TAPK - Tavo ateities perspektyvų kūrimas 

Lietuvos darbo birža > Informacija > ES investicijos > TAPK - Tavo ateities perspektyvų kūrimas
 

 

2017 m. gruodžio 14 d. Lietuvos darbo birža pradėjo įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą "TAPK-Tavo ateities perspektyvų kūrimas", projekto kodas 07.3.1-ESFA-V-401-04-0001.

Projekto įgyvendinimo metu 12210 bedarbių, registruotų teritorinėse darbo biržose ir priklausančių projekto tikslinėms grupėms, bus įtraukti į profesinį mokymą, 600 - bus įtraukti į įdarbinimą pagal pameistrystės sutartis, 1400 bus įtraukti į stažuotę ir 1350- į neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimą.

Taip pat numatoma, kad projekto įgyvendinimo metu 7700 bedarbių, registruotų teritorinėse darbo biržose ir priklausančių Projekto tikslinėms grupėms bus įtraukti į įdarbinimą subsidijuojant, o 2700- į darbo įgūdžių įgijimo rėmimą.

1000-čiui bedarbių, dalyvaujančių Projekto veiklose bus suteikta parama judumui.

Projekto tikslas - padėti bedarbiams, registruotiems teritorinėse darbo biržose, įskaitant ilgalaikius, nekvalifikuotus ir neįgaliuosius, įgyti kvalifikaciją, tobulinti kompetenciją ir integruotis į darbo rinką.

Projekto tikslinė grupė - bedarbiai, įskaitant ilgalaikius, nekvalifikuotus ir neįgaliuosius.

Projekto partneriai - 10 teritorinių darbo biržų.

Projekto trukmė - 2017 m. gruodžio 14 d. - 2020 m. gruodžio 14 d.  

Projekto vertė - 38 461 480,00 Eur.

Europos Sąjungos struktūrinės paramos laikotarpis - 2014 – 2020 m.

 

Veiklos pavadinimas

Planuojamas projekto dalyvių skaičius

Numatytos lėšos šio projekto finansavimui (Eur)

Nuo projekto pradžios iki 2018 m. liepos 31 d. priemonėje dalyvavusių asmenų skaičius

Nuo projekto pradžios iki 2018 m. liepos 31 d. panaudotos lėšos  (Eur)

Parama mokymuisi

15 560

24 603 222,60

2671

135 512,92

Remiamasis įdarbinimas

10 400

13 256 812,26

2204

50 214,37

Parama judumui

1000

348 840,00

294

1 497,30

 

  Viešųjų pirkimų planas

 

Lietuvos darbo biržos ir jos teritorinių darbo biržų darbuotojų, atsakingų už projekto "TAPK- Tavo Ateities Perspektyvų Kūrimas" veiklų įgyvendinimą, sąrašas

 

 

Projektą įgyvendinančios institucijos pavadinimas Atsakingų asmenų pareigos Atsakingų asmenų vardas, pavardė Telefono numeris El. paštas
Lietuvos darbo birža Projekto vadovė Rita Kirkliauskienė (8 5) 265 3879

Rita.Kirkliauskiene@ldb.lt

Projekto vyr. finansininkė

Romualda Jankauskienė

(8 5) 265 3845

Romualda.Jankauskiene@ldb.lt

Projekto koordinatorė

Diana Bačiulienė

(8 5) 215 3800

Diana.Baciuliene@ldb.lt

Projekto koordinatorė

Danguolė Druskytė

(8 5) 215 3800

 Danguole.Druskyte@ldb.lt

Projekto finansininkė

 Vida Kulvinskienė

(8 5) 265 3845

Vida.Kulvinskiene@ldb.lt

Alytaus teritorinė darbo birža

Klientų aptarnavimo departamento vyriausioji specialistė

Vilija Maksimavičienė

(8 315) 25 928

Vilija.Maksimaviciene@ldb.lt

Klientų aptarnavimo departamento vyriausioji specialistė

 Neringa Maldonienė

(8 315) 25 928

Neringa.Maldoniene@ldb.lt

Klientų aptarnavimo departamento vyriausioji specialistė

Daiva Lenkienė

(8 315) 25 928 

 Daiva.Lenkiene@ldb.lt

Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė

 Aurelija Stanevičienė

(8 315) 55 554

 Aurelija.Staneviciene@ldb.lt  

Kauno teritorinė darbo birža

Klientų aptarnavimo departamento vyriausioji specialistė

 Dalia Kaminskienė

(8 37) 465 952

 Dalia.Kaminskiene@ldb.lt

Klientų aptarnavimo departamento vyriausioji specialistė

Gintarė Lukošienė

(8 37) 787 116

 Gintare.Lukosiene@ldb.lt

 Klientų aptarnavimo departamento vyriausioji specialistė

 Aušra Barkevičienė

(9 37) 787 117

 Ausra.Barkeviciene@ldb.lt

Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė

 Ineta Samanynė

(9 37) 409 274

 Ineta.Simanyne@ldb.lt

Klaipėdos teritorinė darbo birža

Užimtumo rėmimo skyriaus vedėjo pavaduotoja

 Audronė Kajokienė

(8 46) 390 778

 Audrone.Kajokiene@ldb.lt

Užimtumo rėmimo skyriaus vyriausioji specialistė

 Marija Dembskienė

(8 46) 404 305

Marija.Dembskiene@ldb.lt

Finansų ir apskaitos skyriaus ES paramos apskaitos poskyrio vyriausioji specialistė

 Edita Jurkutė

(8 46) 402 264

Edita.Jurkute@ldb.lt

Marijampolės teritorinė darbo birža

Klientų aptarnavimo departamento vyriausioji specialistė

 Gražina Naujokienė

(8 343) 97 857

 Grazina.Naujokiene@ldb.lt

Klientų aptarnavimo departamento vyriausioji specialistė

Daina Šalaševičienė

(8 343) 97857

Daina.Salasevicienė@ldb.lt

Klientų aptarnavimo departamento vyriausioji specialistė

Zita Misiūnienė 

(8 343) 97 857

 Zita.Misiuniene@ldb.lt

Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė

 Aurelija Zdanytė

(8 343) 97 855

 Aurelija.Zdanyte@ldb.lt

Panevėžio teritorinė darbo birža

Klientų aptarnavimo departamento vyriausioji specialistė

 Aušra Žukauskienė

(8 45) 58 28 15

 Ausra.Zukauskiene@ldb.lt

Klientų aptarnavimo departamento vyriausioji specialistė

 Danguolė Rajeckienė

(8 45) 58 28 05

 Danguole.Rajeckiene@ldb.lt

Klientų aptarnavimo departamento vyriausioji specialistė

 Regina Rimšaitė

(8 45) 58 28 17

 Regina.Rimsaite@ldb.lt

Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė

 Ramutė Tylaitė

(8 45) 43 02 59

 Ramute.Tylaite@ldb.lt

Šiaulių teritorinė darbo birža

Klientų aptarnavimo departamento vyriausioji specialistė

 Aiva Freimonienė

(8 41) 502 839

 Aiva.Freimoniene@ldb.lt

Klientų aptarnavimo departamento vyriausioji specialistė

 Violeta Glinskienė

(8 41) 399 927

 Violeta.Glinskiene@ldb.lt

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

 Irena Matuzevičienė

(8 41) 523 360

 Irena.Matuzeviciene@ldb.lt

Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė

 Alma Aleknavičiūtė

(8 41) 502 847

 Alma.Aleknaviciute@ldb.lt 

Tauragės teritorinė darbo birža

Klientų aptarnavimo departamento vyriausioji specialistė

 Loreta Mekšraitienė

(8 446) 72 673

Loreta.Meksraitiene@ldb.lt

Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė

 Toma Vaičienė

(8 446) 61 609

 Toma.Vaiciene@ldb.lt

Telšių teritorinė darbo birža

Klientų aptarnavimo departamento vyriausioji specialistė

 Aušrinė Slušnienė

(8 444) 72 401

 Ausrine.Slusniene@ldb.lt

Klientų aptarnavimo departamento vyriausioji specialistė

 Živilė Grikšienė

(8 444) 31 047

 Zivile.Griksiene@ldb.lt

Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė

 Laima Rubavičienė

(8 444) 310 14

 Laima.Rubaviciene@ldb.lt

Utenos teritorinė darbo birža

Klientų aptarnavimo departamento vyriausioji specialistė

Jurgita Viliūnienė

(8 389) 63 995

Jurgita.Viliuniene@ldb.lt

Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė

 Vilma Motiejūnienė

(8 389) 64 002

 Vilma.Motiejuniene@ldb.lt

Vilniaus teritorinė darbo birža

Klientų aptarnavimo departamento vyresnioji specialistė

 Ina Arlauskienė

(8 5) 272 5297

 Ina.Arlauskiene@ldb.lt

Klientų aptarnavimo departamento vyresnioji specialistė

 Aurėja Lauraitytė

(8 5) 259 4409

 Aureja.Lauraityte@ldb.lt

Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė

 Audronė Linkuvienė

(8 5) 272 5927

 Audrone.Linkuviene@ldb.lt

 

Informacija atnaujinta: 2018.09.10 14:59