų skaičius

Panaudotos lėšos (Eur)

Profesinis mokymas ir neformalus švietimas

15400

33 757 132

15989

33 665 316

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas

4100

5 750 743

 4339

5 746 833

Darbo rotacija

120

206 803

 127

 205 645

Nekvalifikuotų bedarbių konsultavimas ir profesinis orientavimas

5000

114 512

5000

114 512

 

Lietuvos darbo biržos ir jos teritorinių darbo biržų darbuotojų, atsakingų už projekto "Nekvalifikuotų asmenų kompetencijų didinimas" veiklų įgyvendinimą, sąrašas

 

Projektą įgyvendinančios institucijos pavadinimas

Struktūrinio padalinio/pareigų pavadinimas

Atsakingų asmenų vardas, pavardė

Telefono numeris

El. paštas

Lietuvos darbo birža

 

 

 

 

ESF projekto "Nekvalifikuotų asmenų kompetencijų didinimas" vyr. finansininkė

Natalija Sukova

(8 5) 210 4852

natalija.sukova@ldb.lt

ESF projekto "Nekvalifikuotų asmenų kompetencijų didinimas" koordinatorė

Silvija Pūraitė

(8 5) 238 8852

silvija.puraite@ldb.lt

ESF projekto "Nekvalifikuotų asmenų kompetencijų didinimas" koordinatorius

Mindaugas Rauktys (8 5) 238 8852 mindaugas.rauktys@ldb.lt

Alytaus teritorinė darbo birža

Klientų aptarnavimo departamentas

 

Daiva Lenkienė

(8 315) 25 958

daiva.lenkiene@ldb.lt

Finansų ir apskaitos skyrius

Vida Vasiliauskienė

(8 318) 52 387.

vida.vasiliauskiene@ldb.lt

Kauno teritorinė darbo birža

Klientų aptarnavimo departamentas

 

Sigutė Skilandienė

(8 37) 787 114.

sigute.skilandiene@ldb.lt

ES paramos apskaitos poskyris

Ineta Simanynė

(8 37) 490 146

ineta.simanyne@ldb.lt

Klaipėdos teritorinė darbo birža

Klientų aptarnavimo departamentas

 

Dalia Petkuvienė

(8 46) 470 102

dalia.petkuviene@ldb.lt

ES paramos apskaitos poskyris

Daina Baronienė

(8 46) 390 782

daina.baroniene@ldb.lt

Marijampolės teritorinė darbo birža

Klientų aptarnavimo departamentas

 

Rolandas Bunikis

(8 343) 97 857

Rolandas.bunikis@ldb.lt

Finansų ir apskaitos skyrius

Aurelija Zdanytė

(8 343) 97 855

aurelija.zdanyte@ldb.lt

Panevėžio teritorinė darbo birža

Klientų aptarnavimo departamentas

 

Jūratė Marinskienė

(8 45) 582 805

jurate.marinskiene@ldb.lt

ES paramos apskaitos poskyris

Ramutė Tylaitė 

(8 45) 430 259

ramute.tylaite@ldb.lt

Šiaulių teritorinė darbo birža

Klientų aptarnavimo departamentas

 

Aiva Freimonienė

(8 41) 502 839

aiva.freimoniene@ldb.lt

Finansų ir apskaitos skyrius

Alma Aleknavičiūtė

(8 41) 502 847

alma.aleknaviciute@ldb.lt

Tauragės teritorinė darbo birža

Klientų aptarnavimo departamentas

 

Loreta Mekšraitienė

(8 446) 72 673

loreta.meksraitiene@ldb.lt

Finansų ir apskaitos skyrius

Kristina Bardauskaitė

(8 446) 61 609

kristina.bardauskaite@ldb.lt

Telšių teritorinė darbo birža

Klientų aptarnavimo departamentas

 

Lina Untulienė

(8 444) 31 047

lina.untuliene@ldb.lt

Finansų ir apskaitos skyrius

Margarita Ciparienė

(8 448) 71 167

margarita.cipariene@ldb.lt

Utenos teritorinė darbo birža

Klientų aptarnavimo departamentas

 

Daiva Zlatkė

(8 389) 63 995

daiva.zlatke@ldb.lt

Finansų ir apskaitos skyrius

Genė Baltuškienė

(8 389) 64 001

gene.baltuskiene@ldb.lt

Vilniaus teritorinė darbo birža

Klientų aptarnavimo departamentas

Elvyra Sinkevičienė

(8 5) 272 5083

elvyra.sinkeviciene@ldb.lt

Ina Arlauskienė

(8 5) 272 5297

ina.arlauskiene@ldb.lt

ES paramos apskaitos poskyris

Aleksandras Lukaševič

(8 5) 272 5076

Aleksandras.lukasevic@ldb.lt

Daiva Januškaitė

(8 5) 272 5076

daiva.januskaite@ldb.lt

Informacija atnaujinta: 2018.05.14 09:12