Projektas "Ilgalaikių bedarbių įdarbinimo rėmimas" 

Lietuvos darbo birža > Informacija > ES investicijos > Projektas "Ilgalaikių bedarbių įdarbinimo rėmimas"
 

Ilgalaikio nedarbo mitus griauna pačių žmonių aktyvumas ir motyvacija

 Kas ketvirtas darbo biržoje registruotas nedirbantis gyventojas darbo ieško ilgiau nei metus. Daugumai jų trūksta kvalifikacijos arba praktinių žinių, kad galėtų konkuruoti darbo rinkoje. Lietuvos darbo birža jau dvejus metus įgyvendina projektą „Ilgalaikių bedarbių įdarbinimo rėmimas“, kuriuo siekiama padėti ilgai nedirbantiems žmonėms atgauti pasitikėjimą savimi, atnaujinti darbo įgūdžius ir įsidarbinti. Daugiau kaip 9,6 tūkst. ilgai nedirbusių žmonių – projekto dalyvių  jau turi nuolatinį darbą.

 Įgyta profesija atrakina darbo rinkos duris 

 Projekto įgyvendinimo metu 4,7 tūkst. asmenų dalyvavo profesinio mokymo priemonėje ir įgijo naujas kvalifikacijas ar kompetencijas. Dažniausiai ilgai nedirbę žmonės renkasi paklausias vairuotojo, pardavėjo, siuvėjo – operatoriaus, virėjo, manikiūrininko, kirpėjo, apskaitininko ir kt. profesijas. Baigę mokymus daugiausiai jų įsidarbina paslaugų, pramonės, statybos, prekybos įmonėse arba pradeda savarankišką veiklą. 

 Molėtų rajono gyventojas Žilvinas dalyvavo profesinio mokymo programoje ir įgijo mėsos išpjaustytojo profesiją. Tai paskatino darbštų vyrą ryžtis pakeisti gyvenamąją vietą ir po sėkmingos praktikos  įsidarbinti  prekybos tinkle „Maxima“ Vilniuje.

 Turėdama nepaklausią žemės ūkio specialisto profesiją, Sigutė iš Pasvalio baigė profesinius pagalbinio virtuvės darbuotojo mokymus. Įgyta kvalifikacija jai padėjo tapti įmonės „Pasvalio žemtiekimas“ kolektyvo nare ir savo šeimai užtikrinti nuolatines pajamas.

 Profesinės patirties semiasi konkrečiose darbo vietose

 Kvalifikaciją turintiems, tačiau ilgą laiką nedirbusiems gyventojams, dalyvavimas projekte suteikia galimybę atnaujinti darbo įgūdžius tiesiogiai darbo vietose. Tarp jų – daugiausiai pardavėjų, vadybininkų, mechanikų, statybininkų, elektrikų, apdirbamosios pramonės darbuotojų ir kitų profesijų atstovų.

 Vidutinį neįgalumo lygį turinčiai siuvėjai Renatai iš Kauno ilgai nesisekė įsidarbinti, nes trūko praktinės patirties. Priėmusi pasiūlymą dalyvauti projekte, ji pagal darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonę buvo įdarbinta įmonėje „VIKE“. Dabar Renata džiaugiasi kolektyvo ir įmonės vadovės palaikymu ir tuo, kad gali dirbti mėgstamą darbą.

 Darbdaviams skiriama parama padeda greičiau  įsidarbinti

 Subsidijavus darbo vietas, buvo įdarbinti 4,5 tūkst. projekto dalyvių. Įvairią veiklą vykdančias įmones subsidijos paskatina į laisvas darbo vietas priimti ilgai nedirbusius gyventojus. Pagal įdarbinimo subsidijuojant priemonę jie sėkmingai buvo įdarbinti apdirbamosios pramonės, prekybos, transporto priemonių remonto, žemės ūkio, miškininkytės, žuvininkystės įmonėse, ūkininkų ūkiuose.

 Aukštąjį inžinieriaus išsilavinimą turinčiam vyresnio amžiaus Romui iš Kauno buvo sunku konkuruoti su jaunimu ir rasti kvalifikaciją atitinkantį darbą. Motyvuotas ir aktyvus vyras noriai sutiko dalyvauti projekte. Pagal įdarbinimo subsidijuojant priemonę Romas įsidarbino VŠĮ „Interjero erdvės“ darbų meistru, skaitė paskaitas apie ekologiją, savo profesinius gebėjimus pritaikė įrengdamas naujas įmonės dirbtuves. Romas neslepia džiaugsmo, kad vėl gali savo patirtimi dalintis su kitais.

 Ilgą laiką nedirbusiems gyventojams, dalyvaujantiems projekte, atsiveria naujos galimybės sugrįžti į dirbančios visuomenės gretas, realizuoti save ir gyventi visavertį visuomenei naudingo žmogaus gyvenimą.      

 Europos Sąjungos socialinio fondo lėšomis bendrai finansuojamame projekte gali dalyvauti ilgalaikiai bedarbiai ir ilgai nedirbę asmenys, nepriklausomai nuo lyties, rasės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, amžiaus, negalios ar seksualinės orientacijos. Projekto veiklos bus vykdomos iki 2017 m. kovo 31 d.

2016-12-19

 

* * *

Kartais ilgokai tenka ieškoti savojo pašaukimo, kad atrastum pilnatvę darbinėje veikloje. Ir nesvarbu, kad praeityje liko intensyvi finansininkės veikla ir didelis darbo stažas. Taip nutiko širvintiškei Aldonai Marcinkevičienei, du dešimtmečius dirbusiai finansų ir apskaitos srityje,  darbo netekusiai  per ekonominį sunkmetį  šalyje. Net šešerius metus darbo paieškos buvo bevaisės, kol neapsikentusi praėjusių metų rudenį paprašė Vilniaus teritorinės darbo biržos  Širvintų skyriaus darbuotojų jai siūlyti ir nekvalifikuotus darbus.

Darbo birža nusprendė, kad greičiau sugrįžti į darbo rinką jai padės ESF projektas „Ilgalaikių bedarbių įdarbinimo rėmimas“. Tuo metu Širvintų parapijos globos namai ieškojo socialinio darbuotojo padėjėjo, kuris dirbtų globos namuose su senyvo amžiaus pacientais. Šiems globos namams  buvo pasiūlyta subsidijuoti šią darbo vietą įdarbinant darbo biržoje registruotą bedarbį.  A. Marcinkevičienė, sėkmingai įveikusi kandidatų atranką, jau pusmetį dirba socialinio darbuotojo padėjėja.

   

 „Džiaugiuosi darbo biržos pasiūlymu įsidarbinti globos namuose. Tenka dirbti su itin sunkios sveikatos senyvo amžiaus žmonėmis,  tačiau visais  rūpinuosi kaip savo šeimos nariais. Ateityje neįsivaizduoju kitokio darbo, kurį galėčiau dirbti ir kuris suteiktų tiek džiaugsmo kaip šis“,  – pasakojo   A. Marcinkevičienė. Širvintų parapijos globos namų valdytojas Sigitas Kirtiklis taip pat negailėjo gerų žodžių naujajai darbuotojai.

Ilgai nedirbantiems žmonėms – naujos galimybės įsitvirtinti darbo rinkoje 

Panašių istorijų yra beveik 4 tūkst. – tiek bedarbių jau pasinaudojo ilgai iškritusiems iš darbo rinkos skirtu projektu „Ilgalaikių bedarbių įdarbinimo rėmimas“. Šiuo metu daugiau kaip 31 proc. visų Lietuvos darbo biržos registre esančių bedarbių yra ilgalaikiai. Skatinant jų integraciją nuo praėjusių metų rugpjūčio įgyvendinamas ESF lėšomis finansuojamas projektas „Ilgalaikių bedarbių įdarbinimo rėmimas“.

Gausiausia projekto priemonė – įdarbinimas subsidijuojant –  padeda bedarbiams įveikti priežastis, kurios trukdo įsidarbinti ir konkuruoti darbo rinkoje. Darbdaviai, savo įmonėse įdarbindami papildomai darbo rinkoje remiamus bedarbius, ne tik suranda trūkstamų darbuotojų, bet ir už kiekvieną įdarbintą asmenį numatytą laikotarpį gauna finansinę valstybės paramą – mokamos subsidijos darbo užmokesčiui ir iš dalies kompensuojamos valstybinio privalomojo socialinio draudimo įmokos.

Nuo projekto pradžios šią priemonę įgyvendino per 1,3 tūkst. šalies darbdavių, o įdarbinimas buvo remiamas 1,7 tūkst. darbo biržos siustų ekonomiškai neaktyvių žmonių. Daugiausiai bendradarbiavo įmonės, užsiimančios administracine ir aptarnavimo veikla, apdirbamąja gamyba, didmenine ir mažmenine prekyba, žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės bei statybos veiklomis.

Daugiausiai ilgalaikių bedarbių įdarbino subsidijuojant Vilniaus  – UAB „Švaros artelė“, UAB „DANESA“, UAB „Radvydė“, UAB „Foresrtvila“, UAB „Aumendos projektai“, Kauno – UAB „Baldai Jums“, Panevėžio – UAB „Aukštaitijos švara“, Šiaulių – UAB „BIGSO“, UAB „Smidrūnas“, UAB „Grustė“, UAB „ASEKTAS“, Tauragės – UAB „Milsta“, UAB „Perkūno namai“, UAB „Brolenta“, Alytaus – UAB „Dainavos siuvimas“, UAB „Ecolink Baltic“ regionų darbdaviai.

Taip pat projekte dalyvaujantiems ilgalaikiams bedarbiams sudarytos galimybės įgyti ar tobulinti kvalifikaciją, įgyti kompetencijų, trūkstamų darbo įgūdžių tiesiogiai darbo vietoje, o pasinaudojus bedarbių teritorinio judumo rėmimo priemone, jiems gali būti kompensuojamos kelionės ir apgyvendinimo išlaidos.

Ilgalaikiai bedarbiai – darbo ieškantys žmonės iki 25 metų, kurių nedarbo trukmė viršija 6 mėnesius, ir asmenys nuo 25 metų, kurių nedarbo trukmė viršija 12 mėnesių, skaičiuojant nuo įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos. 2015 m. gegužės mėn.  šalies teritorinėse darbo biržose buvo registruota 48,2 tūkst. ilgalaikių bedarbių –  8,9 proc. mažiau nei metų pradžioje.

Lietuvos darbo biržos duomenų registre gegužės 1 d. visoje šalyje buvo 155,6 tūkst. bedarbių.

2015-05-27

 

Ilgalaikiai bedarbiai skatinami sugrįžti į darbo rinką

Daugiau nei kas trečias darbingo amžiaus bedarbis, registruotas darbo biržoje, metus ir ilgiau buvo neaktyvus darbo rinkoje. Skatindama jų integraciją, Lietuvos darbo birža nuo praėjusių metų rugpjūčio 1 dienos įgyvendina ESF projektą „Ilgalaikių bedarbių įdarbinimo rėmimas“ – 10,8 tūkst. įgis paklausias profesijas ir naujų kompetencijų, darbo įgūdžių ar įsitvirtins darbo rinkoje padedant įdarbinimo subsidijuojant ir teritorinio judumo rėmimo priemonėms. Per penkis mėnesius į projekto veiklas įtraukta beveik 1,8 tūkst. ilgalaikių bedarbių ir ilgą laiką nedirbusių asmenų.

 

Teritorinėse darbo biržose registruoti, ilgai nedirbę bedarbiai dažniausiai yra nepasirengę darbo rinkai – neturi jokio profesinio pasirengimo ir kompetencijų, reikalingų įsidarbinti ar pradėti savarankišką veiklą. Dalyvaudami šiame projekte, 845 ilgalaikiai bedarbiai jau įgijo darbo rinkoje paklausias profesijas ir naujų kompetencijų. Daugiausiai projekto dalyviai rinkosi C ir CE, D kategorijų transporto priemonių vairuotojo (107), motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų (78), virėjo ir pardavėjo (po 51), plataus profilio kirpėjo ir apdailininko (po 50), siuvėjo – operatoriaus (42), manikiūrininko (41) mokymo programas.

Darbdaviams, įdarbinusiems į konkrečias darbo vietas 733 ilgalaikius bedarbius, pagal įdarbinimo subsidijuojant priemones nustatytą tvarką, buvo dalinai kompensuojamos darbo užmokesčio išlaidos. Įdarbinimo subsidijuojant priemonė ilgai darbo nerandantiems žmonėms padėjo tapti aktyviais ir išlikti konkurencingais darbo rinkoje. Dalis buvusių ilgalaikių bedarbių, pasibaigus priemonės finansavimui pasiliko pas tuos pačius darbdavius. Daugiausiai ilgalaikių bedarbių nuolatiniam darbui priėmė UAB „VINTEX", UAB „DANESA", UAB „RADVYDĖ", UAB „Švaros artelė", AB „Dainavos siuvimas", UAB „Ecoservice", „Bikuvos" prekyba, UAB „Mantinga", UAB „Aukštaitijos švara", UAB „Ecolink Baltic", UAB "Aisiga", UAB „Kalveda“, IĮ „Sivirginta", A. Valčiukienės karšykla, UAB „Brolenta". Jos dirba apdirbamosios gamybos, didmeninės ir mažmeninės prekybos, variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto, žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės srityse, taip pat nemažai bedarbių įdarbino ir ūkininkai.

Darbo patirties neturintis bedarbis yra mažiau patrauklus darbdaviui. Projekto dėka darbo įgūdžių konkrečiose darbo vietose jau įgijo beveik 184 ilgalaikių bedarbių – siuvėjų, virėjų, pardavėjų, administratorių, pardavimo vadybininkų, buhalterių, stalių, traktorininkų, verslo paslaugų vadybininkų ir šaltkalvių. Daugelis jų įgūdžių sėmėsi didmeninėje ir mažmeninėje prekyboje, variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto srityje apdirbamojoje gamyboje, ūkininkų ūkiuose.

Su sunkumais darbo rinkoje ypač susiduria kaimo ir atokesnių vietovių gyventojai – ir turintiems tam tikrų profesinių kompetencijų nelengva įsidarbinti dėl neišplėtotų paslaugų ir gamybos. Todėl geriausiai šią problemą padeda išspręsti teritorinio judumo rėmimo priemonė, kurios metu dalyviams kompensuojamos apgyvendinimo ir kelionės išlaidos. Per penkis mėnesius 34 ilgalaikiai bedarbiai pasirinko darbą toliau nuo namų.

 

Geroji patirtis

Daugiau nei dvejus metus nedirbusi Jūratė Maskvytienė registruota Kauno teritorinės darbo biržos Prienų skyriuje dalyvavo projekte „Ilgalaikių bedarbių įdarbinimo rėmimas“ pagal įdarbinimo subsidijuojant priemonę. Ji įgijo ne tik darbo įgūdžių, užsidirbo lėšų pragyventi, bet ir pagerino bendravimo įgūdžius. UAB "Scapa Baltic" sudarė galimybę papildomai remiamai bedarbei įsidarbinti šioje įmonėje siuvėja.

Ilgalaikė bedarbė Loreta Virbickaitė buvo registruota Kauno teritorinės darbo biržos Kauno miesto skyriuje. Darbo paieška buvo gana sudėtinga. Moteris turi etnologės aukštąjį išsilavinimą. Įvertinusi savo gebėjimus ir galimybes, L. Virbickaitė nuo praėjusių metų spalio iki šių metų birželio mokysis lengvų drabužių siuvėjo – sukirpėjo profesijos. Ji pasirašė Dvišalę mokymo sutartį ir, baigusi profesinį mokymą, planuoja dirbti savarankiškai.

Alytaus teritorinės darbo biržos skyriuje registruota bedarbė Giedrė Ciūnytė dalyvavimo verslo organizatoriaus mokymo programoje ir po programos baigimo sėkmingai įsidarbino verslo vadybininko pareigose VšĮ „Profesijų spektras“. Lazdijų skyriuje registruota bedarbė Danutė Sikorskienė pagal įdarbinimo subsidijuojant priemonę buvo įdarbinta slaugytojos padėjėja VšĮ ,,Lazdijų ligoninė“. Toje pačioje darbo biržoje su bedarbe Dovile Magomedoviene aptarus jos individualią situaciją, atsižvelgus į jos pageidavimus, gebėjimus buvo priimtas sprendimas padėti jai įgyti siuvėjo kvalifikaciją. Moteris baigė formalųjį mokymą UAB „Prizmė“, pirmuosius siuvėjo operatoriaus darbo įgūdžius įgijo praktikos metu. Kad geriau išmoktų siūti, naujajai siuvėjai buvo pasiūlyta dalyvauti ESF projekto „Ilgalaikių bedarbių įdarbinimo rėmimas“ darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonėje įmonėje UAB „Siuvita – H“.

Projekto „Ilgalaikių bedarbių įdarbinimo rėmimas“  tikslas – padėti ilgalaikiams bedarbiams ir ilgą laiką nedirbusiems asmenims, registruotiems teritorinėse darbo biržose, integruotis į darbo rinką ir joje išsilaikyti. Projektas vykdomas nuo 2014 metų rugpjūčio 1 dienos ir bus įgyvendinamas 30 mėn.

Ilgalaikiai bedarbiai – darbo ieškantys žmonės iki 25 metų, kurių nedarbo trukmė viršija 6 mėnesius, ir asmenys nuo 25 metų, kurių nedarbo trukmė viršija 12 mėnesių, skaičiuojant nuo įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos. Metų pradžioje šalies teritorinėse darbo biržose buvo registruota 52,9 tūkst. ilgalaikių bedarbių, tarp vyresnių kaip 50 metų amžiaus – 49 proc., tarp jaunimo iki 29 metų  – 9 proc.

 

Lietuvos darbo biržos Komunikacijos skyrius, tel. ( 8 5) 236 0799.

 

2014 m. rugpjūčio 1 d. Lietuvos darbo birža pradėjo įgyvendinti naują Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto finansuojamą projektą „Ilgalaikių bedarbių įdarbinimo rėmimas“, projekto numeris 07.3.1-ESFA-V-401-01-0001.

Projekto įgyvendinimo metu projekto veiklose dalyvaus daugiau kaip 13613 teritorinėse darbo biržose registruotų ilgalaikių ir ilgą laiką nedirbusių asmenų, t.y. iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje nedirbusių 2 metus ir ilgiau. Ilgalaikiai bedarbiai turės galimybę dalyvauti profesinio mokymo, darbo įgūdžių įgijimo rėmimo, įdarbinimo subsidijuojant ir bedarbių teritorinio judumo rėmimo priemonėse. Profesinio mokymo veikloje dalyvaus 3651 ilgalaikis bedarbis ir 2662 asmenys iki įsiregistravimo TDB nedirbę 2 metus ir ilgiau. Į darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonę bus nukreipta 1066 ilgalaikiai bedarbiai (iš kurių 100 dalyvaus po profesinio mokymo) ir 759 - iki įsiregistravimo TDB nedirbę 2 metus ir ilgiau. Viso 5271 asmenų dalyvaus įdarbinimo subsidijuojant priemonėje, iš jų 2915 – ilgalaikiai bedarbiai ir 2356 – iki įsiregistravimo TDB nedirbę 2 metus ir ilgiau, teritorinio judumo priemonėje turės galimybę dalyvauti 304 asmenys, iš jų 172 – ilgalaikių bedarbių, 132 - iki įsiregistravimo TDB nedirbę 2 metus ir ilgiau.

Projekto tikslas – padėti ilgalaikiams bedarbiams ir ilgą laiką nedirbusiems asmenims, registruotiems teritorinėse darbo biržose, įgyti ar tobulinti kvalifikaciją, įgyti kompetencijų, trūkstamų darbo įgūdžių tiesiogiai darbo vietoje, integruotis į darbo rinką ir joje įsitvirtinti.

Projekto tikslinės grupės:

  • ilgalaikiai bedarbiai;
  • ilgą laiką nedirbę asmenys, t.y. iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje nedirbę 2 metus ir ilgiau.

Projekto partneriai – 10 teritorinių darbo biržų.

Projekto veiklų įgyvendinimas – 2014 m. rugpjūčio 1 d. - 2018 m. balandžio 30 d.

Projekto vertė – 24.138.397,82 Eur.

Veiklos pavadinimas ir tikslinės grupės

Planuojamas projekto dalyvių skaičius

Numatytos lėšos projekto veiklų finansavimui

Nuo projekto pradžios iki 2018 m. gegužės 31 d. projekto veiklose dalyvavusių asmenų skaičius

Panaudotos lėšos (Eur)

Profesinis mokymas viso, iš jų:

6313

14.384.896,21

7391

14.328.466,65

Ilgalaikiai bedarbiai

 3651

 

4740

 

Iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje nedirbę 2 metus ir ilgiau

 2662

 

2651

 

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas viso, iš jų:

 1825

 2.427.060,54

1912

2.413.633,99

Ilgalaikiai bedarbiai

1066

1146

 

Iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje nedirbę 2 metus ir ilgiau

759

766

 

Įdarbinimas subsidijuojant viso, iš jų:

 5271

 6.919.881,55

5370

 6.906.386,36

Ilgalaikiai bedarbiai

 2915

 

3017

 

Iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje nedirbę 2 metus ir ilgiau

 2356

2353

 

Bedarbių teritorinio judumo rėmimas viso, iš jų:

304 

 95.346,62

318

95.346,62

Ilgalaikiai bedarbiai

172

 

195

 

Iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje nedirbę 2 metus ir ilgiau

132

 

 

 123

 

 

Lietuvos darbo biržos ir jos teritorinių darbo biržų darbuotojų, atsakingų už projekto "Ilgalaikių bedarbių įdarbinimo rėmimas" veiklų įgyvendinimą, sąrašas

 

Projektą įgyvendinančios institucijos pavadinimas

Struktūrinio padalinio pavadinimas

Atsakingų asmenų vardas, pavardė

Telefono numeris

El. paštas

Lietuvos darbo birža

ESF projekto "Ilgalaikių bedarbių įdarbinimo rėmimas" vadovė

Rima Januševičienė

 (8 5) 210 48 53

rima.januseviciene@ldb.lt

ESF projekto "Ilgalaikių bedarbių įdarbinimo rėmimas" vyr. finansininkė

Dalia Taliūtė

 (8 5) 265 36 29

dalia.taliute@ldb.lt

Alytaus teritorinė darbo birža

Užimtumo rėmimo skyrius

Vilija Maksimavičienė

(8 315) 56 656

vilija.maksimavičiene@ldb.lt

Finansų ir apskaitos skyrius

Vida Vasiliauskienė

(8 315) 55 554

vida.vasiliauskiene@ldb.lt

Kauno teritorinė darbo birža

Užimtumo rėmimo skyrius

Dalia Kaminskienė

(8 37) 465 952

dalia.kaminskiene@ldb.lt

ES paramos apskaitos poskyris

Jolita Balsevičienė

(8 37) 490 141

jolita.balseviciene@ldb.lt

Klaipėdos teritorinė darbo birža

Užimtumo rėmimo skyrius

Dalia Petkuvienė

(8 46) 470 102

dalia.petkuviene@ldb.lt

ES paramos apskaitos poskyris

Edita Jurkutė

(8 46) 390 782

edita.jurkute@ldb.lt

Marijampolės teritorinė darbo birža

Užimtumo rėmimo skyrius

Zita Misiūnienė

(8 343) 97 857

zita.misiuniene@ldb.lt

Finansų ir apskaitos skyrius

Ramutė Naumavičienė

(8 343) 97 855

ramute.naumaviciene@ldb.lt

Panevėžio teritorinė darbo birža

Užimtumo rėmimo skyrius

Danguolė Rajeckienė

(8 45) 582 805

danguole.rajeckiene@ldb.lt

Jūratė Marinskienė

(8 45) 582 817

jurate.marinskiene@ldb.lt

 

 

 

Finansų ir apskaitos skyrius

Dalė Staniūnienė

(8 45) 460 256

dale.staniuniene@ldb.lt

Šiaulių teritorinė darbo birža

Užimtumo rėmimo skyrius

Aiva Freimonienė

(8 41) 502 839

aiva.freimoniene@ldb.lt

 

 

Finansų ir apskaitos skyrius

Kristina Gutauskienė

(8 41) 502 815

kristina.gutauskiene@ldb.lt

Tauragės teritorinė darbo birža

Užimtumo rėmimo skyrius

Alvina Mockevičienė

(8 446) 72 673

alvina.mockeviciene@ldb.lt

Finansų ir apskaitos skyrius

Kristina Valuckienė

(8 446) 61 609

kristina.valuckiene@ldb.lt

Telšių teritorinė darbo birža

Užimtumo rėmimo skyrius

Aušrinė Slušnienė

(8 444) 31 047

ausrine.slusniene@ldb.lt

Finansų ir apskaitos skyrius

Laima Paskevičienė

(8 444) 31 014

laima.paskeviciene@ldb.lt

Utenos teritorinė darbo birža

Užimtumo rėmimo skyrius

Laima Kisielienė

(8 389) 63 994

laima.kisieliene@ldb.lt

Finansų ir apskaitos skyrius

Vilma Motiejūnienė

(8 389) 64 002

vilma.motiejuniene@ldb.lt

Vilniaus teritorinė darbo birža

Užimtumo rėmimo skyrius

Elvyra Sinkevičienė

(8 5) 272 5083

elvyra.sinkeviciene@ldb.lt

Svetlana Lobovkinienė

(8 5) 272 5297

svetlana.lobovkiniene@ldb.lt

Rolandas Liepuonius

(8 5) 270 0804

rolandas.liepuonius@ldb.lt

Ina Arlauskienė

(8 5) 272 5297

ina.arlauskiene@ldb.lt

ES paramos apskaitos poskyris

Eduardas Taropinas

(8 5) 272 5927

eduardas.taropinas@ldb.lt

Dalia Bulbenkienė

(8 5) 250 5901

dalia.bulbenkiene@ldb.lt

Danguolė Šepšinskienė

(8 5) 250 5901

danguole.sepsinskiene@ldb.lt

Projekto administravimo grupė:

Projekto vadovė Rima Januševičienė
Tel. Nr. (8 5) 210 48 53, el. p. rima.januseviciene@ldb.lt

Projekto koordinatorė Rita Jurošienė
Tel. Nr. (8 5) 210 48 53, el. p. rita.jurosiene@ldb.lt

Projekto vyr. finansininkė Dalia Taliūtė
Tel. Nr. (8 5) 265 36 29, el. p. dalia.taliute@ldb.lt

Projekto finansininkė Larisa Kirkickienė
Tel. Nr. (8 5) 265 36 29, el. p. larisa.kirkickiene@ldb.lt

 

Informacija atnaujinta: 2018.06.13 10:09