Jaunimo užimtumo iniciatyvos ir Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamas projektas "Atrask save" 

Lietuvos darbo birža > Informacija > ES parama > Jaunimo užimtumo iniciatyvos ir Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamas projektas "Atrask save"
 

ESF parama

Projekto „Atrask save“  tikslas – sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio 15–29 m. amžiaus  jaunimo skaičių, įgyvendinant ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į tai, kokiai tikslinei grupei asmuo priklauso bei įvertinant asmens poreikius ir galimybes.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:  2015-09-21–2018-09-20.

Projekto vertė: 33.798.580,00 eurų, iš kurių 31.058.154,29 eurų – Europos socialinio fondo ir Jaunimo užimtumo iniciatyvos lėšos ir 2.740.425,71 eurų – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Projekto dalyvių skaičius: 35.635 asmenų.

Projekto vykdytojas: Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Projekto partneriai: 10 teritorinių darbo biržų, Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 58 jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos (Jaunimo garantijų iniciatyvos partneriai).

Lietuvos darbo birža ir teritorinės darbo biržos teikia garantijas 16–29 m. amžiaus bedarbiams, kurie nesimoko, nedalyvauja mokymuose ir yra užsiregistravę darbo biržoje (toliau – jauni bedarbiai).

Veiklos nepasirengusiems darbo rinkai jauniems bedarbiams (18 tūkst. asmenų):

 1. Su jaunimu dirbančių specialistų – koordinatorių motyvaciniai užsiėmimai;
 2. Grupiniai užsiėmimai (16 temų pagal individualius dalyvio poreikius);
 3. Darbinių gebėjimų, profesinių interesų ir asmenybės bruožų identifikavimas, individualios psichologo konsultacijos;
 4. Paslaugų paketas į samdomą darbą orientuotiems jaunuoliams: teoriniai supažindinimo su darbo rinka užsiėmimai, vizitai į įmones, susitikimai su darbdaviais, 20 dienų praktika pasirinktoje įmonėje, mentorystė;
 5. Paslaugų paketas į švietimo sistemą orientuotiems jaunuoliams: teoriniai supažindinimo su švietimo sistema užsiėmimai, vizitai į švietimo įstaigas, supažindinimas su dominančia profesija – šešėliavimas;
 6. Paslaugų paketas į savarankiškos veiklos pradėjimą orientuotiems jaunuoliams: savarankiškos veiklos pagrindų mokymai, gerųjų praktikų pristatymai, susitikimai su smulkiaisiais verslininkais;
 7. Išvažiuojamieji seminarai – patyriminiai mokymai savęs įsivertinimui, komandos formavimo ir bendravimo įgūdžių stiprinimui.

Veiklos pasirengusiems darbo rinkai jauniems bedarbiams (5 tūkst. asmenų):

 1. Papildomų gebėjimų ir kompetencijų ugdymas: laiko planavimo, streso valdymo ir kt. mokymai, vizitai į įmones, susitikimai su darbdaviais;
 2. Neformalus profesinis mokymas (2.500 asmenų, dalyvavusių papildomų gebėjimų ir kompetencijų ugdyme).

Veikla pasirengusiems ir nepasirengusiems darbo rinkai jauniems bedarbiams (635 asmenys):

 1. Iki 3 mėn. trunkančios savanoriškos veiklos atlikimas pasirinktoje ne pelno siekiančioje organizacijoje (dalyvavimas „Jaunimo savanoriškoje tarnyboje);

Jaunimo reikalų departamentas ir jo Jaunimo garantijų iniciatyvos partneriai teikia garantijas 15–29 m. amžiaus nedirbančiam ir nesimokančiam jaunimui, kuris nėra registruotas darbo biržoje (toliau – neaktyvūs jaunuoliai).

 Veiklos neaktyviems jaunuoliams (12 tūkst. asmenų):

 1. Socialinės, pedagoginės, psichologinės ir motyvavimo paslaugos (vaiko minimalios priežiūros; pagalbos pažįstant save; socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo; motyvavimo; informavimo ir konsultavimo apie jauno žmogaus galimybes; įtraukimo į visuomenei naudingą veiklą; tarpininkavimo su švietimo įstaigomis ar teritorinėms darbo biržomis):
 2. Siauros srities specialistų teikiamos paslaugos;
 3. Iki 3 mėn. trunkančios savanoriškos veiklos atlikimas pasirinktoje ne pelno siekiančioje organizacijoje – dalyvavimas „Jaunimo savanoriškoje tarnyboje“ (2.000 asmenų).

Veiklos pavadinimas

Planuojamas projekto dalyvių skaičius

Numatytos lėšos šio projekto finansavimui (Eur)

Nuo projekto pradžios iki 2017 m. kovo 31 d. priemonėje dalyvavusių asmenų skaičius

Nuo projekto pradžios iki 2017 m. kovo 31 d. panaudotos lėšos (Eur)

Iš viso:

JRD

LDB

35635

12000

23635

 33798580,00

6956653,90

26841926,10

16577

2743

13834

5678579

1432447

4246132

Socialinės, pedagoginės, psichologinės ir motyvavimo paslaugos neaktyviems jauniems žmonėms

12000

6606063,30

2743

863131

Savanoriška veikla:

Neaktyvių NEET

TDB registruotų asmenų

 

2000

635

2807653,46

 

427

316

569316

Su jaunimu dirbantys specialistai - Koordinatoriai

18000

2591572,84

10911

1073433

Grupiniai užsiėmimai 16-29 metų nepasirengusiems darbo rinkai bedarbiams

18000

3972572,16

10015

1092987

16-29 metų nepasirengusių darbo rinkai bedarbių darbinių gebėjimų, profesinių interesų ir asmenybės bruožų identifikavimas

18000

1467000,00

8881

81412

16-29 metų nepasirengusių darbo rinkai bedarbių orientuotų į samdomą darbą, supažindinimas su darbo rinka

12600

9450000,00

1734

468062

16-29 metų nepasirengusių darbo rinkai bedarbių, orientuotų į dalyvavimą švietimo sistemoje, supažindinimas su švietimo sistema

2700

569000,00

2042

150124

16-29 metų nepasirengusių darbo rinkai bedarbių, orientuotų į savarankiškos veiklos pradėjimą, supažindinimas su savarankiškos veiklos pradėjimu

2700

649267,00

236

0

Išvažiuojamieji seminarai savęs įsivertinimui 16-29 metų nepasirengusiems darbo rinkai bedarbiams

18000

1861000,00

0

0

Papildomų gebėjimų ir kompetencijų ugdymo įgyvendinimas 16-29 metų pasirengusiems darbo rinkai bedarbiams

5000

2173224,00

2810

178194

Neformalus profesinis mokymas 16-29 metų pasirengusiems darbo rinkai bedarbiams

2500

3780200,00

664

599589

Motyvaciniai renginiai "Formuok savo ateitį pats"

8415

2213145,00

4606

602331

Daugiau informacijos galite rasti www.jaunimogarantijos.lt.

 

 

Grupinių užsiėmimų organizavimas

Teritorinė darbo birža

Teikėjo pavadinimas

Alytaus TDB UAB "Eurointegracijos projektai"
Kauno TDB UAB "Eurointegracijos projektai"
Klaipėdos TDB UAB "Socialinis institutas"
Marijampolės TDB UAB "Eurointegracijos projektai"
Panevėžio TDB UAB "Eurointegracijos projektai"
Telšių TDB UAB "Socialinis institutas"
Šiaulių TDB UAB "Socialinis institutas"
Tauragės TDB UAB "Socialinis institutas"
Utenos TDB UAB "Eurointegracijos projektai"
Vilniaus TDB UAB "Eurointegracijos projektai"

 

   Darbinių gebėjimų, profesinių interesų ir asmenybės bruožų identifikavimo paslaugos

Teritorinė darbo birža

Teikėjo pavadinimas

Alytaus TDB UAB "Inlinen"
Kauno TDB UAB "Inlinen"
Klaipėdos TDB UAB "Inlinen"
Marijampolės TDB UAB "Inlinen"
Panevėžio TDB UAB "Inlinen"
Telšių TDB UAB "Inlinen"
Šiaulių TDB UAB "Inlinen"
Tauragės TDB UAB "Inlinen"
Utenos TDB UAB "Inlinen"
Vilniaus TDB UAB "Inlinen"

 

   Nepasirengusių darbo rinkai bedarbių, orientuotų į samdomą darbą, supažindinimo su darbo rinka paslaugos

Teritorinė darbo birža

Teikėjo pavadinimas

Alytaus TDB UAB "ETKC"
Kauno TDB UAB "ETKC"
Klaipėdos TDB UAB "ETKC"
Marijampolės TDB UAB "ETKC"
Panevėžio TDB UAB "ETKC"
Telšių TDB UAB "ETKC"
Šiaulių TDB UAB "ETKC"
Tauragės TDB UAB "ETKC"
Utenos TDB VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras
Vilniaus TDB UAB "ETKC"

 

   Nepasirengusių darbo rinkai bedarbių, orientuotų į dalyvavimą švietimo sistemoje, supažindinimo su švietimo sistema paslaugos

Teritorinė darbo birža

Teikėjo pavadinimas

Alytaus TDB UAB "SDG"
Kauno TDB UAB "SDG"
Klaipėdos TDB UAB "SDG"
Marijampolės TDB UAB "ETKC"
Panevėžio TDB UAB "ETKC"
Telšių TDB VŠĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centras
Šiaulių TDB VŠĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centras
Tauragės TDB UAB "ETKC"
Utenos TDB UAB "SDG"
Vilniaus TDB VŠĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras

 

 Pasirengusių darbo rinkai bedarbių papildomų gebėjimų ir kompetencijos ugdymo paslaugos

Teritorinė darbo birža

Teikėjo pavadinimas

Alytaus TDB UAB "Inlinen"
Kauno TDB UAB "Inlinen"
Klaipėdos TDB UAB "Inlinen"
Marijampolės TDB UAB "Inlinen"
Panevėžio TDB UAB "Inlinen"
Telšių TDB UAB "Inlinen"
Šiaulių TDB UAB "Inlinen"
Tauragės TDB UAB "Inlinen"
Utenos TDB UAB "Inlinen"
Vilniaus TDB UAB "Inlinen"

     Nepasirengusių darbo rinkai bedarbių, orientuotų į savarankiškos veiklos pradėjimą, supažindinimo su savarankiškos veiklos pradėjimu paslaugos

Teritorinė darbo birža

Teikėjo pavadinimas

Alytaus TDB UAB "Inlinen"
Kauno TDB UAB "Inlinen"
Klaipėdos TDB UAB "Inlinen"
Marijampolės TDB UAB "Inlinen"
Panevėžio TDB UAB "Inlinen"
Telšių TDB UAB "Inlinen"
Šiaulių TDB UAB "Inlinen"
Tauragės TDB UAB "Inlinen"
Utenos TDB UAB "Inlinen"
Vilniaus TDB UAB "Inlinen"

 

   Išvažiuojamųjų seminarų savęs įsivertinimui organizavimo paslaugos

Teritorinė darbo birža

Teikėjo pavadinimas

Alytaus TDB UAB "Žmogaus studijų centras"
Kauno TDB UAB "Eurointegracijos projektai"
Klaipėdos TDB UAB "ETKC"
Marijampolės TDB UAB "Žmogaus studijų centras"
Panevėžio TDB UAB "ETKC"
Telšių TDB UAB "ETKC"
Šiaulių TDB UAB "Žmogaus studijų centras"
Tauragės TDB UAB "ETKC"
Utenos TDB UAB "ETKC"
Vilniaus TDB UAB "ETKC"

 
Eigos piktograma Vyksta operacija...
 

Informacija atnaujinta: 2017.05.09 10:36