Jaunimo užimtumo didinimas 

Lietuvos darbo birža > Informacija > ES investicijos > Jaunimo užimtumo didinimas
 

Lietuvos darbo birža įgyvendindama projektą „Jaunimo užimtumo didinimas“ siekė padidinti jaunų žmonių konkurencines galimybes, sudarant sąlygas įgyti trūkstamų darbo įgūdžių tiesiogiai darbo vietoje, ir padėti įsitvirtinti darbo rinkoje. Projekto vykdomomis remiamo įdarbinimo priemonėmis pasinaudojo 6600 jaunų iki 29 m. bedarbių.

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonėje per projekto įgyvendinimo laikotarpį dalyvavo daugiau kaip 2500 bedarbių, kurie tiesiogiai darbo vietoje gilino savo profesinius įgūdžius. Šia priemone pasinaudojo daugiau kaip 1900 absolventų, kurie pirmą kartą pradejo darbinę veiklą pagal įgytą specialybę ar profesiją. Vykdoma priemonė skatino darbdavius įdarbinti jaunus asmenis, kurie dažniausiai stokoja darbinių įgūdžių arba jiems dėl menkos darbo patirties sudėtinga vienodomis sąlygomis konkuruoti su didesne darbo patirtį turinčiais darbo rinkos dalyviais. Didžiausiais specialistų poreikis buvo: vadybininkų, administratorių ir apskaitininkų.

Darbo rinkoje papildomai remiamiems asmenims, registruotiems darbo biržoje, susirasti nuolatinį darbą arba įsidarbinti laikinai padejo kita vykdoma priemonė – įdarbinimas subsidijuojant, kurioje per projekto įgyvendinimo laikotarpį dalyvavo daugiau kaip 4000 asmenų. Paklausiausios profesijos: pardavėjai, vairuotojai, apdailininkai.

Projektas sėkmingai įgyvendintas.

 

 

 

ES paramos logotipai

 

2012 m. rugpjūčio 1 d. pradėtas įgyvendinti Europos socialinio fondo finansuojamas projektas „Jaunimo užimtumo didinimas“, VP1-1.2-SADM-01-V-12-001.

Į projekto veiklas  planuota įtraukti 6.000 bedarbių iki 29 metų. Projekto metu buvo plėtojami ir stiprinami jaunų žmonių profesiniai gebėjimai ir bus sudarytos galimybės siekti užimtumo. Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo ir įdarbinimo subsidijuojant priemonėse dalyvavo jauni vyrai, moterys, kaimo gyventojai, neįgalūs ir ilgalaikiai bedarbiai.

Projekto tikslas – skatinti jaunimo užimtumą, sudarant galimybes įgyti praktinių įgūdžių ir įsitvirtinti darbo rinkoje.

Tikslinė grupė – jauni bedarbiai, iki 29 metų.

Projekto partneriai – 10 teritorinių darbo biržų.

Projekto pradžia – 2012 m. rugpjūčio 1 d., pabaiga – 2013 m. lapkričio 30 d.

Projekto vertė – 20.000.000 Lt.

Į projekto veiklas nusiųsta:

 

 Veiklos pavadinimas

 Per 2013 m. lapkričio mėn. projekto veiklose pradėjusių dalyvauti asmenų skaičius

 Nuo projekto pradžios iki 2013 m. lapkričio 30 d. projekto veiklose dalyvavusių asmenų skaičius

 Deklaruotos išlaidos (Lt)

 Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas

 0

 2541

 10.136.334,50

 Įdarbinimas subsidijuojant

0

 4059

9.532.417,30

 Iš viso:

 0

6600

19.668.751,80

 

Lietuvos darbo biržoje projektą administravo:

Projekto vadovė

Irena Miliuvienė
Tel. (8 5) 238 8852
El. p. Irena.Miliuviene@ldb.lt

Projekto koordinatorė

Agnė Normantaitė
Tel. (8 5) 238 8852
El. p. Agne.Normantaite@ldb.lt

Projekto finansininkė

Natalija Sukova
Tel. (8 5) 238 8852
El. p. Natalija.Sukova
@ldb.lt

 
Eigos piktograma Vyksta operacija...
 

Informacija atnaujinta: 2013.12.03 11:23